Afdrukken

Op 8 januari was er een avond voor ouders van de eerste communicanten in de H. Calixtusbasiliek in Groenlo. Het thema was "Op weg naar Emmaus". De afbeelding op de banners van het "Jaar van de eucharistie" in de diverse kerken is een tafereel uit dit verhaal.
Zijn leerlingen herkenden Jezus aan het breken van het Brood, toen ze Hem op de derde dag na de dood onverwacht weer ontmoeten. Jezus loopt een stukje met hen mee en legt de oude Schriften uit. Alles was reeds beschreven en toch begrepen de leerlingen dit nog niet helemaal. Ze hadden nog vele vragen…

Onderstaande vragen hebben communie-ouders geformuleerd in deelgroepjes, nadat we samen een film over Emmaüs hadden bekeken. Emmaüs, – het herkennen van Jezus aan het breken van het Brood op de derde dag na de opstanding-, is het centrale verhaal in het Jaar van de Eucharistie en ook in het werkboek voor de communicanten en de vieringen van de eerste heilige communie in 2020. Het ene groepje ouders heeft de vraag bedacht en een ander groepjes ouders heeft een antwoord geformuleerd. Daaruit kwamen weer nieuwe vragen voort.
Wellicht inspireren deze mooie gedachten u ook? Daarom willen we deze met u delen.

Waarom kan God er niet voor zorgen dat er geen oorlog meer is?
Omdat mensen niet volmaakt zijn: iedereen schiet tekort en begaat zonden.

Waarom gaan we ervan uit dat dat mensen zonden begaan?
Niemand is perfect: niemand is volmaakt, zoals Jezus was.

Zijn mensen van nature goed ? Waar komt dan het foute vandaan?
Van nature zijn mensen goed: door gebeurtenissen en teleurstellingen kan het zijn dat mensen verkeerde keuzes maken.

Wat kan God voor mij betekenen?
Iemand die boven ons staat waardoor je nooit alleen bent.
Geeft houvast, vertrouwen en bezinning.

Is er leven na de dood?
We hopen het! De kinderen denken van wel. Zij denken aan iemand als een sterretje aan de hemel.
Het is een weerzien met overleden mensen.

Jezus is gestorven om de zonden van de mensen te vergeven. Hoe lang geldt dit?
Worden zonden steeds vergeven? Of moet hiervoor steeds weer iets ‘nieuws’ gebeuren?
Ja, vergeving gaat steeds door, oneindig! Er gebeurt steeds iets nieuws en ook dat wordt weer vergeven.
Ja, als je gelooft en oprecht spijt/ berouw hebt, worden je zonden steeds vergeven.

Waarom moeten sommige mensen meer lijden dan anderen?
Hier heeft de mens geen invloed op/ dit is niet in onze handen.
Nieuwe vraag: tot op zekere hoogte hebben we hier wel invloed op, toch?

Moet je voor geloven naar de kerk?
Nee, niet perse, maar het prettige gevoel in de kerk geeft net een beetje extra.
Anderen dachten wel: we hebben elkaars gebed nodig.

Waarom is het soms zo oneerlijk verdeeld?
Sommige mensen lijkt het altijd goed te gaan.
Iedereen krijgt het deel dat hij/zij aan kan. God is voor iedereen gelijk.