Het huwelijk wordt een ‘verbond’ genoemd

Verbond heeft in de Bijbel te maken met de band van liefde en trouw die God met zijn volk aangaat, voor altijd. Op grond van hun jawoord zijn man en vrouw geroepen om als gehuwden een levenslange wederzijdse band aan te gaan. In de Trouwbelofte wordt gezegd: ‘al de dagen van ons leven’.
In het huwelijk zijn man en vrouw geroepen om samen door het leven te gaan, en samen – over en weer – hun verbond te bewaren en te volbrengen. Dit betekent dat zij deelhebben aan elkaars leven: dat zij elkaars welzijn en geluk voor ogen hebben en als goede ouders de kinderen, die hen worden toevertrouwd, op te voeden in de geest van het evangelie.>/p>

U wilt trouwen in de kerk.
Dat is een blijde gebeurtenis voor u en ook voor de kerkgemeenschap! Graag willen we u informeren hoe u uw voorgenomen huwelijk kenbaar maakt bij de parochie en welke weg wij met u willen gaan ter voorbereiding op het huwelijk.

Aanmelden

U meldt u aan via het centrale secretariaat van de parochie. U krijgt bericht van de parochie welke pastor zal voorgaan in de huwelijksviering. Samen met de betreffende pastor maakt u afspraken over de voorbereiding. In het eerste gesprek met de pastor zal onder andere worden gesproken over het traject ter voorbereiding en zullen een aantal formele zaken aan de orde komen. In de vervolggesprekken wordt de inhoud en de betekenis van het christelijk huwelijk verder uitgediept met de pastor en wordt er samen gewerkt aan het maken van een boekje. Ook kunt u alle praktische vragen met betrekking tot de huwelijksviering kwijt in die gesprekken.

Centraal Secretariaat Parochies St. Paulus en St. Ludger
Nieuwstad 12
7141 BD Groenlo

Tel. 0544 - 46 46 63

In deze video wordt uitleg gegeven over de betekenis van een kerkelijk huwelijk:

Pastorale noodwacht: 06-190 17 292
Parochie Sint Ludger en
Parochie Sint Paulus

Agenda

20 nov 2019
19:30
Neede, Achterhuis
Filmavond
 
07 dec 2019
19:00
Zieuwent, H. Werenfriduskerk
Concert Mastreechter Staar
 
08 dec 2019
12:00
Lichtenvoorde, H. Bonifatiuskerk
Let it Snow
 
13 dec 2019
20:00
Lichtenvoorde, H. Bonifatiuskerk
Concert Neva Ensemble
 
14 dec 2019
20:00
Eibergen, r.-k. H. Mattheüskerk
Kerstconcert
 
15 dec 2019
16:00
Beltrum, OLV ten Hemelopnemingkerk
Kerstsamenzang
 
18 dec 2019
19:30
Beltrum, O.L.V. ten Hemelopnemingkerk
Spiritualiteit van het Weihnachtsoratorium
 
21 dec 2019
12:00
Winterswijk, H. Jacobuskerk
Kerstengelen kijken?
 
21 dec 2019
19:00
Lichtenvoorde, H. Bonifatiuskerk
Inspiratie voor Kerst
 
21 dec 2019
19:30

Messiah van G.F. Händel