Berichtgeving omtrent corona

Met directe ingang maximaal 30 personen per viering.

Mondkapje dragen tijdens viering.

In een brief heeft het bisdom bovenstaande maatregelen bekend gemaakt, Naar aanleiding hiervan heeft het pastoresteam een brief opgesteld, zie hier de brief van het pastoresteam.

Aanmelden voor de vieringen blijft verplicht, dit kan digitaal, telefonisch of bij aanvang van de viering bij de kerkdeur.

Het heeft de voorkeur dat u zich voor de viering telefonisch of via de website aanmeldt om de doorstroom te bevorderen bij het begin van de viering.

Klik hier voor verdere informatie over het aanmelden.

Het parochiebestuur St. Paulus heeft op 28 juli vergaderd. Daarbij zijn weer diverse punten ter tafel gekomen. Hieronder een overzicht... 

Pastorale zaken

 • Vanaf 1 september kan in locaties gestart worden met vieringen mits er voldaan wordt aan de coronamaatregelen. Dat zullen voorlopig alleen woord- en gebedsvieringen zijn.
 • Het Pastoraal Team is begonnen met het opstellen van een nieuw pastoraal beleidsplan.

Bestuur

 • Lievelde: De firma Boei (onderzoek herbestemming kerk) wordt benaderd om te vragen naar de voortgang. Na ontvangst van het rapport wordt bekeken hoe de gemeenschap van Lievelde te betrekken bij de toekomstplannen voor de kerk.
 • Rietmolen: Er is een gesprek geweest met de werkgroep Toekomst Kerk Rietmolen. Zij gaat door met hun onderzoek naar een mogelijke bestemmingen voor het kerkgebouw.
  Het is nog te vroeg om te zoeken naar nieuwe leden voor een LR. Twee mensen uit Rietmolen worden benaderd om te kijken hoe het verder moet met Rietmolen.
  Ton Gunnewijk uit Groenlo heeft toegezegd voorlopig de financiële zaken voor Rietmolen af te handelen.
  Er gaat een vervelend gerucht rond dat het bestuur heimelijk € 50.000,= van Rietmolen naar Groenlo of het Bisdom heeft overgemaakt en dat dat geld weg zou zijn. Zie financiën.
 • Gezamenlijke locaties: Pastoor de Jong en het parochiebestuur hebben een mail namens de locatieraden van Beltrum, Groenlo, Eibergen, Neede en Rekken ontvangen waarin zij afstand nemen van de handelswijze van de locatieraden van Lievelde en Rietmolen. Het bestuur is er blij mee en denkt na over de gekregen adviezen.
 • G. Slotman en H. Bos maken een afspraak met de LR-Eibergen voor het afstemmen van enkele praktische zaken.

Paulus en Ludger

 • De gezamenlijke avond van locatieraden van de Paulusparochie en de beheerscommissies van de Ludgerparochie over verandering was boeiend, maar er had meer informatie gedeeld kunnen worden over de stand van zaken van de fusie en de situatie met Lievelde en Rietmolen.
 • Pastoor de Jong geeft kort weer wat de stand van zaken is voor de fusie. Een fusie per 1 januari 2020 is een reële mogelijkheid. Op 30 juli vergadert de adviescommissie financiën weer.

Financiën

 • Er is gekeken naar de financiële resultaten van het eerste halfjaar van 2020. Die zien er minder positief uit onder andere door de verlate actie Kerkbalans in Eibergen en hogere afdrachten aan het Bisdom i.v.m. de verkoop van gebouwen in de afgelopen jaren.
 • Het gerucht over de “verdwenen € 50.000,- van Rietmolen” vertelt slechts het halve verhaal. De volledige feiten zijn:
  Ten eerste: al het vermogen van alle locaties is formeel eigendom van de parochie. Het parochiebestuur is verantwoordelijk voor het beheer ervan. Van al het vermogen is bekend van welke locatie het afkomstig is, maar een locatie of een locatie raad is juridisch geen rechtspersoon en kan dus niets bezitten.
  Ten tweede: er is sinds maart door penningmeester H. Bos met de locaties gecommuniceerd dat het bestuur voornemens is om geld dat nu renteloos op rekeningen staat meer te laten renderen door het te beleggen in het VAU-fonds van het bisdom. Dat is in gang gezet in juni. De opbrengst van die beleggingen komt ten goede aan de locatie waar het geld origineel vandaan komt om bijvoorbeeld gaten in de begroting te dichten.

Gebouwen

 • Beltrum: Pastorie: de rechtszaak over herstelkosten met de voormalige huurder loopt nog.
 • Groenlo: Er is een brief van de Omgevingsdienst Achterhoek i.v.m. de energie-informatieplicht. Dhr. B. Brockötter neemt contact op met de ODA.
 • Rekken: Herbestemming kerkgebouw: De brief om de procedure tot onttrekking aan de eredienst te mogen starten is naar Utrecht gestuurd. Bij groen licht kan de hoorzitting worden gepland.


De volgende vergadering van het parochiebestuur is op 2 september 2020.

 

Pastorale noodwacht
Parochie Sint Ludger en
Parochie Sint Paulus
06-190 17 292

Uitvaart telefoon
Parochie Sint Paulus
06 - 24 85 52 01

15 dec 2020
19:15
Bernard Vos Clubhuus, Bergstraat 5 in Lievelde
Avond met Ad de Keyzer over "Naar U gaat mijn verlangen, Heer"