Logo Parochie

 

R.-K. Parochie
HH. Paulus en Ludger

Verbonden in Christus

FacebookTwitterGoogle Bookmarks

 

 


Berichtgeving omtrent corona

Met ingang van 7 april nieuw telefoonnummer voor reserveringen: 06-83 13 71 02

Aanmelden voor de vieringen blijft verplicht, dit kan digitaal, telefonisch of bij aanvang van de viering bij de kerkdeur.

Het heeft de voorkeur dat u zich voor de viering telefonisch of via de website aanmeldt om de doorstroom te bevorderen bij het begin van de viering.

Klik hier voor verdere informatie over het aanmelden.

In de serie: Nieuwe noabers maken buurt” is het deze keer de beurt aan de geloofsgemeenschap van de H. Johannes de Doperkerk in Meddo.
Nieuwe noabers vertellen elkaar over zichzelf en over eigen wel en wee. Elkaar goed leren kennen is van belang als je samen verder wilt gaan.

Meddo heeft als enige buurtschap van de gemeente Winterswijk een kern met een kerkgebouw.
Een oud verhaal vertelt dat Meddo overwegend katholiek is gebleven omdat in 1596 tijdens de haagpreek van de, tot de reformatie overgegane, Winterswijkse pastoor Rauwerts, in Meddo een enorm onweer heerste, waardoor men deze preek niet kon bezoeken. Waar of niet, een mooi verhaal is het zeker.

Na de reformatie was er nog geen sprake van een buurtkern. De boerderijen lagen verspreid over het oude landschap. De Meddose katholieken waren aangewezen op diensten van rondtrekkende priesters op geheime plekken, onder andere bij (Boer) Balink in Winterswijk en op boerderij Wissinck in het nabijgelegen Zwolle. Rond 1650 kon men een echte kerk bezoeken in het Munsterse Zwillbrock, die speciaaal voor de bediening van de Gelderse katholieken, door het bisdom Munster dicht bij de grens was gebouwd. Ook de kerk van Vreden werd vanuit Meddo bezocht.
Toen in 1799 in Winterswijk een katholieke kerk gebouwd mocht worden ging een deel van de Meddose katholieken in Winterswijk ter kerke. Een groot deel van de Meddonaren bleef echter de dichterbij zijnde kerk van Zwillbrock bezoeken. Ze vielen wel onder de parochie Winterswijk.
Rond 1850 werden vanuit de Meddose bevolking veel inspanningen gepleegd en grote offers gebracht om een eigen kerk te mogen stichten. De drang naar zelfstandigheid was groot. Het resulteerde in de bouw op een stuk heidegrond van de huidige kerk en het kerkhof in 1863. De bouwmaterialen werden voor een groot deel door Meddonaren geschonken of vervaardigd.
In die tijd begon Meddo te groeien als buurtkern met middenstand. De Johannes de Doperkerk fungeerde eerst als bijkerk van de parochie Winterswijk en in 1889 werd Meddo een zelfstandige parochie.

De verhouding tussen het katholieke en protestante deel van Meddo was goed, totdat in 1922 de R.K. basisschool werd gesticht. Een groot deel van de kinderen vertrok van de oude openbare school naar de nieuwe school. Dit gaf veel spanningen in de gemeenschap en een tijd van polarisatie brak aan in Meddo, met verenigingen en middenstand en kermissen van zowel katholieke en protestante signatuur. Beide partijen wilden laten zien dat men zichzelf wel kon redden.
In de jaren ‘60-’70 van de vorige eeuw verbeterde deze verhouding langzaam door toedoen van de sport- en jongerenverenigingen en de daaruit vloeiende behoefte om ook gezamenlijk o.a. het volksfeest te vieren. De stichting van een nieuwe gezamenlijke basisschool in 1983 was een logisch vervolg.
De verhoudingen in Meddo tussen de verschillende geloofsgemeenschappen zijn gelukkig geheel hersteld en dat wordt ook erg belangrijk gevonden. Er is veel wederzijds respect. En er is een bloeiend verenigingsleven voor elke doelgroep.

