Afdrukken

Op het moment dat ik deze column schrijf ben ik net terug van de bedevaart naar Rome. Zes dagen lang zijn we met 32 pelgrims uit de St Ludger en St. Paulusparochie in de voetsporen van de heilige Apostelen Petrus en Paulus gestapt. Het was een bijzonder mooie ervaring om met zo’n fijne groep pelgrims op tocht te gaan.
Persoonlijk ben ik geraakt door de hartelijke contacten onderling, het gevoel dat je een grote familie bent en dat ik/we deel uitmaken van de wereldkerk met het centrum in Rome. Ik ervaarde Zijn aanwezigheid. Het was voor mij ook een markering en het maken van een nieuwe stap.

En dat heeft misschien ook met de tijd van het jaar te maken. Liturgisch gezien is het nieuwe jaar begonnen. Op zondag 1 december vieren we de eerste zondag van de Advent en is het de start van het jaar van de Eucharistie, vervolgens vieren de we de geboorte van de Heer met Kerstmis, drie koningen en de doop van de Heer. Allemaal feesten die ons helpen om De Weg met Christus opnieuw te blijven ontdekken.

In de advent, dat komst betekent, kijken we uit naar de geboorte van Jezus.

Het is God die een redder voor het Joodse volk beloofd heeft. Het volk kijkt uit naar de komst van de redder. Na vier weken van voorbereiding vieren we de komst van de geboorte van Jezus Christus. Jezus de Messias die als een klein en weerloos kind ter wereld komt. Er wordt een nieuwe stap gemaakt in Gods heilsplan. En deze nieuwe stap geldt voor ons allemaal. Want dat is wat we vieren met Epifanie, in de volksmond Drie Koningen. Koningen of magiërs uit de toen bekende delen van de wereld gingen naar Jezus toe om hem te begroeten, om eer te brengen. En een week later vieren we de doop van de Heer. Jezus die zich door Johannes de Doper laat dopen om vervolgens zijn publieke leven te beginnen. Al deze feesten vieren we omdat we in de verrijzenis van Jezus Christus geloven. Dat we een vriend van Hem willen zijn.

De betekenis van de bovengenoemde feesten komen samen in het vieren van de Eucharistie. Persoonlijk ben ik dan ook verheugd dat er een Jaar van de Eucharistie is afgekondigd. Eucharistie als Bron en Hoogtepunt zoals het tweede Vaticaans concilie de Eucharistie beschrijft. Zoals eerder aangegeven zijn er verschillende initiatieven die rondom deze brief worden ontwikkeld.

Zoals advent ons op Kerstmis voorbereid zo kunnen wij ook telkens uitkijken naar de ontmoeting met Christus in het vieren van de Eucharistie. In het luisteren naar Gods woorden van de blijde boodschap en Hem ontvangen onder de gedaante van Brood en Wijn. Als we ter communie gaan mogen van handen een kribbe maken waar we Christus zelf op ontvangen. Lichaam van Christus ontvangen we en dat mogen we bevestigen met Amen. Dat we worden wie we ontvangen. Lichaam van Christus.
We zijn onderdeel van de gemeenschap van Jezus Christus. Als gedoopte verenigd in Hem. Maar Jezus is niet voor een select gezelschap gekomen. Aan het eind van ieder Eucharistieviering worden we weer gezonden om de boodschap, de vreugde en de liefde van het Evangelie door te geven. Gesteund door de zegen van de Almachtige God worden we op “Missie” gestuurd.

Deze opdracht, deze missie mogen wij hier in de Oost-Achterhoek in deze tijd oppakken.
Als gedoopte mogen we opstaan met Christus, we worden opgeroepen om de genade die we ontvangen weer door te geven en we worden missionarissen in onze eigen omgeving.

Ik wens ons toe dat we ons telkens laten inspireren door Jezus Christus. Dat we Hem telkens herkennen bij het breken van het Brood, in de Eucharistie die de hemel en de aarde met elkaar verbindt vinden we hopelijk de Bron voor ons Christelijk leven.

Ik wens u allen een Zalig Kerstfeest en een gezegend Nieuwjaar.

Pastor R. den Hartog