24 maart 2020

Alle vieringen en bijeenkomsten tot en met Pinksteren zijn afgelast

Uitzending van viering in besloten kring op zondag in Groenlo en Lichtenvoorde via kerkradio respectievelijk kerkdienstgemist.nl

Voor meer informatie zie de Pastorale brief 3 Vieren ten tijde van de Corona-crisis, dd 25 maart 2020.

Het parochiebestuur St. Paulus heeft op 6 februari vergaderd. Daarbij zijn weer diverse punten ter tafel gekomen. Hieronder een overzicht...

Omdat er nog recent (21 januari) een vergadering van het bestuur is geweest worden alleen nieuwe ontwikkelingen doorgenomen.

Pastorale zaken

 • Het pastoraal team houdt dit jaar in Lichtenvoorde een heidag om een aantal zaken uitgebreider door te nemen, waaronder het pastoraal beleidsplan.
 • De laatste Paulusdag wordt gehouden in Rekken, de overige locaties van Paulus-Noord organiseren mee.
 • Beltrum verzoekt om een gesprek over een uitvaartfolder. Moet nog gebeuren.

Bestuur

 • Het periodieke overleg met de PCI is geweest. Het jaarverslag 2017 is doorgenomen.
 • Vanaf april gaat het bestuur op bezoek bij de locaties met kerkherbestemming om de status te vernemen.
 • De offerte ter vervanging van ICT-apparatuur voor het secretariaat wordt nog eens goed bekeken op dubbelingen.

Personeel & vrijwilligers

 • Er is een nieuwe dirigente gevonden voor het koor van Rietmolen.
 • 25-jarig priesterjubileum pastoor De Jong: revisie 3 van het draaiboek gaat naar betrokkenen.

Samenwerking met Paulus- en Ludgerbestuur

 • Voorgenomen fusie: er zijn enkele kandidaten voor het bestuur van de fusieparochie genoemd.
 • De fusiecommissie wordt mogelijk met één persoon uitgebreid.

Financiën

 • Verzekering kerken: tijdens een overleg met dhr. Kuyt van Donatus zijn alle verzekeringen opnieuw bekeken. Er worden geen wijzigingen doorgevoerd.

Gebouwen

 • Beltrum:  Woonunits in pastorie: plannen zijn gewijzigd. Het kinderdagverblijf wil de ruimte boven anders gaan gebruiken. Er is een plaquette onthuld met daarop alle namen van pastoors die Beltrum heeft gehad. De aanvraag om de pastorie de status monument te geven is afgewezen.
 • Groenlo: De aanvraag om de pastorie de status monument te geven loopt nog. Verandering beheer pastorie: een voorstel voor de overgang wordt gemaakt.
 • Lievelde: Herbestemming kerkgebouw: geen nieuwe ontwikkelingen vernomen.
 • Neede: Herbestemming kerkgebouw: er heeft een gesprek plaats gevonden tussen de locatieraad en bestuur met dhr. Hermans over diverse onderwerpen aangaande mogelijke herbestemming. Wordt vervolgd.
 • Rietmolen: Er is een verzoek om glasvezelaansluitingen aan te leggen voor kerk en pastorie. Daarover wordt contact opgenomen. Loopt. Herbestemming kerkgebouw: geen nieuwe ontwikkelingen vernomen.

Communicatie

 • De fusiecommissie communicatie begint met inventarisatie van diverse zaken, o.a. computers en andere ICT-hulpmiddelen van beide parochies en alle locaties.
 • Er wordt gewerkt aan een nieuw hulpmiddel om vieringen te plannen en publiceren.

Volgende vergadering:

 • De volgende vergadering van het parochiebestuur is op 24 maart 2020.

 

Pastorale noodwacht
Parochie Sint Ludger en
Parochie Sint Paulus
06-190 17 292

Uitvaart telefoon
Parochie Sint Paulus
06 - 24 85 52 01

29 juni 2020
19:00

Werkgroep pelgrimage: wandeling