Logo Parochie

 

R.-K. Parochie
HH. Paulus en Ludger

Verbonden in Christus

FacebookTwitterGoogle Bookmarks

 

 


Berichtgeving omtrent corona

Met ingang van 7 april nieuw telefoonnummer voor reserveringen: 06-83 13 71 02

Aanmelden voor de vieringen blijft verplicht, dit kan digitaal, telefonisch of bij aanvang van de viering bij de kerkdeur.

Het heeft de voorkeur dat u zich voor de viering telefonisch of via de website aanmeldt om de doorstroom te bevorderen bij het begin van de viering.

Klik hier voor verdere informatie over het aanmelden.

Geloofsgemeenschap Vragender in de schijnwerper!

Sint Jacobkapel
In de 15de eeuw stond in Vragender het oudste kerkje van het gebied dat later de gemeente Lichtenvoorde zou vormen. Van deze Sint Jacobkapel staan de muurresten nog altijd overeind. In 1672 richtte de bekende Munsters Bisschop Bernard van Galen, de parochie Lichtenvoorde op, hiertoe behoorde vanaf toen ook Vragender. Kleine tweehonderdjaar later kreeg Vragender een eigen kerk, eerst als bijkerk van Lichtenvoorde en honderdvijftigjaar geleden werd Vragender een zelfstandige parochie.

Donatus
De Sint Antoniusparochie kreeg in de streek een bijzondere bekendheid als bedevaartsplaats ter ere van Sint Donatus, beschermheilige tegen rampen van onweer en hagel. Bij oudere bewoners is de toeloop nog genoegzaam bekend. Op de tweede en de derde zondag van juli, even voor de oogst en het jaargetijde van de bliksem, kwamen velen uit de omliggende plaatsen naar Vragender. De toeloop was groot, 300 á 400 mensen kwamen op die zondagen naar de parochiekerk van Vragender. Na de Heilige Mis gingen veel kerkgangers naar de naastgelegen cafés. De basis voor menige verkering werd daar gelegd. Ondanks onze beschermheilige kwam in juli 2010 tijdens een zware storm onze kerktoren naar beneden. Geluk bij een ongeluk: er vielen geen gewonden en Donatus (verzekering) heeft de herbouw voor honderdprocent vergoed.

Beeldhouwwerk
De geloofsgemeenschap beschikt nog over een oud beeldhouwwerk. Het betreft een houten beeldje van ongeveer 50 centimeter hoogte. Het stelt voor: jezus aan het kruis, met daaronder twee beeldjes. Aan de voet van het kruisbeeld liggen een schedel en botten. Hiermee wordt Golgotha aangeduid, wat immers schedelplaats betekent. Het beeldje is zeker 800 jaar oud, komt uit de Sint Jacobkapel. Voordien moet daar een houten gebedsruimte hebben gestaan, waar dat beeldje al in stond.

Kerkhof
Het kerkhof van onze geloofsgemeenschap in gebruik vanaf 1870, is prachtig gelegen op een stuk hooggelegen esgrond. Het geniet zelfs bescherming als gemeentelijk monument. De begraafplaats van Vragender biedt een fraaie laatste rustplaats. Behalve traditionele graven zijn er ook asurngraven en is er een strooiveldje. Op het kerkhof komt een nieuw gebouwtje, met toiletten en kantine voor de vrijwilligers. Het kerkhof wordt door vrijwilligers onderhouden.

Absurde situatie
In het voorjaar 2021 wordt de Sint-Antonius van Padua kerk aan de Goddelijke eredienst te onttrokken. Datzelfde jaar herdenken we het 150 - jarig bestaan van onze kerk. Een tegen strijdige absurde situatie, toch willen we het vieren.

Hoopvol op weg
We hebben een enquête gehouden onder alle katholieke inwoners van Vragender. Er was een respons van 25% dat is goed te noemen, temeer omdat iedereen een enquêteformulier kreeg. Van de bestaande activiteiten was er veel waardering voor de bezoekersgroep, die ouderen en eenzamen bezoekt. Ook hecht men aan het voortbestaan van de geloofsgemeenschap Vragender. Onderling contact, omzien naar elkaar bij vreugde en verdriet werd gewaardeerd. Een kleinere groep wil in gesprek gaan over leven en geloven, dit gaan we zeker oppakken. Ook hebben zich vrijwilligers gemeld die willen helpen organiseren. Dat is hoopvol.

Verbondenheid
De geloofsgemeenschap Vragender wil ook na de sluiting van het kerkgebouw aanwezig blijven voor haar inwoners. Kerkzijn betekent met elkaar dingen ondernemen, praten en vooral goed luisteren waar behoefte aan is. Bij de mensen zijn, zoals Paus Franciscus zegt, om te laten zien dat God altijd al bij ons is en wij van elkaar zijn. Hoe de toekomst er uit gaat zien is mede afhankelijk van de beschikbaarheid van vrijwilligers, die de wil en inspiratie hebben om er daadwerkelijk iets van te maken.

De kerk met bijbehorende pastorie is verkocht aan vier Vragenderse ondernemers. Er komen negen wooneenheden in. Ondanks de woonfunctie blijft de uitstraling van de kerk behouden. De woningen zijn toegankelijk via de voormalige hoofdingang van de kerk. Bij de verkoop moest het bestuur zich wel aan de strenge regels van het bisdom houden. Bovendien wilde de gemeenschap dat het markante kerkgebouw, met toren, als een fysiek herkenbaar punt intact bleef en dat lukt. Een kleine ruimte in de kerk wordt ingericht als kapel, waar een kaarsje opgestoken kan worden bij het Mariabeeld. Kunstschatten worden erin tentoongesteld, zoals het Golgotha beeldje, dat nu in de kluis ligt. Kom rustig buurten, net als in de Donatus periode van weleer. Welkom!
Samen blijven wij investeren in kansen en mogelijkheden. Samen de schouders eronder blijven zetten kenmerkt de aard van de Vragenderse geloofsgemeenschap. Dat wij over dorpsgrenzen heen in verbondenheid met alle omliggende geloofsgemeenschappen staande blijven!
Hennie ter Bogt.

   

 

 

Pastorale noodwacht
Parochie HH. Paulus en Ludger
06-190 17 292

Agenda

Geen evenementen