Logo Parochie

 

R.-K. Parochie
HH. Paulus en Ludger

Verbonden in Christus

FacebookTwitterGoogle Bookmarks

 

 


Berichtgeving omtrent corona

Met ingang van 7 april nieuw telefoonnummer voor reserveringen: 06-83 13 71 02

Aanmelden voor de vieringen blijft verplicht, dit kan digitaal, telefonisch of bij aanvang van de viering bij de kerkdeur.

Het heeft de voorkeur dat u zich voor de viering telefonisch of via de website aanmeldt om de doorstroom te bevorderen bij het begin van de viering.

Klik hier voor verdere informatie over het aanmelden.

Buurt maken met de St. Ludger, geloofsgemeenschap H. Jacobus Winterswijk
De parochie H. Jacobus heeft in 1995 haar tweede eeuwfeest gevierd. Beter is het misschien te zeggen dat de rk geloofsgemeenschap van Winterswijk sinds 1795 weer de vrijheid kreeg haar liturgische vieringen te houden binnen de grenzen van de gemeente Winterswijk.
De Jacobskerk op de Markt was voor de reformatie de katholieke kerk en behoorde tot de allereerste kerken van het oude bisdom Münster. De Jacobskerk is omstreeks 1599 in handen van de protestantse gemeente.
Tijdens de reformatie gingen veel katholieke Winterswijkers kerken in de slotkapel in Oeding en andere grenskapellen die door het bisdom Münster zijn gerealiseerd. In 1799 kregen de Winterswijkse katholieken goedkeuring voor de bouw van een kerk. Datzelfde jaar werd een kerkje gebouwd aan het begin van de Misterstraat en aan het einde van het jaar werd deze in gebruik genomen. Dit kerkje verdween later weer. De oude kosterswoning aan de Bosschesteeg staat er nog steeds. In 1854 volgde de oprichting van een eigen parochie. Het huidige kerkgebouw in de Misterstraat dateert uit 1869 en heeft later diverse verbouwingen ondergaan. Tijdens de zeer ingrijpende verbouwing in 1953 kreeg de oorspronkelijk driebeukige hallenkerk een kruisvorm. Het aantal zitplaatsen werd uitgebreid tot 900. Heden ten dage is het kerkgebouw veel te groot. Toen de laatste pastoor in 2004 overleed en er geen nieuwe pastoor meer werd benoemd werd de pastorie in 2005 verbouwd tot een parochiecentrum. De geloofsgemeenschap heeft een eigen begraafplaats aan de Tuunterstraat.
De kerkgang is in de loop der jaren flink teruggelopen, zoals ook dat in alle andere locaties het geval is. De Mariakapel achter in de kerk is dagelijks geopend en velen weten de weg hiernaar toe te vinden om een kaarsje te branden, voor een stil moment komen of voor een gebed. Elke woensdag is er in de dagkapel een eucharistieviering of een woord- en communieviering. Mensen die niet de mogelijkheid hebben om naar de kerk te komen kunnen alle vieringen die in de kerk plaats vinden direct volgen via de website kerkdienstgemist.nl.
Deze vieringen zijn ook op een later tijdstip terug te luisteren. Er is een goed contact met andere kerkgenootschappen in Winterswijk. Jaarlijks zijn er oecumenische vieringen en in de advents- en de 40 dagen tijd is er wekelijks een bezinningsmoment in één van de kerkgebouwen.
Het vrijwilligersbestand wordt steeds dunner maar een aantal is nog beschikbaar voor het bezorgen van het parochieblad bij de parochianen en een aantal wijkassistenten die de enveloppen voor de kerkbijdrage bezorgen en ophalen. Daarnaast zijn mensen actief in diverse werkgroepen zoals leden van de werkgroep woord- en communievieringen en uitvaart, oecumene, lectoren, kosters, misdienaars, collectanten en medewerkers secretariaat. Voor ruimtes rondom de kerk en het parochiecentrum en de begraafplaats is een tuingroep actief. Zonder vrijwilligers is er niet veel mogelijk. De geloofsgemeenschap H. Jacobus beschikt over een dames- en een herenkoor. Middenkoor Free Choice is in 2017 met koor JabaJ uit Aalten en Bredevoort samengegaan in een nieuw middenkoor Caisa en is voor de hele parochie beschikbaar. De beheercommissie bestaat uit 3 personen (Frank Peeters, Henry Reijerink en Harrie Stotteler). Een pastoraatsgroep is sinds 1 januari 2019 niet meer actief.
De H. Jacobus kerk in Winterswijk mag vooralsnog open blijven maar samenwerken met andere locaties is in deze tijd van groot belang. Er zullen andere wegen gezocht moeten worden om de gelovigen nabij te zijn. We hopen en vertrouwen op een goede samenwerking in de toekomst.

Foto Mariakapel:   Foto kerk:
 

 

 

Pastorale noodwacht
Parochie HH. Paulus en Ludger
06-190 17 292

Agenda

Geen evenementen