Berichtgeving omtrent corona

Met directe ingang maximaal 30 personen per viering.

Mondkapje dragen tijdens viering.

In een brief heeft het bisdom bovenstaande maatregelen bekend gemaakt, Naar aanleiding hiervan heeft het pastoresteam een brief opgesteld, zie hier de brief van het pastoresteam.

Aanmelden voor de vieringen blijft verplicht, dit kan digitaal, telefonisch of bij aanvang van de viering bij de kerkdeur.

Het heeft de voorkeur dat u zich voor de viering telefonisch of via de website aanmeldt om de doorstroom te bevorderen bij het begin van de viering.

Klik hier voor verdere informatie over het aanmelden.

Hoewel de welvaart in Nicaragua de laatste tien jaar aanzienlijk is verbeterd, is 70 procent van de plattelandsbevolking nog arm. Ondervoeding is een groot probleem en door ziektes en ondervoeding behoren de cijfers van moeder- en kind sterfte tot de hoogste van Centraal-Amerika.
Palacagüina, is een van de armste en droogste gebieden in Nicaragua. Door de aanhoudende droogte kampen gezinnen er de laatste jaren met een tekort aan voedsel. Akkers leveren niet meer genoeg op om van te leven. Als gevolg daarvan is in sommige dorpen ruim 25 procent van de kinderen ondervoed en heeft een groei- en ontwikkelingsachterstand. Het watergebrek zorgt er ook voor dat er te weinig gras groeit om het vee te voeden. Het gevolg is dat vee wordt verkocht en akkers worden verkleind; zo belanden de gezinnen in een negatieve spiraal.
Het doel van het project is om gezinnen in Palacagüina te leren hun moestuinen op een duurzame manier te bewerken. Dat betekent dat ze leren hoe ze hun moestuinen op een voor mens en land gezonde manier kunnen bewerken en hoe ze hun grond dus ook op de langere termijn vruchtbaar houden. Op die manier kan de cirkel van armoede en ondervoeding doorbroken worden.
De lokale non-profit organisatie Octupan voert dit project uit met ondersteuning van Adventsactie.
Het project komt ten goede aan een kleine 700 mensen uit 144 gezinnen. De kinderen in al deze gezinnen zijn ondervoed. Octupan wil bereiken dat de ouders weer beter voor zichzelf en hun kinderen kunnen zorgen.


De gezinnen krijgen training in duurzame landbouwtechnieken, om zo de opbrengst van de moestuinen te verbeteren en kennis en bewustwording van goede voeding te verhogen. Er zijn workshops over organische bemesting, kweken van groenten, plantenziektes en hoe gevarieerd en voedzaam voedsel te verbouwen.
Ook zijn er workshops voor leerkrachten om kinderen vertrouwd te maken met gezond eten en om ze te leren hoe ze schooltuinen kunnen aanleggen.
Ieder gezin ontvangt een startpakket dat bestaat uit een schoffel, gieter en pikhouweel en zaden voor onder andere tomaten, uien, zoete aardappelen en wortels om zo hun eigen groenten te kunnen kweken.
Verder ontvangen zij vouchers die in noodsituaties zijn in te wisselen voor voedselpakketten.
U kunt bijdragen door een gift tijdens de collecte maar u kunt ook bijdragen door een bedrag te storten op de rekening van de Adventsactie onder vermelding van “Project Nicaragua” Het rekeningnummer van de Adventsactie is: NL89INGB 0653 1000 00
Van harte aanbevolen.

Lees meer en doneer...

 

Pastorale noodwacht
Parochie Sint Ludger en
Parochie Sint Paulus
06-190 17 292

Uitvaart telefoon
Parochie Sint Paulus
06 - 24 85 52 01

15 dec 2020
19:15
Bernard Vos Clubhuus, Bergstraat 5 in Lievelde
Avond met Ad de Keyzer over "Naar U gaat mijn verlangen, Heer"