Logo Parochie

 

R.-K. Parochie
HH. Paulus en Ludger

Verbonden in Christus

FacebookTwitterGoogle Bookmarks

 

 


Berichtgeving omtrent corona

Met ingang van 7 april nieuw telefoonnummer voor reserveringen: 06-83 13 71 02

Aanmelden voor de vieringen blijft verplicht, dit kan digitaal, telefonisch of bij aanvang van de viering bij de kerkdeur.

Het heeft de voorkeur dat u zich voor de viering telefonisch of via de website aanmeldt om de doorstroom te bevorderen bij het begin van de viering.

Klik hier voor verdere informatie over het aanmelden.

Nieuws van het bestuur n.a.v. de bestuursvergadering van 2 september 2020

Locatie
We zijn dit keer te gast in Beltrum en hebben het eindresultaat van de restauratie van de muurschilderingen in de kerk bewonderd. Een aanrader voor iedereen.
Als eerste worden de technische zaken besproken met dhr. J. Hoffman, adviseur bouwzaken.

Pastorale zaken

 • Het Pastoraal Team is bezig met het opstellen van een nieuw pastoraal beleidsplan.

Bestuur

 • Lievelde. De firma Boei (onderzoek herbestemming kerk): het rapport hierover wordt deze maand verwacht. Daarna wordt bekeken hoe de gemeenschap van Lievelde betrokken kan worden bij de toekomstplannen voor de kerk.
 • Rietmolen. Het verslag van het gesprek met de werkgroep Toekomst Kerk Rietmolen moet nog besproken worden met de werkgroep. Het is nog te vroeg om te zoeken naar nieuwe leden voor een LR. Via een tussenpersoon wordt er gezocht naar een werkbare manier om de zaken in Rietmolen door te laten gaan. Voor de begraafplaats is wat klein gereedschap aangeschaft. Andere offertes die er blijkbaar lagen worden nog niet uitgevoerd: het is niet urgent en de financiële situaties is onzeker.
 • Rekken. Het bestuur heeft het verzoek van de fanfare om in de kerk te mogen repeteren niet gehonoreerd.
 • 29 september is er overleg van het bestuur met de locatie voorzitters en budgethouders. Dan staan financiële zaken en de status van de fusie op de agenda.
 • Als locaties brieven krijgen van de Omgevingsdienst Achterhoek over de energie-informatieplicht dan s.v.p. contact opnemen met het parochiebestuur.

Paulus en Ludger

 • 22 september is er overleg van de fusiecommissie met alle fusiewerkgroepen.
 • Het fusiedossier is nog niet helemaal compleet. Verwacht wordt dat het rond oktober ingediend kan worden bij het bisdom zodat de fusie per 1 januari 2020 mogelijk is.
 • Om het mogelijk te maken dat het nieuwe PB minder inhoudelijk moet werken wordt er gekeken naar een ondersteunende part-time stafmedewerker voor uitvoerende zaken.
 • Voor de nieuwe parochie worden de taken en bevoegdheden voor de diverse groepen opgesteld. Locatieraden worden Beheercommissies in de fusieparochie.
 • Er komt ook een overbruggend bestuurlijk beleidsplan.
 • Er wordt gewerkt aan een nieuw parochielogo en huisstijl. Het streven is om het logo en de parochienaam tegelijkertijd bekend te maken later dit jaar. Of het lukt voor het logo is nog spannend.
 • De 2 PCI’s (Parochiële Caritas Instelling) moeten ook fuseren. Dat heeft minder haast en zal in 2021 plaatsvinden.

Financiën

 • De goedkeuring voor de jaarrekening van 2019 is binnen.
 • De fusiecommissie is bezig met het opstellen van een begroting voor 2021.

Gebouwen

 • Beltrum:
  Pastorie: de rechtszaak over herstelkosten met de voormalige huurder: de uitspraak wordt nu verwacht op 23 september.
  Speeltuin: het bestuur stemt in met de plannen voor de speeltuin die op grond van de parochies staat. Tevens draagt de parochie een klein deel bij in de kosten. Er moet een nieuwe overeenkomst komen met de nieuwe stichting “Speel en beweeg park de Stroet Beltrum”.
  Op 6 oktober is er een eindgesprek met de Rijksdienst van de provincie over de restauratie van de muurschilderingen.
  De gemeente heeft de woonbestemming afgehaald van de bovenverdieping van de pastorie.
  De SIM-subsidie (meerjarig onderhoud) wordt voor Beltrum weer aangevraagd.
 • Rietmolen: 
  De SIM-subsidie (meerjarig onderhoud) loopt af in Rietmolen. De locatie heeft de beschikbare gelden niet opgemaakt, daarom zal een groot deel terugbetaald moeten worden.
 • Groenlo:
  Na overleg met Omgevingsdienst Achterhoek is vastgesteld dat de energie-informatieplicht niet van toepassing is op de locatie Groenlo.
 • Eibergen
  SIM-subsidie: dhr. J. Hoffman gaat de situatie bespreken met de locatie Eibergen.


De volgende vergadering van het parochiebestuur is op 22 oktober 2020.

Pastorale noodwacht
Parochie HH. Paulus en Ludger
06-190 17 292

Agenda

Geen evenementen