Afdrukken

DE GELOOFSGEMEENSCHAP SINT HELENA IN AALTEN

Geschiedenis
Vóór de Reformatie in 1570 kerkten de katholieken op ‘de bult’ in Aalten waar nu de hervormde kerk nog staat. De Reformatie bracht een grote ommekeer teweeg. De toenmalige pastoor vluchtte naar Bocholt en de kapelaan bleef achter in Aalten, maar werd vervolgens predikant van de Aaltense hervormde gemeente. De katholieken van Aalten zochten hun toevlucht net over de grens met Duitsland. Daar stond de zogenaamde Kreuzkapelle in het buurtschap Hemden waar zij konden samenkomen. Al vanaf 1660 hadden de paters uit Bocholt dit schuurkerkje daar voor de katholieken van het Nederlandse grensgebied bestemd. Pas in 1790 was er weer een mogelijkheid voor de katholieken om in Aalten gebedsdiensten te houden. Eerst vond dit plaats in kleine onderkomens op verschillende locaties en pas later gebeurde dit op de Dijkstraat op de plek waar nu nog de huidige kerk staat.
Toen de Tweede Wereldoorlog ten einde liep, eiste deze van het katholieke deel van de Aaltense bevolking alsnog zijn tol. Op 28 januari 1945 werden de kerk en de pastorie zwaar getroffen ten gevolge van een bombardement. De toren bleef hierbij ondanks beschadigingen gespaard. Pastoor Chris van Rooyen, zijn huishoudster en ook een ingekwartierde Duitse soldaat kwamen bij dit bombardement om het leven. In 1950-1952 werd de beschadigde kerk afgebroken en werd begonnen met de bouw van een nieuwe kerk waarbij de toren werd ingepast. Tevens werden er meer zitplaatsen gerealiseerd, de kerk werd uitgebreid van vierhonderd naar zevenhonderd zitplaatsen.

In de zestiger jaren en verder
Was er eerst nog sprake van een sterk verzuilde samenleving, tegen het einde van de jaren zestig begint het tij te keren. In Nederland, maar evenzo buiten de landsgrenzen, zet mede door allerlei maatschappelijke ontwikkelingen de ontzuiling in. Mensen gaan steeds meer vanuit het individu denken en door een groeiende welvaart en toenemende scholing voelen zij zich minder afhankelijk. De geloofsbeleving wordt zeer kritisch gevolgd. Allerlei ingevoerde veranderingen en moderniseringen hebben niet het gewenste effect. Steeds meer katholieken gaan zich afkeren van de kerk met minder kerkbezoek tot gevolg. In die periode worden vrijwilligers steeds belangrijker voor de parochie. Pastor Bertus Geurtse, destijds pastor in Aalten op drie locaties, organiseert diverse vrijwilligerswerkgroepen die samen heel wat werk verrichten om de kerk draaiende te houden. In de hoogtijdagen zijn er ruim tweehonderdvijftig vrijwilligers verdeeld over ongeveer zestig groepen, waaronder catechese, koren, onderhoud gewaden, bloemengroep etc.
Er is sprake van een levendige gemeenschap met veel saamhorigheid en gezelligheid. Met regelmaat wordt er op het secretariaat samengekomen om activiteiten te organiseren of om even een kopje koffie te drinken en bij te praten.
Er zijn in die tijd parochianen die zelfs acht functies in diverse werkgroepen bekleden. Wat helaas ontbreekt in de jaren die volgen, is de aanwas vanuit de jongere generatie, zodat lege plaatsen nauwelijks nog worden opgevuld.
Hierdoor komt steeds meer werk op ‘de volhouders’ neer en dat is tot de dag van vandaag het geval.


Het kerkbezoek is in de huidige tijd verder verminderd door voortgaande vergrijzing, maar evenzo doordat er minder vieringen mogelijk zijn door een afname van pastores en voorgangers.
Het prachtige kerkgebouw is te groot geworden voor het aantal bezoekers. Alweer enige jaren geleden is besloten in de wintertijd een hiervoor geschikte vergaderruimte in het parochiecentrum voor de vieringen in te richten. In geval van bijzondere vieringen of kerkelijke feestdagen wordt het kerkgebouw gebruikt.
Door het gebruik van een kleinere ruimte wordt het gevoel van ‘met elkaar’ vieren en de saamhorigheid versterkt.

Toekomst
Gezien de landelijke ontwikkelingen zag ieder in Aalten het besluit wel aankomen op termijn afstand te moeten doen van de kerk en pastorie. Toch was het evenzo een hard gelag en sloeg het in als een bom toen een potentiële koper zich aandiende en de kerk met pastorie inderdaad verkocht kon worden.
Op 1 januari 2026 is de officiële datum dat we als geloofsgemeenschap de kerk moeten gaan verlaten. Afhankelijk van komende ontwikkelingen zal het ook zo kunnen zijn dat dit tijdstip al eerder komt.
De geschiedenis van de katholieke geloofsgemeenschap van Aalten herhaalt zich en krijgt er weer een nieuw hoofdstuk bij. Ook nu zullen wij net als onze ouders en voorouders in vroegere jaren een nieuwe plek gaan zoeken om samen te kunnen zijn en met elkaar in welke vorm dan ook te kunnen blijven vieren. Wij hebben er het volste vertrouwen in dat ook ons dit zal lukken!

 

Foto onder: interieur H. Helenakerk Aalten

Interieur kerk