Het parochiebestuur St. Paulus heeft op 21 januari vergaderd. Daarbij zijn weer diverse punten ter tafel gekomen. Hieronder een overzicht...

Pastorale zaken
• Het aantal aanmeldingen voor thema-avond op 28 januari over de pastorale brief over de Eucharistie is nog niet op verwachte niveau. (Is met 50 bezoekers toch goed bezocht).
• Beltrum verzoekt om een gesprek over een uitvaartfolder. Pastoor de Jong neemt contact op.

Bestuur
• Er wordt nu geen energie gestoken in het voornemen uit het beleidsplan om een pastoraal werk(st)er op projectbasis te zoeken. Ze zijn er niet.
• De verplichte RI&E (Risico Inventarisatie & Evaluatie) is afgerond en wordt naar het Bisdom gestuurd.
• Er is overleg geweest met DLA om de verstoringen met enkele e-mailadressen op te lossen.

Personeel & vrijwilligers
• Er is overleg geweest met afgevaardigden van de locatieraad Rietmolen over een dirigent voor Rietmolen. Er is nog geen interne oplossing.
• Pastoor De Jong viert dit jaar zijn 25-jarig priesterjubileum op 21 juni in Groenlo. De organisatie hiervan is gestart.

Samenwerking met Paulus- en Ludgerbestuur
• Voorgenomen fusie: op 16 december zijn de fusiecommissie en een aantal subcommissies benoemd. De fusiecommissie vergadert op 28 januari. Diverse subcommissies zijn inmiddels ook aan de slag. Er zal o.a. het nodige geïnventariseerd worden. Daarover zullen betrokkenen, o.a. de locaties, geïnformeerd worden met het verzoek om daar vlot op te reageren.

Financiën
• De begroting van 2020 is door het Bisdom goedgekeurd.
• Verzekering kerken: Donatus heeft de premies verhoogd door de grote schades van vorig jaar. Het bestuur maakt een afspraak met Donatus om alle verzekeringen weer eens door te lopen.

Gebouwen
• Beltrum: pastorie: Bovenverdieping verhuren als verblijfslocatie: bekeken wordt of dat rendabel kan.
• Groenlo: Doorverkoop De Bron: er zijn afspraken gemaakt over de toren en de klokken erin. Wordt gevolgd.
• Lievelde: Herbestemming kerkgebouw: geen nieuwe ontwikkelingen bekend.
• Neede: Herbestemming kerkgebouw: geen nieuwe ontwikkelingen.
• Rietmolen: Er is een verzoek om glasvezelaansluitingen aan te leggen voor kerk en pastorie. Daarover wordt contact opgenomen. Herbestemming kerkgebouw: geen nieuwe ontwikkelingen bekend.

Begraafplaatsen
• De fusiecommissie begraafplaatsen is bij elkaar geweest. In maart is een overleg gepland met alle begraafplaatsbeheerders.

Communicatie
• De fusiecommissie communicatie is bij elkaar geweest. Loopt.

Volgende vergadering
• De volgende vergadering van het parochiebestuur is op 6 februari 2020.

Pastorale noodwacht
Parochie Sint Ludger en
Parochie Sint Paulus
06-190 17 292

Uitvaart telefoon
Parochie Sint Paulus
06 - 24 85 52 01

01 mrt 2020
17:00
Groenlo, H. Calixtusbasiliek
Oecumenisch avondgebed
 
08 mrt 2020
17:00
Groenlo, H. Calixtusbasiliek
Oecumenisch avondgebed
 
15 mrt 2020
17:00
Groenlo, H. Calixtusbasiliek
Oecumenisch avondgebed
 
18 mrt 2020
19:30
Neede, Achterhuis, Borculoseweg 43
Verhef je hart, niet je telefoon!
 
22 mrt 2020
17:00
Groenlo, H. Calixtusbasiliek
Oecumenisch avondgebed
 
29 mrt 2020
17:00
Groenlo, H. Calixtusbasiliek
Oecumenisch avondgebed
 
21 apr 2020
19:30
Rekken, Los Hoes, Rekkenseweg 40
Dietrich Bonhoeffer: een mens uit één stuk, leven in verantwoordelijkheid
 
12 mei 2020
19:30
Beltrum, Onze-Lieve-Vrouw-Tenhemelopnemingkerk
Omarm jezelf!
 
29 juni 2020
19:00

Werkgroep pelgrimage: wandeling