Berichtgeving omtrent corona

Met directe ingang maximaal 30 personen per viering.

Mondkapje dragen tijdens viering.

In een brief heeft het bisdom bovenstaande maatregelen bekend gemaakt, Naar aanleiding hiervan heeft het pastoresteam een brief opgesteld, zie hier de brief van het pastoresteam.

Aanmelden voor de vieringen blijft verplicht, dit kan digitaal, telefonisch of bij aanvang van de viering bij de kerkdeur.

Het heeft de voorkeur dat u zich voor de viering telefonisch of via de website aanmeldt om de doorstroom te bevorderen bij het begin van de viering.

Klik hier voor verdere informatie over het aanmelden.

Parochianen van de Paulusparochie,
Op 1 januari zal de fusie tussen de beide parochies in het oosten van de Achterhoek een feit zijn. Dan is er de parochie H.H. Paulus en Ludger. Een nieuwe parochie en ook een nieuw bestuur. Van dat bestuur zal ik geen deel meer uitmaken. Een nieuw bestuur met frisse mensen en met ervaren mensen.
Bijna 7 jaar heb ik deel mogen uitmaken van het Paulusbestuur als vervanger van de heer Smit. In het bestuur kreeg ik de portefeuille van de begraafplaatsen en 2e penningmeester. Het was leerzaam om met de verschillende locaties tot een geheel te komen en om het beleid van het Paulusbestuur te kunnen uitvoeren. Ik heb heel wat mensenkennis en ervaringen opgedaan en dat heeft me enorm gevormd. Ik heb dat als heel plezierig ervaren om zoveel verschillende meningen en ook de regels uit het bisdom te smeden tot een geheel ten behoeven van de Paulusparochie. Na het vertrek van de secretaris kreeg ik ook deze functie erbij wat wel betekende dat er meer vergaderd werd. Dus ook wat intensieve met het team en het secretariaat overleggen over allerlei pastorale en bestuurlijke zaken.


Door het overlijden van de heer Lansink onze penningmeester en deskundig bestuurder kwam deze functie ook op mij bordje. Samen met een nieuw boekhoudprogramma en ziekte van onze boekhouder heeft het Paulusbestuur in een minimale bezetting een hele grote klus geklaard de afgelopen tijd, zeker als je ook nog de voorbereidingen voor de fusie erbij neemt.
Ik heb nooit geweten dat het uitvoeren van bestuurszaken zoveel tijd en energie kost maar het verruimt wel je gezichtsveld. Beleid maken en ook uitvoeren is voor een vrijwilliger bijna niet te doen, daarom is het ook goed dat het nieuwe bestuur veel meer beleidsmatig bezig gaat en dat er een stafmedewerker komt.
Door deze jaren als bestuurder van de Paulusparochie heb ik veel mensen leren kennen en heb ook ervaren dat er veel meer voldoening is als kerk, dan alleen een kerkdienst bijwonen. In het hart van een parochie gebeurt er ontzettend veel voor onze medemens dat is zichtbaar maar veel is ook onzichtbaar. Ik ben blij dat er in het bestuur een voortreffelijke samenwerking is, ook met de mensen op het secretariaat en het pastorale team.
Ik hoop dat het nieuwe bestuur net zoveel voldoening van hun taak krijgen als ik dat de afgelopen jaren heb gekregen en dat de beheercommissies hun taak kunnen blijven uitvoeren met veel passie. Vol vertrouwen draag ik mijn taak over aan het nieuwe bestuur van de H.H. Paulus en Ludger parochie.
Ik wil een ieder bedanken dat ik van jullie het vertrouwen heb gekregen de afgelopen jaren om mij taak als parochiebestuurder te kunnen uitoefenen en wil daarom het pastorale team, secretariaat en medebestuursleden, locatieleden en parochianen bedanken voor de mooie jaren en jullie alle goeds wensen voor de toekomst.
Henk Bos

Pastorale noodwacht
Parochie Sint Ludger en
Parochie Sint Paulus
06-190 17 292

Uitvaart telefoon
Parochie Sint Paulus
06 - 24 85 52 01

Geen evenementen