Afdrukken

Groenlo, 8 juli 2020

Beste parochianen van de geloofsgemeenschap H. Caecilia te Rietmolen,

Wij stellen u hierbij in kennis van de gebeurtenissen en de ontstane situatie met betrekking tot de voormalige locatieraad van de geloofsgemeenschap Rietmolen.

Wij hadden u willen informeren met een toelichting op deze situatie middels de Dorpskrant. Hoewel wij meenden tijdig onze kopij digitaal te hadden ingediend, bleek dat wij dit via de brievenbus bij de St. Jozefschool hadden moeten doen. Hierop berichtte de redactie van de Dorpskrant ons per omgaande dat plaatsing pas na de zomervakantie mogelijk zou zijn.

Dat vinden wij erg laat en gelet op het belang voor u wordt dit bericht huis-aan-huis aangereikt.

Omdat u door het artikel van de voormalige locatieraadsleden in de Dorpskrant eenzijdig en niet volledig geïnformeerd bent, sturen wij u hierbij de twee ingediende berichten, te weten:

  1. een bericht waarin u geïnformeerd wordt over het ontslag van de locatieraad;
  2. het schrijven van de locatieraad (middels een open brief) van 15 juni jl. gericht aan pastoor H. de Jong van de St. Paulusparochie, waar Rietmolen onder valt;

Het bestuur zal verdere stappen ondernemen om de inbreng vanuit de locatie Rietmolen weer vorm te geven waarbij samenwerking wordt gediend in het belang van de parochianen.

Voor reacties of vragen kunt u zich wenden, tot het centraal secretariaat in Groenlo.

Ondanks alle commotie en ook beperkingen die deze tijd met zich brengt, wensen wij u een goede zomervakantieperiode toe!

Parochiebestuur St. Paulus