Logo Parochie

 

R.-K. Parochie
HH. Paulus en Ludger

Verbonden in Christus

FacebookTwitterGoogle Bookmarks

 

 


Berichtgeving omtrent corona

Met ingang van 7 april nieuw telefoonnummer voor reserveringen: 06-83 13 71 02

Aanmelden voor de vieringen blijft verplicht, dit kan digitaal, telefonisch of bij aanvang van de viering bij de kerkdeur.

Het heeft de voorkeur dat u zich voor de viering telefonisch of via de website aanmeldt om de doorstroom te bevorderen bij het begin van de viering.

Klik hier voor verdere informatie over het aanmelden.

In het dorp Mariënvelde staat een fraaie dorpskerk. De kerk werd in 1932-323 gebouwd naar een ontwerp van architect G.A.P.de Kort. Het kerkje werd gewijd aan ”Onze Lieve vrouw van Lourdes” en is aangewezen als Rijksmonument.
De kerk was er eerder dan het dorp. De plaats waar de kerk werd gebouwd, stond in de jaren dertig nog bekend als het buurtschap “Achter-Zieuwent”. De mensen in dit buurtschap bezochten van oudsher de Werenfriduskerk te Zieuwent. De kinderen gingen er ook naar school, doch de bewoners wilden graag een eigen kerk en school.
In 1930 werd eerst de “St.Theresia-school” gebouwd en in 1932 werd begonnen met de bouw van de kerk. De dorpskerk werd steen voor steen door de bewoners zelf gebouwd. In de jaren daarna ontstond rond de kerk en school een kerkdorp dat door de eerste pastoor werd omgedoopt tot “Mariënvelde”, afgeleid van Maria in het Veld. Pas in 1952 verscheen deze naam op de provinciekaart. Het opvallendste in het interieur van de kerk zijn de kleurrijke wandschilderijen, door de Duitse schilder Karl Wenzel (1887-1947). Karl Wenzel is in Nederland relatief onbekend. In Nederland zijn van Wenzel alleen de schilderijen in Mariënvelde en Beltrum bekend. De kerk vormt een beeldbepalend gebouw in het dorp Mariënvelde.
Het dorp telt momenteel 850 inwoners, waarvan ongeveer 100 basisschoolkinderen. In 2000 werden er 10 woningen gebouwd met een zorgcentrum-woonzorg-hof. Het kreeg de naam “De Boog”. In 2005 vierde de basisschool St.Theresia haar 75 jarig bestaan. N.a.v.dat jubileum ontstond het idee om (twee jaar later) wanneer de kerk 75 jaar bestond, een boek uit te geven. In 2007 werd het boek uitgegeven. Omdat de gymzaal aan vervanging toe was, ontstond het idee voor een gebouw waar meerdere faciliteiten ondergebracht kunnen worden. In 2016 werd de BMV gerealiseerd, dat staat voor Brede Maatschappelijke Voorziening. In deze accommodatie is de dagopvang voor ouderen en de zorgcorporatie ondergebracht. Ook is er een sportzaal, horeca en kantine aanwezig. Er worden veel activiteiten georganiseerd. Het gebouw kwam tot stand door vele vrijwilligers van Mariënvelde. Hieruit blijkt wel de grote saamhorigheid van ”Een dorp om in te blijven geloven”.
De kerk, het kerkinterieur en de naastgelegen pastorie zijn uitgevoerd in een bijzondere mix van art deco en Amsterdamse School. Boven het beeld op het Maria-altaar zijn voorstellingen te zien uit het leven van Maria (de Annunciatie en de Visitatie) en diverse Maria-symbolen. Boven het Jozefaltaar schilderde hij de Geboorte van Christus met daar rechtsonder een geknield boerenechtpaar met een baby. Karl Wenzel is in Nederland relatief onbekend. Pastoor Deperink kende hem zeer waarschijnlijk uit Beltrum waar hij in 1932 de kerkschilderingen voltooide. In de oorlog werden zijn atelier in Kevelaer en veel van zijn werken echter verwoest. In Beltrum waren de schilderingen in de jaren zestig waarschijnlijk overgeschilderd. Deze zijn enkele jaren geleden weer gerestaureerd en in ere hersteld.
Art deco meubilair in het priesterkoor.
De inrichting van het priesterkoor dateert bijna geheel uit de bouwtijd. Het oorspronkelijke hoogaltaar en tabernakel zij nog aanwezig, maar wel verplaatst. Het hoogaltaar is naar voren gehaald. Het tabernakel bleef achter in de apsis en is geplaatst op een nieuw vervaardigd sacramentsaltaar. De communiebanken en de daaraan gekoppelde preekstoel, in art deco vormgeving en bekleed met marmer in donkere tinten groen en rozerood, zijn origineel. Het priesterkoor wordt verder opgeluisterd door een groot glas-in-loodvenster met een afbeelding van de kerkpatrones: Onze Lieve Vrouw van Lourdes. De kerk is verder voorzien van de originele rijk uitgevoerde tegelvloer gelegd in een geometrisch patroon van rode, oker grijze en witte tegels met een zwarte bies. Ook het doopvont en de originele biechtstoelen bleven bewaard. Het zilver-en koperwerk dateert uit de jaren dertig en veertig en werd voor het grootste deel vervaardigd door het atelier van Henri Teulings uit ’s-Hertogenbosch.
De kerk vormt een beeldbepalend gebouw in het dorp Mariënvelde. Daarnaast vormt de kerk een mooi en zeer goed bewaard gebleven voorbeeld van een dorpskerk uit het tweede kwart van de twintigste eeuw. Gezamenlijk vertellen gebouw en het oorspronkelijk gebleven interieur, het verhaal over de geschiedenis van het dorp en zijn inwoners.

   
         
       

Pastorale noodwacht
Parochie HH. Paulus en Ludger
06-190 17 292

Agenda

Geen evenementen