Afdrukken

Het parochiebestuur St. Paulus heeft op 6 februari vergaderd. Daarbij zijn weer diverse punten ter tafel gekomen. Hieronder een overzicht...

Omdat er nog recent (21 januari) een vergadering van het bestuur is geweest worden alleen nieuwe ontwikkelingen doorgenomen.

Pastorale zaken

Bestuur

Personeel & vrijwilligers

Samenwerking met Paulus- en Ludgerbestuur

Financiën

Gebouwen

Communicatie

Volgende vergadering: