Logo Parochie

 

R.-K. Parochie
HH. Paulus en Ludger

Verbonden in Christus

FacebookTwitterGoogle Bookmarks

 

 


Berichtgeving omtrent corona

Met ingang van 7 april nieuw telefoonnummer voor reserveringen: 06-83 13 71 02

Aanmelden voor de vieringen blijft verplicht, dit kan digitaal, telefonisch of bij aanvang van de viering bij de kerkdeur.

Het heeft de voorkeur dat u zich voor de viering telefonisch of via de website aanmeldt om de doorstroom te bevorderen bij het begin van de viering.

Klik hier voor verdere informatie over het aanmelden.

Historie
In 1863 ontstonden in Harreveld de eerste plannen om een eigen kerk te bouwen. Met dit doel werd een commissie opgericht en de voorzitter van die commissie was de toenmalige bewoner van huis Harreveld (het kasteel was begin negentiende eeuw vervangen door een landhuis) Bernard Willen Joseph von Raesfelt. Hij schonk de grond waarop later kerk, pastorie, school en het kerkhof een plaats kregen. In 1868 werd de kerk ingezegend. Patrones van de kerk werd H. Agatha.
In eerste instantie was Harreveld een bijkerk van Zieuwent. De pastoor en kapelaans van Zieuwent bedienden de kerk. In 1875 werd Huis Harreveld gekocht door de Duitse Franciscanen die er een klooster vestigden. Vanaf die tijd droegen zij dagelijks een mis op in Harreveld. Op 16 mei 1888 sloeg het noodlot toe. Tijdens een hevige storm sloeg de bliksem in de toren en de kerk brandde bijna geheel af. De hele inboedel ging verloren. Maar de kerk was goed verzekerd en binnen 14 maanden werd een nieuw kerkgebouw in gebruik genomen. Op 13 mei 1894 werd Harreveld een zelfstandige parochie. Anderhalf jaar later kreeg Harreveld zijn eerste pastoor.
Heden
De kerk, het kerkhof en de pastorietuin is zeker een bezoek waard. In de kerk bevindt zich de geschilderde kruisweg en wandschilderingen, maar ook glas in lood ramen. Het gehele interieur is ontworpen of gemaakt door schilder, tekenaar en glazenier Jos ten Horn. Dit is bijzonder, temeer omdat Jos ten Horn een veelzijdig en bekend kunstenaar was in de jaren dertig van de vorige eeuw in Nederland.
Op het kerkhof staat een muur met nissen met daarin veertien in platen kalksteengebeeldhouwde staties die samen de Kruisweg en het lijdensverhaal van Jezus vertolken. Ze komen uit de toenmalige kapel van het internaat. Ze waren door de Franciscanen meegenomen uit Duitsland. Ze stammen vermoedelijk uit de 17e eeuw.
Harreveld heeft een grote groep vrijwilligers die zich inzet voor de kerk. Ook heeft Harreveld een eigen gemengd koor. Bovendien is er bij bijzondere gelegenheden een samenwerking met het koor in Mariënvelde en Zieuwent (HaZiMa).
Toekomst
De kerk zal in de komende jaren aan de eredienst worden onttrokken. Een werkgroep is bezig om een nieuwe bestemming te zoeken. Omdat het een Rijksmonument is, zijn de mogelijkheden beperkt.

 

      
   
  

Pastorale noodwacht
Parochie HH. Paulus en Ludger
06-190 17 292

Agenda

Geen evenementen