9 juni 2020

Vieringen tot 1 september

Tot 1 juli zijn er op uitsluitend kerkvieringen op zondag in Groenlo en Lichtenvoorde om 9.30 uur. Hiervoor moet u zich aanmelden op donderdagmorgen voorafgaand aan de viering tussen 9.00 uur en 12.00 via telefoonnummer 06- 82 60 48 63.
De uitzending van de vieringen is te volgen via kerkdienstgemist.nl

Vanaf 1 juli gaat aanmelden voor de viering via een digitaal reserveringssysteem. Zie hier voor een handleiding.

Voor meer informatie zie de Pastorale nieuwsbrief 4 en Vieringen en activiteiten tot 1 september. Bij de vieringen moeten we rekening houden met het protocol kerkelijk leven zoals dit door de bisschoppen is vastgesteld.

Ambtenaar zijn gaf niet die invulling aan zijn leven die hij zocht. Er moest meer zijn in het leven. Dat heeft ruim 30 jaar geleden ervoor gezorgd dat, inmiddels pastoor De Jong, begon aan een nieuwe studie, de opleiding tot priester in de Rooms-Katholieke kerk. Op 17 juni 1995 resulteerde deze levenskeuze tot de priesterwijding door Kardinaal Simonis. Na diverse aanstellingen in andere parochies is pastoor De Jong per 2 oktober 2011 benoemd tot eindverantwoordelijke van de St. Paulusparochie. Met de installatieviering in de Calixtuskerk op zondag 2 oktober begon zijn werk als priester en als pastoor in onze parochie.

Hoe pastoor de Jong zijn priesterschap sinds 1995 ervaart is mooi verwoord in een artikel op de parochiewebsite van de hand van Eveline Zuurbier.

Het bestuur van de St. Paulusparochie herkent onze pastoor daar helemaal in. De benoeming tot pastoor maakt van een priester meteen voorzitter van het parochiebestuur en richting bisdom eindverantwoordelijke voor alles wat er goed en minder goed gaat in een parochie. Als pastoor wordt van een priester, een man met een roeping, verwacht dat hij ook een vaardig bestuurder is. Twee nogal verschillende capaciteiten.

Het bestuur heeft het met pastoor De Jong dan ook enorm goed getroffen. Zelf is hij daar bescheiden over: “Ik doe ook maar mijn best” of iets van gelijke strekking hoor je dan. Regelmatig probeert het bestuur het enthousiasme van deze gedreven man wat te temperen om niet overwerkt te raken.

Want het is niet niks: pastoor te zijn in deze tijd van kerkelijke teruggang, met een klein pastoraal team, met ouder wordende vrijwilligers waar de kerkorganisatie grotendeels op draait, met herbestemming van kerkgebouwen, met een steeds groter wordende parochie, met  groeperingen die op zijn tijd denken nog te leven in de kerkelijke hoogtijdagen van weleer.  Voeg daarbij de complexer wordende wet- en regelgeving en de complicerende factor “Corona”, een virus dat in korte tijd het leven van de parochianen en alle kerkelijke activiteiten op de kop zette, en je hebt wat je noemt “een uitdagend werkklimaat”. 25 jaar geleden zou niemand dat in een functieomschrijving van “Pastoor” hebben beschreven of zelfs maar verwacht.

Gelukkig hoeft pastoor De Jong het niet alleen te doen. Hij beschikt over een klein maar actief pastoraal team dat  hem op pastoraal gebied professioneel ondersteunt.

Op bestuurlijk gebied wordt hij bijgestaan door een compact parochiebestuur dat naar eer en geweten eraan werkt om de plannen van het Pastoraal Team zo goed mogelijk te faciliteren. Administratief worden pastoraal team en het parochiebestuur ondersteund door het parochiesecretariaat. En verder staan er gelukkig nog honderden vrijwilligers paraat om de dagelijkse gang van zaken in de locaties gaande te houden.

Dus als pastoor zet hij de grote lijnen uit, houdt die in beeld, stuurt teams aan, bezweert crises, zet noodzakelijke veranderingen om in uitvoerbare plannen en zorgt ervoor deze uitgevoerd worden.

En als priester is hij als een herder nabij voor de parochianen, legt de bijna 2000-jaar oude geschriften uit in aansprekende voorbeelden passend in de huidige snel veranderende tijd, staat parochianen bij in mooie, maar vaker nog in moeilijke tijden, etc.

Als je het pastoor De Jong op de man zou vragen waar zijn hart ligt, zal hij vermoedelijk antwoorden dat hij graag op beide vlakken meer zou willen doen.

Als bestuur zijn we maar wat blij met deze pastoor. Het bestuur wenst hem dan toe dat hij doorgaat te zijn wie hij is en het inzicht verwerft dat hij het met ietsje minder drive het langer volhoudt. Want het bestuur ziet graag dat hij in de nieuwe fusieparochie in goede gezondheid nog jaren doorgaat inspirerend de weg te wijzen voor allen die willen volgen in de voetstappen van Jezus.

Van harte gefeliciteerd met het 25-jarig priesterschap en dat je nog lang in goede gezondheid in onze parochie actief mag zijn. En het feestje houden we nog graag tegoed.

Parochiebestuur St. Paulus:
Gerard Slotman, vice-voorzitter
Henk Bos, penningmeester en secretaris
Berry Brockötter, communicatie

Pastorale noodwacht
Parochie Sint Ludger en
Parochie Sint Paulus
06-190 17 292

Uitvaart telefoon
Parochie Sint Paulus
06 - 24 85 52 01

Geen evenementen