Afdrukken

Begin februari begon al de voorbereiding van de jaarlijkse Paulusdag. Dit jaar zouden we allemaal welkom zijn in het mooie Rekken. De lokale voorbereidingsgroep onder leiding van Carolien Reinders en Maria Karnebeek had al het nodige voorwerk verricht en kon de stuurgroep Paulusdag een mooi programma presenteren.
Maar de coronapandemie laat ook hier haar bedroevende invloed gelden.
De Paulusdag kan vanwege alle beperkingen op 28 juni helaas niet doorgaan. Jammer maar het is niet anders. Bedankt voorbereidingsgroep en stuurgroep!

Namens het parochiebestuur,
pastoor H.A.M. de Jong