24 maart 2020

Alle vieringen en bijeenkomsten tot en met Pinksteren zijn afgelast

Uitzending van viering in besloten kring op zondag in Groenlo en Lichtenvoorde via kerkradio respectievelijk kerkdienstgemist.nl

Voor meer informatie zie de Pastorale brief 3 Vieren ten tijde van de Corona-crisis, dd 25 maart 2020.

Jaarlijks wordt de Actie Kerkbalans gehouden, ook in Neede. De Actie Kerkbalans is onze belangrijkste inkomstenbron.
Wij maken onderscheid in een “kleine Actie” en een “grote Actie”. Elke twee jaar (de even jaren) vragen wij alle parochianen om een toezegging te doen voor een periode van twee jaar. Dit noemen wij de “grote Actie Kerkbalans”. Parochianen die slechts een toezegging willen/kunnen doen voor één jaar worden in het daarop volgende jaar opnieuw benaderd. Ook worden dan de nieuwe parochianen van het afgelopen jaar voor het eerst benaderd. Dit noemen wij de “kleine Actie Kerkbalans”.

U kunt het toegezegde bedrag afgeven in contanten, zelf overmaken of de locatie machtigen om via een incasso per kwartaal of jaar automatisch af te schrijven van uw rekening.

 

Stortingen kunt u doen op IBAN NL31 RABO 0135 600 065 t.n.v. St. Paulus Neede. Dit rekeningnummer is uitsluitend voor stortingen t.b.v. Kerkbalans.
Voor alle overige stortingen verzoeken wij u IBAN NL94 RABO 0135 603 005 te gebruiken.

 

U kunt ook een toezegging doen voor minimaal 5 jaar via een schenkingsovereenkomst ("Periodieke gift"). Sinds 2014 kan dit zonder tussenkomst van de notaris. Uw gift is dan volledig fiscaal aftrekbaar.

Voor meer informatie:

 

Pastorale noodwacht
Parochie Sint Ludger en
Parochie Sint Paulus
06-190 17 292

Uitvaart telefoon
Parochie Sint Paulus
06 - 24 85 52 01

29 mrt 2020
17:00
Groenlo, H. Calixtusbasiliek
Afgelast: Oecumenisch avondgebed
 
21 apr 2020
19:30
Rekken, Los Hoes, Rekkenseweg 40
Afgelast: Dietrich Bonhoeffer: een mens uit één stuk, leven in verantwoordelijkheid
 
12 mei 2020
19:30
Beltrum, Onze-Lieve-Vrouw-Tenhemelopnemingkerk
Afgelast: Omarm jezelf!
 
29 juni 2020
19:00

Werkgroep pelgrimage: wandeling