Afdrukken

Nieuws van het bestuur n.a.v. de bestuursvergadering van 15 oktober 2020

Extra overleg
Omdat de resterende bestuursvergaderingen dit jaar gedeeltelijk gezamenlijk zijn met het bestuur van St. Ludgerparochie is besloten om deze extra vergadering in te lassen.

Pastorale zaken

Paulus en Ludger

Financiën

Gebouwen

Communicatie

De volgende vergadering van het parochiebestuur is op 26 november 2020.