Berichtgeving omtrent corona

Met directe ingang maximaal 30 personen per viering.

Mondkapje dragen tijdens viering.

In een brief heeft het bisdom bovenstaande maatregelen bekend gemaakt, Naar aanleiding hiervan heeft het pastoresteam een brief opgesteld, zie hier de brief van het pastoresteam.

Aanmelden voor de vieringen blijft verplicht, dit kan digitaal, telefonisch of bij aanvang van de viering bij de kerkdeur.

Het heeft de voorkeur dat u zich voor de viering telefonisch of via de website aanmeldt om de doorstroom te bevorderen bij het begin van de viering.

Klik hier voor verdere informatie over het aanmelden.

Het parochiebestuur St. Paulus heeft op 25 juni vergaderd. Daarbij zijn weer diverse punten ter tafel gekomen. Hieronder een overzicht...

Pastorale zaken

 • Eind juni zijn er nieuwe coronaregels van het Bisdom ontvangen. Die moeten in duidelijke praktische afspraken worden omgezet. Daarna worden ze gecommuniceerd aan locaties en parochianen zodat duidelijk is wat wel en niet kan in onze kerken en gebouwen in verband met het Covid-19-virus. Er kan weer meer dan tot nu toe, maar wel met duidelijke regels die nagekomen moeten worden.
 • Op 7 juli is er een bijeenkomst voor leden van locatieraden, beheergroepen, parochiebesturen, BPO en pastorale vrijwilligers van de parochies St. Ludger en St. Paulus. Iedereen wordt bijgepraat over de stand van zaken rond de fusie, de stand van zaken rond de herbestemming van kerkgebouwen en de nieuwe coronaregels.
 • Pastoor De Jong heeft aansluitend op zijn 25-jarig priesterjubileum enkele dagen vakantie genomen. Zoals vaker zocht hij rust en bezinning in een klooster in het zuiden des lands.

Bestuur

 • Kerk-tv. Er is nog geen simpele oplossing beschikbaar om te collecteren bij mensen die via kerk-radio en/of –tv thuis mee vieren. Nu wordt gevraagd om zelf een gift over te maken. Er wordt gekeken naar een handig hulpmiddel daarvoor.

Financiën

 • De definitieve jaarrekening van 2019 is doorgenomen en vastgesteld. De penningmeester gaf een toelichting op de diverse posten. In 2019 was er een exploitatietekort van € 107.640,=. Een groot deel van dit tekort wordt veroorzaakt door het incidenteel afwaarderen van gebouwen en goederen die volgens de richtlijnen van het Bisdom geen boekwaarde mogen hebben. De Jaarrekening wordt naar het Bisdom gestuurd. Dank aan de penningmeester en allen die hieraan bijgedragen hebben. In een volgende vergadering wordt gekeken in hoeverre de reguliere inkomsten en uitgaven van 2020 in balans zijn.

Gebouwen

 • Beltrum
  Muurschilderingen: het bestuur gaat nog een keer op bezoek.
  Pastorie: de rechtszaak over herstelkosten met de voormalige huurder loopt nog.
 • Eibergen
  Pastorie. De vorige huurder is per 30 mei 2020 vertrokken. De overdracht is keurig verlopen. De pastorie is inmiddels weer verhuurd.
 • Lievelde
  Herbestemming kerkgebouw: de firma Boei komt binnenkort met hun aanbevelingen wat de mogelijkheden zijn.
 • Neede
  Herbestemming kerkgebouw: Er is een groep betrokkenen bezig plannen te ontwikkelen waarbij de kerk een soort multifunctionele gemeenschapsruimte zal worden. Ze verwachten in september met concretere informatie te kunnen komen. Daarnaast is er een ondernemer aan het bekijken wat hij eventueel met het pand kan. Die stand van zaken moet nog nagegaan worden.
  • Rekken
  Herbestemming kerkgebouw: Rekken is bezig met de uitwerking van hun plannen.
 • Rietmolen
  Herbestemming kerkgebouw: Er is een groep bezig plannen te ontwikkelen. De laatste info is van vorig jaar. Tijd om te informeren naar de stand van zaken nu.

Communicatie

 • De installatie van kerk-tv heeft impact gehad op firewall die gebruikt wordt voor communicatie met DLA. Uiteindelijk is gekozen om een andere internetverbinding te gebruiken voor kerk-tv.

De volgende vergadering van het parochiebestuur is op 28 juli 2020.

 

Pastorale noodwacht
Parochie Sint Ludger en
Parochie Sint Paulus
06-190 17 292

Uitvaart telefoon
Parochie Sint Paulus
06 - 24 85 52 01

15 dec 2020
19:15
Bernard Vos Clubhuus, Bergstraat 5 in Lievelde
Avond met Ad de Keyzer over "Naar U gaat mijn verlangen, Heer"