Logo Parochie

 

R.-K. Parochie
HH. Paulus en Ludger

Verbonden in Christus

FacebookTwitterGoogle Bookmarks

 

 


Berichtgeving omtrent corona

Met ingang van 7 april nieuw telefoonnummer voor reserveringen: 06-83 13 71 02

Aanmelden voor de vieringen blijft verplicht, dit kan digitaal, telefonisch of bij aanvang van de viering bij de kerkdeur.

Het heeft de voorkeur dat u zich voor de viering telefonisch of via de website aanmeldt om de doorstroom te bevorderen bij het begin van de viering.

Klik hier voor verdere informatie over het aanmelden.

Nieuws van het bestuur n.a.v. de bestuursvergadering van 15 oktober 2020

Extra overleg
Omdat de resterende bestuursvergaderingen dit jaar gedeeltelijk gezamenlijk zijn met het bestuur van St. Ludgerparochie is besloten om deze extra vergadering in te lassen.

Pastorale zaken

 • Er is een publicatie over aanpassing coronamaatregelen uitgekomen op 19 oktober: het dragen van mondkapjes in kerken is vooralsnog een dringend advies en geen verplichting.
 • Het programma voor het heilig Vormsel wordt uitgesteld naar juni 2021.
 • Voor de viering van Allerzielen worden aanpassingen via de website en een extra Paulusbrief gecommuniceerd.
 • Het afscheid van pastor Den Hartog is gepland op zondag 10 januari 2021 met een viering in Lichtenvoorde om 11.00 uur, rekening houdende met eventueel nog geldende coronaregels.

Paulus en Ludger

 • Het fusiedossier ligt in Utrecht. Als Kardinaal Eijk het besluit heeft genomen wordt later de fusie vastgelegd in een notariële actie.
 • Er komt een Nieuwsflits over de fusie.

Financiën

 • Er zijn nog wat problemen met de toegankelijkheid van de incassogegevens van Lievelde.
 • De begroting voor 2021 is besproken, vastgesteld en wordt naar het Bisdom gestuurd.

Gebouwen

 • Rekken:
  Herbestemming kerkgebouw: er is toestemming van het bisdom om de volgende stappen van de procedure te zetten. Binnenkort worden er hoorzittingen gepland.
 • Beltrum:
  Pastorie: de rechtszaak over herstelkosten met de voormalige huurder: de uitspraak is wederom uitgesteld naar 16 november.
  Plan verbouwing bovenverdieping pastorie t.b.v. de nieuwe huurder: is akkoord.
  Verlichting torenklok: de verlichting is in slechtere staat dan voorzien. Wordt vervolgd.
  Het eindgesprek op 6 oktober met de Rijksdienst van de provincie over de restauratie van de muurschilderingen is niet doorgegaan.
 • Lievelde:
  Herbestemming kerkgebouw: op 9 november is er overleg met een werkgroep om hun plannen te vernemen.
 • Groenlo:
  Er wordt gesleuteld aan een totaalplan waarin zoveel mogelijk wensen een plek krijgen.
  Ondanks Corona is het secretariaat elke dag bemenst.
  Om de anderhalve meter afstand in acht te kunnen nemen wordt o.a. het gezamenlijk koffie drinken beperkt.
 • Neede
  Kerkhof: enkele dode bomen dicht bij de Rondweg zijn verwijderd.

Communicatie

 • De overgang naar een andere invulling van de ICT-behoefte van de parochie is op wat nazorgpuntjes na goed verlopen. Dank aan alle betrokkenen.
 • Voor het stukje “Rietmolen stelt zich voor aan de St. Ludgerparochie” wordt iemand in Rietmolen benaderd.

De volgende vergadering van het parochiebestuur is op 26 november 2020.

 

Pastorale noodwacht
Parochie HH. Paulus en Ludger
06-190 17 292

Agenda

Geen evenementen