De geloofsgemeenschap rond de Johannes de Doperkerk, bestaande uit ca. 850 personen, is altijd een actieve geweest. Er is een groot vrijwilligerskorps waarbij veel taken in eigen beheer worden gedaan. Of het nu gaat om het onderhoud van de kerk en het kerkhof tot het rondbrengen van het parochieblad of de kerkschoonmaak, alles gebeurt door vrijwilligers. De kerk ziet er goed onderhouden uit evenals het kerkhof, de tuin, het plein en het kerkbos met Mariakapel.
Er is een actief kerkkoor welke de weekendvieringen en bijzondere vieringen vakkundig en met veel enthousiasme muzikaal invult.
Ook heeft Meddo een actieve pastoraats- en lektorengroep. Het is al bijna 20 jaar normaal dat een begrafenisdienst door eigen vrijwilligers wordt geleid, tot ieders tevredenheid.
De lektorengroep had een unieke samenwerking met de geloofsgemeenschap van Bredevoort. De dienstdoende lektoren deden de weekenddienst op zaterdagavond en zondagmorgen in zowel Bredevoort als Meddo. Elkaar voorthelpen, dat is noaberschap. Door de daling van het aantal weekenddiensten is dit nu helaas niet meer mogelijk.
Met de protestante geloofsgemeenschap wordt er af en toe samen een viering gehouden en voorbereid. De Zonnebloemviering wordt gezamenlijk gevierd en elke 3 jaar een oecumenische Pinksterviering met aansluitend een tuinconcert. Dit geeft veel begrip over en weer.
De kerk is overdag altijd geopend, voor een kort bezoek of voor het opsteken van een kaarsje. Dit wordt erg gewaardeerd, gezien de reacties in het gastenboek.
De geloofsgemeenschap werd altijd bestuurd door een relatief jong en groot bestuur, later locatieraad of beheercommissie genoemd. Een teken van de grote betrokkenheid vanuit de gemeenschap, of men nu actief kerkganger is of niet.

In 2014 bestond het kerkgebouw 150 jaar. Het werd een prachtig feestjaar met veel activiteiten voor het hele dorp. En iedereen werkte mee. Bij de jubileumviering werd ook meegewerkt door vele niet-katholieke Meddonaren, evenals bij de uitvoeringen van de revue.

Er is veel veranderd de laatste jaren. Er werd al jaren samengewerkt met Winterswijk, Bredevoort en Aalten en later in het parochieverband St. Ludger. In 2010 verloor de Johannes de Doperparochie haar zelfstandigheid door fusie tot de Ludgerparochie. Het was wennen en men werd aangespoord om nog meer samen te werken met de andere geloofsgemeenschappen in de parochie. Maar het zijn moeilijke tijden, het aantal kerkgangers loopt ook hier terug. Het aantal eerste communicanten en vormelingen is sterk teruggelopen sinds de voorbereiding centraal gebeurd.

De aankondiging dat de kerk aan de eredienst wordt onttrokken is in 2018 met pijn ontvangen. Dat hadden we nog niet verwacht voor zo’n bloeiende gemeenschap.
Wat betekent dit voor de geloofsgemeenschap? Een nieuwe functie voor het kerkgebouw? Blijft er nog een plek waar we elkaar ontmoeten en op welke manier? We hebben een aantal jaren om te onderzoeken wat er mogelijk is, maar dan moeten we nu wel actief meedenken en werken om dit te realiseren. Met een positieve insteek, ondanks de gemengde gevoelens die er zijn. Misschien kunnen we dan nog veel behouden voor onze gemeenschap.
Het zal wel een spannende tijd worden.

De volgende parochiële fusie staat voor de deur. We weten dat we samenwerken moeten met andere locaties binnen de nieuwe parochie en voelen ons ook welkom daar. Maar het nabij zijn zal toch een andere invulling krijgen en ieder zal zijn weg daarin opnieuw moeten vinden.

Nieuwe Noabers, we moeten samen verder en elkaar voorthelpen, dat is naoberplicht. Wees welkom in Meddo en kom op bezoek, nu het nog kan, tijdens weekendvieringen of op een doordeweekse dag. De kerk is altijd open. Schiet een vrijwilliger aan, ze zullen u graag vertellen over onze mooie kerk en gemeenschap.

 

Enkele foto's van vroeger en nu: 

 
     
 

 

 

 

Pastorale noodwacht
Parochie HH. Paulus en Ludger
06-190 17 292

Agenda

Geen evenementen