Logo Parochie

 

R.-K. Parochie
HH. Paulus en Ludger

Verbonden in Christus

FacebookTwitterGoogle Bookmarks

 

 


Berichtgeving omtrent corona

Met ingang van 7 april nieuw telefoonnummer voor reserveringen: 06-83 13 71 02

Aanmelden voor de vieringen blijft verplicht, dit kan digitaal, telefonisch of bij aanvang van de viering bij de kerkdeur.

Het heeft de voorkeur dat u zich voor de viering telefonisch of via de website aanmeldt om de doorstroom te bevorderen bij het begin van de viering.

Klik hier voor verdere informatie over het aanmelden.

Nieuws van het bestuur n.a.v. de bestuursvergadering van 26 november 2020

Pastorale zaken
• Pastoor de Jong is voldoende hersteld van Corona om zijn werkzaamheden weer op te pakken.
• Per 1 januari 2021 stoppen de Eucharistievieringen in Lievelde en Rietmolen. Tot aan herbestemming zijn nog “eigen” vieringen mogelijk.
• Door het vertrek van pastor R. den Hartog moest het weekendvieringenrooster aangepast worden. Het Pastoraal Team heeft moeten besluiten om vanaf 1 februari 2021 niet meer voor te gaan in weekendvieringen van Neede.
• Het afscheid van pastor Den Hartog is gepland op zondag 10 januari 2021 met een viering in Lichtenvoorde om 11.00 uur. Hoe het afscheid gevierd kan worden hangt af van de regels die dan gelden.

Secretariaat
• Corona. Elke werkdag is er een medewerkster aanwezig. Er wordt zoveel mogelijk vanuit huis gewerkt.
• Om anderhalve meter afstand te houden tijdens het koffiedrinken mogelijk te maken zijn er afspraken gemaakt. Er kunnen minder mensen aanwezig zijn.

Paulus en Ludger
• Kardinaal Eijk heeft besloten om de fusie van de parochies St. Ludger en St. Paulus goed te keuren. De nieuwe parochie HH. Paulus en Ludger bestaat vanaf 1 januari 2021. Later wordt de fusie vastgelegd in een notariële actie.

Gebouwen
• Orgels: Er komt iemand inventariseren of orgels van kerken die aan de eredienst onttrokken worden een andere bestemming kunnen krijgen.
• Rekken:
Herbestemming kerkgebouw: de hoorzittingen over de het plan om de kerk te onttrekken aan de eredienst en de herbestemming ervan staan gepland voor 14 en 22 december om 20:00 uur in de kerk. Na presentatie van de plannen kunnen eventuele bezwaren ertegen naar voren worden gebracht.
• Beltrum:
Pastorie: de rechtszaak over herstelkosten met de voormalige huurder: er is uiteindelijk tijdens de zitting tot overeenstemming gekomen. De dierenartspraktijk betaald een kleine vergoeding.
• Lievelde:
Herbestemming kerkgebouw: door corona is de afspraak op 9 november om van een werkgroep hun plannen voor de kerk te vernemen niet door gegaan. Wordt vervolgd.
• Neede
Herbestemming kerkgebouw: de plannen zijn schriftelijk aan het bestuur bekend gemaakt. Door Corona is een afspraak daarover niet doorgegaan. De verdere behandeling komt in handen van het nieuwe bestuur.

Communicatie
• Er wordt nog gezocht naar iemand die een stukje over “Rietmolen stelt zich voor aan de St. Ludgerparochie” wil schrijven.

Bestuur
• Dit is de laatste officiële vergadering van het bestuur van de St. Paulusparochie. De heren G. Slotman en H. Bos stoppen formeel per 1 januari 2021. Zij worden heel hartelijk bedankt voor hun jarenlange waardevolle bijdrage.
• Ook de heren S. Geessinck (boekhouder) en J. Hoffman (bouwkundig adviseur) nemen afscheid. Zij worden heel hartelijk bedankt voor hun inbreng en inzet gedurende vele jaren.


Het nieuwe bestuur zal zich moeten beraden of deze wijze van informeren voortgezet wordt.

 

Pastorale noodwacht
Parochie HH. Paulus en Ludger
06-190 17 292

Agenda

Geen evenementen