Berichtgeving omtrent corona

Met directe ingang maximaal 30 personen per viering.

Mondkapje dragen tijdens viering.

In een brief heeft het bisdom bovenstaande maatregelen bekend gemaakt, Naar aanleiding hiervan heeft het pastoresteam een brief opgesteld, zie hier de brief van het pastoresteam.

Aanmelden voor de vieringen blijft verplicht, dit kan digitaal, telefonisch of bij aanvang van de viering bij de kerkdeur.

Het heeft de voorkeur dat u zich voor de viering telefonisch of via de website aanmeldt om de doorstroom te bevorderen bij het begin van de viering.

Klik hier voor verdere informatie over het aanmelden.

Vanaf 1 juli 2017 is er een gezamenlijk pastoraal team voor de parochies St. Paulus en St. Ludger.

De pastores zijn via onderstaande gegevens te bereiken.

 

Naam Functie Telefoon/E-mail adres
H.A.M de Jong Pastoor 06 - 1237 9793
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
R.E.C. den Hartog Pastor 06 - 5733 0330
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
C.G.J. Peters (Cor) Diaken Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
C. Roetgerink (Carla) Pastoraal werker 06 - 2073 9564
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 Voor dringende pastorale zorg kunt u contact opnemen via telefoonnummer: 06 - 190 17 292.

 

Pastoor H.A.M. de Jong

Pastoor H. de JongIn 1962 ben ik geboren in Mijdrecht, een dorp in het weide- en plassengebied in de noordwesthoek van de provincie Utrecht. Ik ben de laatste in een warm en hecht gezin met zes kinderen. Geloof en kerkelijke betrokkenheid waren in mijn jeugd vanzelfsprekend. Na de middelbare school werd ik gemeenteambtenaar. Als jongste bediende begonnen op de afdeling interne zaken van de gemeente Aalsmeer, klom ik –na diverse opleidingen op het terrein van administratie en bestuurskunde- op op de ambtelijke ladder. Intussen was ik vrijwilliger geworden in de Johannes de Doperparochie van Mijdrecht-Wilnis. Na vele jaren geworsteld te hebben met de vraag of het priesterschap mijn weg zou zijn, heb ik me in 1989 gewonnen gegeven en gemeld bij de priesteropleiding Bovendonk te Hoeven en het Ariënskonvikt, de priesteropleiding van het aartsbisdom Utrecht. Ik vond het heerlijk om te studeren en de bevestiging te krijgen dat dit mijn weg was. In september 1993 al begon mijn pastoraal-theologische stage  in de samenwerkende parochies van Losser. Op 17 december 1994 wijdde mgr. Martinus Muskens, bisschop van Breda, mij tot diaken. Precies een half jaar later volgde de priesterwijding in de kathedrale kerk van Utrecht, door Adrianus kardinaal Simonis, aartsbisschop van Utrecht. Mijn eerste standplaats werd Buren-Geldermalsen waar ik als eerst-aanspreekbare pastor werd benoemd en tevens assistent was voor de parochies Culemborg en de Lingestreek. Na vier ‘kapelaanjaren’ werd ik in de jaren die volgden pastoor te Oldenzaal en later te Haaksbergen. In het voorjaar van 2011 kreeg ik het voor mij vroegtijdige verzoek om beschikbaar te zijn als pastoor van de St. Paulusparochie.  Op 2 oktober 2011 vond de installatie plaats en werd ik warm onthaald in de Achterhoek! Als eindverantwoordelijke voor het pastoraat én verbindende schakel tussen het pastoraal team en het bestuur zie ik het als mijn opdracht om, samen met teamleden, bestuursleden en vrijwilligers, de gegroeide samenwerking tussen de geloofsgemeenschappen van de St. Paulusparochie verder te versterken en uit te bouwen: tot eer van God en tot heil van mensen. Ik ervaar het dan ook als een groot voorrecht én genade om als priester het evangelie van Jezus Christus te verkondigen, zijn sacramenten te vieren en mensen in zijn naam nabij te mogen zijn.

