Berichtgeving omtrent corona

Vanaf 1 juli kunt u zich  aanmelden voor de viering via een digitaal reserveringssysteem. Zie hier voor een handleiding. Verder kunt u zich telefonisch aanmelden via T: 06 8260 4863. De derde mogelijkheid is om u voor de aanvang van de viering te melden en te registreren bij de kerk.

Het heeft de voorkeur dat u zich voor de viering telefonisch of via de website aanmeldt om de doorstroom te bevorderen bij het begin van de viering.

De uitzending van de vieringen in Lichtenvoorde en Groenlo is te volgen via kerkdienstgemist.nl.

Bij de vieringen moeten we rekening houden met het protocol kerkelijk leven zoals dit door de bisschoppen is vastgesteld.

Door de maatregelen om het Covid-19-virus tegen te gaan is de geplande bestuursvergadering in maart niet door gegaan, net als (bijna) alle andere kerkelijke activiteiten.
In overleg is er een vergadervorm gevonden waarbij de verplichte coronamaatregelen in acht genomen konden worden. Dat vond plaats op 16 april 2020 met een sterk verkorte agenda.

Bestuur
• Er zijn in de week voor Pasen problemen met de mail van enkele medewerkers geweest. Dat is helaas niet de eerste keer. Er wordt een speciale commissie gevormd om hier z.s.m. een oplossing voor te vinden.

Personeel & vrijwilligers
• De coronacrisis heeft invloed op het werk van pastores en andere medewerkers van de parochie. Er is overleg geweest met de heer Dols van het bisdom hoe hier me om te gaan.

Samenwerking met Paulus- en Ludgerbestuur
• De tussentijdse vergadering over de voortgang van de fusie is afgelast.
• De Adviescommissies hebben schriftelijk een tussenrapport uitgebracht. De Fusiecommissie maakt daarvan een samenvatting.
• Er wordt gezocht naar parochianen die zitting willen nemen in het bestuur van de fusieparochie.

Gebouwen
• Beltrum: Heeft goedkeuring gevraagd om de verlichting van de kerkklok te laten repareren. Delen ervan geven al geruime tijd geen licht meer. De kosten voor de reparatie zijn goedgekeurd.

Volgende vergadering
De volgende vergadering van het parochiebestuur is op 5 mei 2020.

 

 

Pastorale noodwacht
Parochie Sint Ludger en
Parochie Sint Paulus
06-190 17 292

Uitvaart telefoon
Parochie Sint Paulus
06 - 24 85 52 01

Geen evenementen