Logo Parochie

 

R.-K. Parochie
HH. Paulus en Ludger

Verbonden in Christus

FacebookTwitterGoogle Bookmarks

 

 


Berichtgeving omtrent corona

Met ingang van 7 april nieuw telefoonnummer voor reserveringen: 06-83 13 71 02

Aanmelden voor de vieringen blijft verplicht, dit kan digitaal, telefonisch of bij aanvang van de viering bij de kerkdeur.

Het heeft de voorkeur dat u zich voor de viering telefonisch of via de website aanmeldt om de doorstroom te bevorderen bij het begin van de viering.

Klik hier voor verdere informatie over het aanmelden.

De geloofsgemeenschap H. Georgius en H. Hart Bredevoort heeft diepe wortels die reiken tot in de middeleeuwen. Rond 1300 was er in het kasteel al een kapelletje gewijd aan Sint Joris, de patroon van de ridders (in het Latijn H. Georgius). Sinds 1535 kende Bredevoort een eigen parochiekerk op de Markt. Maar in 1597, bij de verovering van het stadje door Prins Maurits, brandde de kerk af en werd als protestantse kerk weer opgebouwd. De katholieken waren voortaan aangewezen op de Kreuzkapelle net over de grens. Bijna 200 jaar trokken Bredevoortse ‘roomsen’ samen met de Aaltensen de grens over om daar met de Duitse katholieken uit Hemden hun geloof te vieren. Nog elk jaar in september is er bij het overgebleven kruis bij de Kreuzkapelle een internationale viering met Duitse katholieken.
In 1798 konden de Bredevoortse katholieken weer binnen het stadje naar een eigen kerk en in 1876 kwam de huidige prachtige neogotische kerk tot stand. De katholieken vormden een kleine minderheid binnen Bredevoort maar juist daardoor was de betrokkenheid en inzet groot. Er kwam een naar verhouding bloeiend verenigingsleven tot stand, met een muziekvereniging, zangkoren, een vakbond, de Kajotters en een jongemeisjesvereniging. Vooral pastoor Bernardus Mulder heeft rond 1900 zijn ziel en zaligheid én financiën in de parochie gestoken. Hij richtte een katholieke lagere school op en het sanatorium Sint Bernardus (later een bejaardentehuis).
Al in 1982 verloor Bredevoort zijn eigen pastoor. Sindsdien zijn we aangewezen op priesters en pastorale werkers van buiten. De kleine geloofsgemeenschap moest het vooral zelf doen, en dat lukte. Een actieve lektorengroep verzorgde met hulp van bestuur, zangkoor, kosters, collectanten en anderen vele woord- en communievieringen, avondwakes en begrafenissen. Een hele mooie samenwerking kwam tot stand met de lektoren van Meddo. Meer dan 25 jaar verzorgden wij bij elkaar woord- en communiediensten.
Juist omdat Bredevoort een klein plaatsje is, weten de inwoners elkaar te vinden. Al vroeg was er een oecumenische samenwerking in de ‘Drie kerken’ (toen nog gereformeerd, Nederlands Hervormd en rooms-katholiek). Er waren gezamenlijke vieringen maar ook bouwden de kerken samen jaarlijks een gondel voor de gondelvaart. Het samengaan van de protestantse en katholieke scholen in een oecumenische basisschool Het Bastion gaf een boost aan de samenwerking. Zo werd bijvoorbeeld afgelopen jaar een katholieke begrafenis gehouden in de protestantse kerk op de Markt. Sinds enkele jaren organiseren wij ook samen een ik-mis-je-wandeling in november, dit jaar helaas afgeblazen vanwege de corona.
Komend jaar verliezen wij ons kerkgebouw; dit wordt waarschijnlijk een boekenkerk. Maar de katholieke geloofsgemeenschap is meer dan een stenen gebouw. Wij zijn aan het oriënteren hoe we, met ondersteuning van Sint Ludger en Sint Paulus én met hulp van de protestantse gemeente verder kunnen om de Blijde Boodschap van Jezus Christus te blijven verkondigen.
Namens de locatie Bredevoort, Jos Wessels

 

Blik op de kerktoren    Glas-in-lood ramen
 

Pastorale noodwacht
Parochie HH. Paulus en Ludger
06-190 17 292

Agenda

Geen evenementen