Logo Parochie

 

R.-K. Parochie
HH. Paulus en Ludger

Verbonden in Christus

H. Johannes de Doper | Meddo

FacebookTwitterGoogle Bookmarks

 

 


Berichtgeving omtrent corona

Met directe ingang maximaal 30 personen per viering.

Mondkapje dragen tijdens viering.

In een brief heeft het bisdom bovenstaande maatregelen bekend gemaakt, Naar aanleiding hiervan heeft het pastoresteam een brief opgesteld, zie hier de brief van het pastoresteam.

Aanmelden voor de vieringen blijft verplicht, dit kan digitaal, telefonisch of bij aanvang van de viering bij de kerkdeur.

Het heeft de voorkeur dat u zich voor de viering telefonisch of via de website aanmeldt om de doorstroom te bevorderen bij het begin van de viering.

Klik hier voor verdere informatie over het aanmelden.

Voor de pastorie staan twee prachtige beuken. Aangenomen wordt dat deze zijn geplant toen de pastorie in 1889 daar is gebouwd.

 

Een probleem wat zich aandiende was de aantasting van één van die beuken door de reuzenzwam. De reuzenzwam zorgt op een snel tempo voor rot tot in de wortels en kan op korte tijd grote delen van het wortelgestel vernietigen.

De aangetaste boom wordt instabiel en de conditie gaat snel en sterk achteruit. Vooral beuken ouder dan 80 jaar worden het slachtoffer van deze parasiet.

 

En aangezien deze prachtige beuk er al ongeveer 130 jaar staat, werd er deskundig advies ingewonnen. Het advies was om deze boom om te hakken. Dit om te voorkomen dat deze boom op korte termijn zou kunnen omvallen en deze het kerkgebouw of pastorie de nodige schade zou aanbrengen.

 

Een deskundig bedrijf bracht een offerte uit en samen met een groot aantal vrijwilligers werd deze boom omgezaagd. Ook werden er daarnaast nog een

4 bomen omgehakt met boomsterfte. In het bos bij de kerk staan een aantal bomen die kaprijp zijn. Ook daarvoor is aandacht gevraagd binnen de Beheerscommissie.

Het jaar van de waarheid

 

Een jaarwisseling heeft iets van een drempel: je kunt niet zomaar doorlopen. Je moet er even bij nadenken. Wat dat betreft is 2020 geen fijn jaar geweest. Het coronavirus heeft ons ook allemaal parten gespeeld. We zijn er nog lang niet en zullen er de komende tijd nog duidelijk rekening mee moeten houden.

Ook binnen onze geloofsgemeenschap is er veel gebeurd waar we niet blij van worden. En we zijn er ook nog niet. De pastorale brief van 29 april ’20 waarin ons is medegedeeld dat er vanaf 1 juli 2021 geen eucharistievieringen meer zijn hier in Meddo en dat we tot 1 januari 2022 nog één keer in de maand een woord- en communieviering mogen houden, geeft aan dat we met de neus op de feiten worden gedrukt. Het was wel even slikken, en best wel een emotioneel moment toen ik deze brief las.

Pastorale noodwacht
Parochie HH. Paulus en Ludger
06-190 17 292

Agenda

Geen evenementen