Pastor R.E.C. den Hartog

Pastor R. den HartogIn 1973 geboren in het Gelderse Culemborg. Van jongs af aan ben ik bij de kerk betrokken. Als misdienaar, bij het jongerenkoor en later als lector en acoliet. Als vrijwilliger heb ik vanuit de parochie verschillende jongerenreizen mogen begeleiden. In de parochie is het ook waar ik mijn roeping heb mogen ontdekken.  
In september 2011 ben ik met de priesteropleiding op Bovendonk, het seminarie voor late roepingen, gestart. Op dat moment werkte ik als accountmanager bij een automatiseringsbedrijf. Ik had een rijk sociaal leven en speelde in een bluesband.
Maar God had een ander plan met mij. Na een periode van onderscheiding durfde ik de stap te maken naar de priesteropleiding. Na zes jaar studie en vorming ben ik op zondag 21 mei 2017 in de kapel van Bovendonk diaken gewijd en op zaterdag 11 november 2017 ben ik door kardinaal Eijk tot priester gewijd in de Kathedraal van Utrecht. Een dag om nooit te vergeten waar ook veel parochianen bij aanwezig waren.
Mijn spiritualiteit kan ik hebt beste omschrijven als ‘handen gevouwen en handen uit de mouwen’ en mijn levensmotto ontleen ik aan psalm 40 ‘Hier ben ik God, Uw wil te doen is mijn vreugde’.
Vanuit het gebed, dat de basis en het fundament is, voor de relatie met God zijn we, en ook ik, geroepen om erop uit te gaan. God herkennen in het dagelijks leven en Hem ervaren in de vreugde van het bedienen van de sacramenten en de werken van Barmhartigheid.
Het is een weerbarstige tijd in de Kerk maar ik geloof dat “Jezus Christus is dezelfde gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid” (Heb 13, 8). Het is een veranderende Kerk maar de liefde van God, de vreugde van het Evangelie en Jezus Christus zullen hetzelfde blijven. Ik kijk uit naar de vele, mooie ontmoetingen.

Diaken Cor Peters

Diaken C. PetersPer 1-6-2016 heeft Kardinaal Eijk, Aartsbisschop van Utrecht, mij benoemd als lid van het pastorale team van de St. Paulusparochie. Met een taakomvang van 0,2 (8 uur per week) gericht op het pastorale opbouwwerk van de parochie.
Voor de overige 80% blijf ik als diaken verbonden aan het pastorale team van de samenwerkende parochies De Verrijzenis (Ulft e.o.) en HH Maria & Laurentius (Doetinchem e.o.) Aan deze parochies ben ik sinds eind 2009 verbonden. Daarvoor van 1997 tot mijn vertrek naar Ulft, was ik werkzaam in Parochie De Levensbron (Bemmel e.o.)
Samen met Agnes, mijn vrouw, woon ik in Gendringen. Onze zoons Maarten en Joost wonen en werken in resp. Arnhem en Rotterdam.
Ik ben geboren in Groessen (1953). De middelbare schoolperiode bracht ik door op een internaat van de Missionarissen van Scheut in De Lutte. Er volgde een maatschappelijke baan in het bank- en verzekeringsbedrijf. Na een zoektocht ben ik in 1986 begonnen aan de diakenopleiding van ons bisdom. Op 21 oktober 1990 werd ik in mijn geboorteplaats Groessen tot permanent diaken gewijd. Vijf jaar lang heb ik naast mijn baan me als onbezoldigd diaken beschikbaar gesteld aan de Kerk. Gaandeweg groeide het verlangen om full time in de Kerk te werken.
Na een 6-jarige parttime theologie studie in Amsterdam, kreeg ik mijn eerste benoeming in het parochie pastoraat in de Betuwse parochies van Bemmel en Haalderen. De eerste jaren is dat vooral ingroeien in het pastoraat. Daarbij kon ik accenten leggen in het diaconale opbouwwerk en de geloofsgemeenschappen ondersteunen. Het pastoraat is meer en meer bij mij gaan horen. Het nabij zijn aan mensen, een luisterend oor, soms richting wijzen, samen zoeken naar vormen van geloven en vieren in onze tijd, samenzijn rond de Bron van ons geloven. Ik weet me gedragen door de God, Hij die Er-Zal-Zijn. Die zich heeft laten kennen in Jezus van Nazareth, het mooiste beeld dat we van God kennen. Ik voel mij geroepen om, in het voetspoor van Jezus, een mens van licht te zijn, dienstbaar, met oog en hart voor de kwetsbare mens. Daarbij hoop ik dat ik mensen weet te bemoedigen en te inspireren op hun levensweg.
In deze tijd zoek ik met mijn collega’s en de vele vrijwilligers naar nieuwe wegen te vinden voor kerk en pastoraat.

