Berichtgeving omtrent corona

Met directe ingang maximaal 30 personen per viering.

Mondkapje dragen tijdens viering.

In een brief heeft het bisdom bovenstaande maatregelen bekend gemaakt, Naar aanleiding hiervan heeft het pastoresteam een brief opgesteld, zie hier de brief van het pastoresteam.

Aanmelden voor de vieringen blijft verplicht, dit kan digitaal, telefonisch of bij aanvang van de viering bij de kerkdeur.

Het heeft de voorkeur dat u zich voor de viering telefonisch of via de website aanmeldt om de doorstroom te bevorderen bij het begin van de viering.

Klik hier voor verdere informatie over het aanmelden.

Sinds september 2009 vinden er elke 2e en 4e woensdag van de maand Taizé-vieringen plaats in één van beide Calixtuskerken in Groenlo. De Oecumenische Raad van Beltrum, Groenlo en Lievelde nodigt u uit van 19.00u tot 19.45u deel te nemen.

Dit zijn de data van dit jaar:

Oude Calixtus
8 - 22 januari
12 februari
11 - 25 maart
14 - 28 oktober
11 - 25 november
 9  - 23 december

R.K. Calixtus
8 - 22 april
13 - 27 mei
10 - 24 juni
8 - 22 juli
12 - 26 augustus
9 - 23 september

De gezangen zijn speciaal voor de gebedsvieringen in Taizé (Frankrijk, www.taize.fr) gecomponeerd. Deze korte liederen zijn meditatief. Ze worden gedurende enkele minuten herhaald om afleidende gedachten tot rust te laten komen en de gebedstekst van het lied goed door te laten dringen. Mede door de eenvoud van de liederen en de herhalingen zijn ze makkelijk mee te zingen, ook als ze meerstemmig gezongen worden
Ook kenmerkend voor Taizé-vieringen is het moment van stilte. Deze stilte duurt ongeveer 10 minuten en is bedoeld om te mediteren over de gezongen liederen, de gebeden en schriftlezing en om te bidden, dichter bij God te komen. Zijn stem laat zich slechts horen in een fluistering, in een ademtocht van stilte. Stil zijn in Zijn aanwezigheid, om Zijn Geest te ontvangen, is reeds bidden.
Om de sfeer van Taizé op te roepen wordt er gebruik gemaakt van veel waxinelichtjes en een oranje doek. Ook is er een speciaal kruis, dat identiek is aan dat in Taizé.
De vieringen verheugen zich in een min of meer vaste groep bezoekers. Men vindt er rust door het meditatieve karakter van de viering. De lichtjes en het oranje doek dragen zeker bij aan de mooie sfeer van de gebedsvieringen.
Eén van de doelstellingen van de broedergemeenschap van Taizé is eenheid en verzoening tot stand te brengen. Met deze vieringen hoopt de Oecumenische Raad dan ook een bijdrage aan de oecumene te leveren.
Na afloop is er gelegenheid onder het genot van een kop koffie of thee nog even met elkaar na te praten en daarna tot 21.00 uur voor wie dat wil de vierstemmigheid van de liederen te oefenen.

     
Taize in de Calixtusbasiliek    Taize in de Oude Calixtuskerk

Pastorale noodwacht
Parochie Sint Ludger en
Parochie Sint Paulus
06-190 17 292

Uitvaart telefoon
Parochie Sint Paulus
06 - 24 85 52 01

Geen evenementen