Berichtgeving omtrent corona

Met directe ingang maximaal 30 personen per viering.

Mondkapje dragen tijdens viering.

In een brief heeft het bisdom bovenstaande maatregelen bekend gemaakt, Naar aanleiding hiervan heeft het pastoresteam een brief opgesteld, zie hier de brief van het pastoresteam.

Aanmelden voor de vieringen blijft verplicht, dit kan digitaal, telefonisch of bij aanvang van de viering bij de kerkdeur.

Het heeft de voorkeur dat u zich voor de viering telefonisch of via de website aanmeldt om de doorstroom te bevorderen bij het begin van de viering.

Klik hier voor verdere informatie over het aanmelden.

Oecumenische Raad Beltrum – Groenlo – Lievelde

De Oecumenische Raad van Beltrum, Groenlo en Lievelde vertegenwoordigt de 5 geloofsgemeenschappen in deze 3 plaatsen:

 • de PKN-gemeente van Groenlo
 • het klooster in Lievelde van de Koptische Orthodoxe Kerk
 • de katholieke geloofsgemeenschappen in de genoemde plaatsen die alle drie deel uitmaken van de St. Paulusparochie.

De leden van de Oecumenische Raad zijn:

 • ds. Ria Willems (emeritus predikant en afgevaardigde Hervormde Gemeente Groenlo)
 • pastoor H. de Jong (pastoor van de St. Paulusparochie / St. Ludgerparochie en afgevaardigde pastoresberaad)
 • Peter Müller (afgevaardigde R.K. kerk Groenlo en voorzitter en secretaris)
 • Martin Bouwmeesters (afgevaardigde R.K. kerk Beltrum)
 • Hans Krabbenborg (afgevaardigde R.K. kerk Lievelde en penningmeester)
 • Samir Hanna (afgevaardigde Koptisch Orthodoxe Kerk)

De belangrijkste doelstelling van de Oecumenische Raad is de oecumene te bevorderen. Wij doen dit in nauwe samenwerking met het pastoresteam van de St. Paulusparochie, dat verantwoordelijk is voor het pastorale beleid in de parochie, de kerkenraad van de hervormde gemeente van Groenlo, de 3 locatieraden van de 3 genoemde geloofsgemeenschappen van de St. Paulusparochie en de aartsbisschop van de Koptisch Orthodoxe Kerk in Nederland, mgr. Arseny.

Om deze doelstelling te realiseren vergaderen wij minimaal 3 keer per jaar en hebben wij de volgende activiteiten:

 • een viering b.g.v. de week van het gebed voor de eenheid van de christenen op een zondagmorgen (10.00u) in januari,
 • een oecumenisch avondgebed op de zondagmiddagen (17.00u) van de veertigdagentijd,
 • een viering b.g.v. de vredesweek op een zondagmorgen (10.00u),
 • een oecumenisch avondgebed op de zondagmiddagen van de advent (17.00u),
 • een oecumenische kerstsamenzang op de 3e zondag van de advent (16.00 uur),
 • elke 2e en 4e woensdag in de maand Taizé-vieringen (19.00u).

In de St. Paulusparochie zijn er allerlei oecumenische activiteiten, van diaconale, catechetische en liturgische aard, zowel op lokaal als (semi-) parochieel niveau.
Zo bestaat de Oecumenische Raad van Beltrum, Groenlo en Lievelde al vele jaren. Zij beperkt zich tot de genoemde plaatsen, maar er hebben wel 3 verschillende christelijke geloofsgemeenschappen een plek in de raad: de N.H.-gemeente (PKN) uit Groenlo, het Koptisch Orthodoxe klooster in Lievelde en 3 katholieke geloofsgemeenschappen in de 3 genoemde plaatsen.
De parochiële werkgroep Ontmoeting & Inspiratie onderhoudt goede contacten met de commissie Inspiratie & Ontmoeting van de PKN-gemeenten van Eibergen/Rekken en Neede.
Ze maken gebruik van elkaars PR-kanalen om de activiteiten bekendheid te geven, informeren elkaar vroegtijdig over het programma om doublures te voorkomen en hebben onlangs voor het 3e achtereenvolgende jaar een gezamenlijke bijeenkomst georganiseerd: de zeer geslaagde en door ongeveer 200 mensen bezochte solovoorstelling van Helmert Woudenberg over Mozes op zondag 26 januari. De deelnemers aan de activiteiten van beide commissies komen dan ook uit verschillende locaties en kerkgenootschappen.

Pastorale noodwacht
Parochie Sint Ludger en
Parochie Sint Paulus
06-190 17 292

Uitvaart telefoon
Parochie Sint Paulus
06 - 24 85 52 01

Geen evenementen