Afdrukken

Door de maatregelen om het Covid-19-virus tegen te gaan is de geplande bestuursvergadering in maart niet door gegaan, net als (bijna) alle andere kerkelijke activiteiten.
In overleg is er een vergadervorm gevonden waarbij de verplichte coronamaatregelen in acht genomen konden worden. Dat vond plaats op 16 april 2020 met een sterk verkorte agenda.

Bestuur
• Er zijn in de week voor Pasen problemen met de mail van enkele medewerkers geweest. Dat is helaas niet de eerste keer. Er wordt een speciale commissie gevormd om hier z.s.m. een oplossing voor te vinden.

Personeel & vrijwilligers
• De coronacrisis heeft invloed op het werk van pastores en andere medewerkers van de parochie. Er is overleg geweest met de heer Dols van het bisdom hoe hier me om te gaan.

Samenwerking met Paulus- en Ludgerbestuur
• De tussentijdse vergadering over de voortgang van de fusie is afgelast.
• De Adviescommissies hebben schriftelijk een tussenrapport uitgebracht. De Fusiecommissie maakt daarvan een samenvatting.
• Er wordt gezocht naar parochianen die zitting willen nemen in het bestuur van de fusieparochie.

Gebouwen
• Beltrum: Heeft goedkeuring gevraagd om de verlichting van de kerkklok te laten repareren. Delen ervan geven al geruime tijd geen licht meer. De kosten voor de reparatie zijn goedgekeurd.

Volgende vergadering
De volgende vergadering van het parochiebestuur is op 5 mei 2020.