Berichtgeving omtrent corona

Met directe ingang maximaal 30 personen per viering.

Mondkapje dragen tijdens viering.

In een brief heeft het bisdom bovenstaande maatregelen bekend gemaakt, Naar aanleiding hiervan heeft het pastoresteam een brief opgesteld, zie hier de brief van het pastoresteam.

Aanmelden voor de vieringen blijft verplicht, dit kan digitaal, telefonisch of bij aanvang van de viering bij de kerkdeur.

Het heeft de voorkeur dat u zich voor de viering telefonisch of via de website aanmeldt om de doorstroom te bevorderen bij het begin van de viering.

Klik hier voor verdere informatie over het aanmelden.

Al een aantal jaren wordt door de Beleidsadviesgroep Diaconie de Sint Maartenprijs uitgereikt binnen het werkgebied van de Sint Paulusparochie. De prijs wordt uitgereikt aan een organisatie of persoon die zich heeft ingezet voor een bijzonder diaconaal doel. De uitreiking vindt altijd plaats rond 11 november, de feestdag van Sint Maarten. Sint Maarten staat door het delen van zijn mantel met een bedelaar symbool voor de diaconie.
In het werkgebied van onze parochie vinden, naar voorbeeld van Sint Maarten, tal van diaconale projecten plaats. Soms zijn het in het oog springende activiteiten soms zijn het kleine activiteiten en gebeurt het in stilte.
Het kunnen allerlei activiteiten zijn, kerkelijk of niet kerkelijk maar dienstbaarheid aan de samenleving is hierbij telkens het sleutelwoord.

Dit jaar is de Sint Maartenprijs 2020 uitgereikt aan de commissie Ontmoeting en Inspiratie van de Paulusparochie. De commissie bestaande uit Peter Müller en Anita Overkamp organiseert al een aantal jaren themabijeenkomsten waar ontmoeting en verbondenheid belangrijke thema’s zijn.
Peter en Anita weten elke keer mooie activiteiten te organiseren of inspirerende sprekers uit te nodigen die met de bezoekers in discussie gaan. Door deze bijeenkomsten brengen zij allerlei mensen bijeen, die met elkaar in gesprek gaan en verbondenheid en begrip voor elkaar ervaren.
Diaconie begint met menselijk contact, elkaar zien, elkaar waarderen, elkaar ontmoeten in de breedste zin van het woord. Door de activiteiten van de commissie Ontmoeting en Inspiratie slagen Peter en Anita er elke keer weer in om mensen op deze manier met elkaar te verbinden en dat is een groot compliment en waardering waard.


Naast deze activiteiten zijn beiden ook op andere diaconale vlakken actief. Zo is Anita betrokken bij een gezamenlijke maaltijd rond de Kerst waar ontmoeting met nieuwkomers centraal staat; is zij betrokken bij het Taalcafé en begeleidt zij een gezin uit Eritrea.
Peter is betrokken bij Solidaridad, Amnesty International en bij het Taalcafé in Lichtenvoorde. Dit is nog maar een korte opsomming van de activiteiten die zij voor de Kerk en de samenleving verrichten.

De Sint Maartenprijs is een waardering voor de inzet en al dat prachtige werk dat zij al vele jaren verzetten. Hopelijk is deze prijs ook een stimulans om nog lang door te gaan met dit inspirerende werk.
De prijs is een geldbedrag, beschikbaar gesteld door de stichting Novum, die zij naar eigen inzicht mogen besteden.
Anita en Peter gefeliciteerd met de prijs en nogmaals dank voor jullie mooie werk.

Pastorale noodwacht
Parochie Sint Ludger en
Parochie Sint Paulus
06-190 17 292

Uitvaart telefoon
Parochie Sint Paulus
06 - 24 85 52 01

15 dec 2020
19:15
Bernard Vos Clubhuus, Bergstraat 5 in Lievelde
Avond met Ad de Keyzer over "Naar U gaat mijn verlangen, Heer"