9 juni 2020

Vieringen tot 1 september

Tot 1 juli zijn er op uitsluitend kerkvieringen op zondag in Groenlo en Lichtenvoorde om 9.30 uur. Hiervoor moet u zich aanmelden op donderdagmorgen voorafgaand aan de viering tussen 9.00 uur en 12.00 via telefoonnummer 06- 82 60 48 63.
De uitzending van de vieringen is te volgen via kerkdienstgemist.nl

Vanaf 1 juli gaat aanmelden voor de viering via een digitaal reserveringssysteem. Zie hier voor een handleiding.

Voor meer informatie zie de Pastorale nieuwsbrief 4 en Vieringen en activiteiten tot 1 september. Bij de vieringen moeten we rekening houden met het protocol kerkelijk leven zoals dit door de bisschoppen is vastgesteld.

Het zou eind mei met een feestelijke eucharistie gevierd worden, maar corona zette er ook hier een streep doorheen.
Het dameskoor van de geloofsgemeenschap H. Mattheus Eibergen heeft haar 60ste bestaansjaar herdacht. Zij is dus nog niet met pensioen, ook al beginnen de jaren voor de meeste koorleden te tellen!
Het dameskerkkoor werd in mei 1960 opgericht, omdat het herenkoor door-de-week te weinig mannen op de been kon brengen voor de huwelijks- en uitvaartmissen.
Koren zijn de meest locatiegebonden groepen. De dames van Eibergen hebben zichzelf gelukkig niet vastgelegd voor alleen hun eigen locatie. Zo zijn ze ook dienstbaar aan de liturgische vieringen in het eucharistisch centrum van de parochie, de H. Calixtusbasiliek in Groenlo en in de diverse zorgcentra. Er zijn klankvolle combinaties gemaakt met de dames van Groenlo en sommige leden zingen ook van harte hun partij mee in het Paulus-brede projectkoor Laudate Dominum.

De dames zijn trouw en vormen een hechte club. De viering in het weekend, de afscheidsvieringen, het Marialof: het is liturgisch verzorgd, kwalitatief goed en dit alles onder de bezielende leiding van Rita te Riet en Ton Steintjes.
Hoe gaat het verder? Beste mensen, ik weet het echt niet. Voorlopig staat het inschakelen van koren voor vieringen en de repetities op non-actief vanwege de risico’s rond de verspreiding van het virus door de uitstoot van minuscule besmettingsdruppels die vrij kunnen komen bij het samen zingen. Misschien dat er online mogelijkheden gevonden worden om met elkaar verbonden te blijven en zo deze nare periode te overbruggen? Ik hoop het van harte.
Deze situatie neemt niet weg dat wij het dameskoor, de leden, het bestuur en de directie van harte feliciteren met het bereiken van dit kroonjaar.
Samen zingen: tot eer van de Heer en tot genoegen van mensen.
Pastoor H.A.M. de Jong

(foto: De koorzolder van de H. Mattheuskerk in Eibergen, bron: www.kerkfotografie.nl)

 

Pastorale noodwacht
Parochie Sint Ludger en
Parochie Sint Paulus
06-190 17 292

Uitvaart telefoon
Parochie Sint Paulus
06 - 24 85 52 01

Geen evenementen