Ruim 50 belangstellenden vanuit de verschillende locaties van de parochies St. Paulus en St. Ludger waren naar Lichtenvoorde gekomen voor een informatie- en gespreksavond over de pastorale brief rond de Eucharistie. Het pastorale team, dat voltallig aanwezig was, heeft toelichting gegeven bij de brief. Na opening en gebed door pastor R. den Hartog, nam diaken C. Peters de aanwezige mee in de geschiedenis van de Eucharistie. Centraal staat het Emmausverhaal zoals we dat in het Lucasevangelie lezen (24, 13-35). De leerlingen herkennen in de vreemdeling Jezus, wanneer Hij brood neemt, zegent, breekt en deelt. De herinnering aan het laatste avondmaal, het lijden, sterven en verrijzen van Jezus blijven de eerste christenen gedenken op de achtste dag. De eeuwen door heeft de liturgie zich verder ontwikkeld zoals we die nu kennen. Pastoraal werker C. Roetgerink ging in op de orde van dienst van de Eucharistie. Na het bekijken van een video werd er in de groepen geoefend om de onderdelen van de mis in de juiste volgorde te zetten.

Het gesprek werd in 4 kleine groepen voortgezet o.l.v. een van de pastores.

De persoonlijke betekenis van de eucharistie werd gedeeld. Ook kwamen vragen bij de pastorale brief “De Eucharistie (weer) beleven als het kloppende hart van het geloofsleven” van de Aartsbisschop naar boven. Het werden levendige, persoonlijke en boeiende gesprekken, zo bleek tijdens de plenaire rapportage welke door pastoor H. de Jong werd geleid.
Met samenzang van de hymne “Gij zelf zijt Heer het levend Brood” werd de avond afgesloten. In de folder die het pastorale team voor dit team jaar heeft uitgebracht staan de komende activiteiten vermeld.

Video over Eucharistie 

Parochie folder 

Pastorale brief

Aartsbisdom Utrecht: Jaar van de Eucharistie

Pastorale noodwacht
Parochie Sint Ludger en
Parochie Sint Paulus
06-190 17 292

Uitvaart telefoon
Parochie Sint Paulus
06 - 24 85 52 01

01 mrt 2020
17:00
Groenlo, H. Calixtusbasiliek
Oecumenisch avondgebed
 
08 mrt 2020
17:00
Groenlo, H. Calixtusbasiliek
Oecumenisch avondgebed
 
15 mrt 2020
17:00
Groenlo, H. Calixtusbasiliek
Oecumenisch avondgebed
 
18 mrt 2020
19:30
Neede, Achterhuis, Borculoseweg 43
Verhef je hart, niet je telefoon!
 
22 mrt 2020
17:00
Groenlo, H. Calixtusbasiliek
Oecumenisch avondgebed
 
29 mrt 2020
17:00
Groenlo, H. Calixtusbasiliek
Oecumenisch avondgebed
 
21 apr 2020
19:30
Rekken, Los Hoes, Rekkenseweg 40
Dietrich Bonhoeffer: een mens uit één stuk, leven in verantwoordelijkheid
 
12 mei 2020
19:30
Beltrum, Onze-Lieve-Vrouw-Tenhemelopnemingkerk
Omarm jezelf!
 
29 juni 2020
19:00

Werkgroep pelgrimage: wandeling