Van 23 t/m 25 februari barst het carnavalsfeest weer los. Drie dagen duurt dit volksfeest. Hoewel in Nederland dit feest oorspronkelijk alleen in het zuiden voorkwam, wordt het de laatste decennia meer gevierd in andere delen van het land. Ook in onze streken.
Carnaval (ook wel 'Vastenavond' - vooravond van het vasten) is een van oorsprong katholiek feest, dat mogelijk ook heidense wortels heeft en gevierd wordt in de drie dagen voorafgaand aan Aswoensdag. Volgens de traditie duurt het feest van zondag tot dinsdagavond - de Vastenavond. Om middernacht vangt de vastentijd aan van 40 dagen, tot Pasen.

Tijdens de carnavalsdagen zijn er feesten waarop gehost en gedronken wordt en er zijn optochten, waarin soms de draak wordt gestoken met bekende personen en gezagsdragers.

Op carnavalszaterdag of -zondag nemen de vele Prinsen Carnaval voor drie dagen op rituele wijze de macht van de burgerlijke autoriteiten over in dorpen en steden met de zgn. sleuteloverdracht. Zij vieren met hun onderdanen, de carnavalsvierders, de tijdelijke vestiging van hun narrenrijk. Carnavalsvierders verkleden zich in een door hun gewenste uitdossing en nemen in een driedaagse carnavalsroes bezit van de straat en de cafés.

Alaaf alaaf alaaf
We vieren weer carnaval
dagenlang feesten
en vrolijk zijn bovenal
We dansen urenlang
We zingen het hoogste lied
We hebben ons verkleed
Wat ons een vorm van bescherming biedt
Waarom durven wij meer
Wanneer niemand ons herkent
Alsof je voor een poosje
Totaal iemand anders bent
Carnaval laat ons voelen
Onszelf te mogen zijn
Zing alsof niemand luistert
Dans alsof er niemand kijkt
Dus hebben wij eigenlijk de maskers af
en laten ons even gaan
om na dit grote feest
weer braaf in de rij te staan.

Op één van de drie carnavalsdagen trekt de optocht door de straten, de zegetocht van Prins Carnaval. Op carnavalsdinsdag rond middernacht wordt in veel plaatsen in een collectief afsluitingsritueel afscheid genomen van het narrenrijk en zijn Prins. Carnavalsmascottes en symbolen worden soms verbrand, begraven of verdronken. Op Aswoensdag wordt het dagelijkse leven weer opgepakt.

De tijd na de Carnaval, vanaf Aswoensdag tot Pasen, noemen we ook wel de Veertigdagentijd. Veertig dagen gaan we op weg naar Pasen. We tellen alle dagen van de week, behalve de zondagen, want dat zijn ondanks alles de ‘eilandjes van vreugde’. Als we dan 40 dagen terugtellen komen we uit op woensdag als het begin van de Veertigdagentijd. Vanouds heet deze dag ASWOENSDAG.
We kennen enkele uitdrukkingen over AS: we zitten in zak en as en as is verbrande turf. As ontstaat als je iets verbrandt. Op Aswoensdag zijn het mensen die - symbolisch, in palmtakken -iets van zichzelf verbranden. De vraag is dan: Wat willen mensen dan verbranden? Waarom willen mensen iets verbranden? Iets van zichzelf? Dit gebruik sluit aan bij wat soms diep in een mens zit aan verlangen; soms willen mensen iets af sluiten, iets weg doen wat ze hindert, iets dat mensen gevangenhoudt: angst voor de toekomst of om iets nieuws te beginnen; eenzaamheid of geen vrienden durven of kunnen maken; een grote mond of egoïsme; je wilt wel anders, maar….!?
Soms gebeurt het dat mensen dingen ín en ván zichzelf ontdekken die ze wel kwijt willen, omdat het voelt als ballast, als iets dat behoorlijk in de weg kan zitten. Soms helpt dan een ritueel als nieuw begin. Ze kunnen dan dingen van zichzelf op papier zetten, na dat goed verkend te hebben en dat verbranden.
Zo wil de Veertigdagentijd een tijd zijn van overdenken wat echt belangrijk is in je leven. Wil je doorgaan met waar je mee bezig bent of mag er een frisse wind door je leven gaan waaien?
In de Kerk herinnert de Veertigdagentijd (die ‘vroeger’ Vastentijd heette) aan Jezus. We willen – soms opnieuw –ontdekken hoe Hij de weg wees naar een leven met of: zoals God? Wie wil, kan op Aswoensdag aan die ontdekkingstocht beginnen. Met het verbranden van palmtakken mag alles mee-verbranden dat een goddelijk-goed leven in de weg zit.

Optocht    Optocht     Aswoensdag

 

 

 

Pastorale noodwacht
Parochie Sint Ludger en
Parochie Sint Paulus
06-190 17 292

Uitvaart telefoon
Parochie Sint Paulus
06 - 24 85 52 01

01 mrt 2020
17:00
Groenlo, H. Calixtusbasiliek
Oecumenisch avondgebed
 
08 mrt 2020
17:00
Groenlo, H. Calixtusbasiliek
Oecumenisch avondgebed
 
15 mrt 2020
17:00
Groenlo, H. Calixtusbasiliek
Oecumenisch avondgebed
 
18 mrt 2020
19:30
Neede, Achterhuis, Borculoseweg 43
Verhef je hart, niet je telefoon!
 
22 mrt 2020
17:00
Groenlo, H. Calixtusbasiliek
Oecumenisch avondgebed
 
29 mrt 2020
17:00
Groenlo, H. Calixtusbasiliek
Oecumenisch avondgebed
 
21 apr 2020
19:30
Rekken, Los Hoes, Rekkenseweg 40
Dietrich Bonhoeffer: een mens uit één stuk, leven in verantwoordelijkheid
 
12 mei 2020
19:30
Beltrum, Onze-Lieve-Vrouw-Tenhemelopnemingkerk
Omarm jezelf!
 
29 juni 2020
19:00

Werkgroep pelgrimage: wandeling