Pastoraal werker Carla Roetgerink

Foto pastoraal werker C. RoetgerinkPer 1 mei 2018 begint er iets nieuws voor u en voor mij. Vanaf die datum mag ik deel gaan uitmaken van het pastorale team voor de parochies Sint Ludger en Sint Paulus. In 1961 ben ik geboren in Goor in een katholiek gezin als oudste dochter en kreeg ik de namen Catharina Anna Maria. Na drie jaar werd er een broertje geboren en daarmee was het gezin compleet. Geloof was vooral voor mijn vader heel gewoon en al heel jong ging ik iedere zondag met hem naar twee vieringen, waar hij zong in het herenkoor. Eerst bij hem achter op en later kon ik zelf fietsen. Aan die tijd bewaar ik warme herinneringen.

Na mijn middelbare school ben ik terecht gekomen in de zorg en later in het onderwijs. Ik mocht de dankbare moeder worden van zes gezonde, inmiddels volwassen kinderen: twee jongens en vier meisjes. Als gezin hebben we bijna dertig mooie en goede jaren gekend in het historische stadje Ootmarsum.

Mijn eerste liefde voor geloof en kerk kreeg opnieuw handen en voeten toen ik na mijn studie theologie in het onderwijs ging werken en later in de parochies van Almelo. Eind 2011 ben ik verhuisd naar Borne en sindsdien daar werkzaam geweest in een fulltime benoeming voor de HH. Jacobus en Johannes parochie Borne en Hertme. Later kwamen daar de vijf stadsgemeenschappen in Hengelo bij van de Goede Herder parochie. En in 2013 ook de zes geloofsgemeenschappen van de Heilige Geest parochie Delden e.o. waaronder mijn doop-, communie- en vormselkerk in Goor. In een samenwerkingsverband met een stuurgroep werkten we als pastoraal team voor drie parochies met nu nog dertien geloofsgemeenschappen.

Werken in een nieuw vicariaat, dat van Arnhem, betekent voor mij opnieuw een verhuizing. Op zoek naar een nieuw onderkomen ben ik geland in het mooie vestingstadje Borculo, dat schuurt tegen het Twentse land. In de catechese, het geloofsgesprek, ligt mijn hart. Maria is voor mij een bron van sterkte en hoop.

Op 18 mei 2018, de vrijdag voor Pinksteren gaat er een nieuwe wind waaien gemarkeerd door een presentatie in de kerk van Lichtenvoorde. Ik hoop en bid dat Gods Heilige Geest nog jaren onze wegen begeleidt in de Gelderse Achterhoek. Want Christus blijft Dezelfde, gisteren, vandaag en morgen. In dat vertrouwen wil ik komen.

Pastorale noodwacht
Parochie Sint Ludger en
Parochie Sint Paulus
06-190 17 292

Geen evenementen