Afdrukken

Het parochiebestuur St. Paulus heeft op 3 december vergaderd. Daarbij zijn weer diverse punten ter tafel gekomen. Hieronder een overzicht...

Pastorale zaken

Bestuur

Personeel & vrijwilligers

Samenwerking met Paulus- en Ludgerbestuur

Financiën

Gebouwen

Afsluiting

Volgende vergadering

-------------

Tot slot bedanken we iedereen die zich voor onze parochie heeft ingezet in 2019. Hopelijk mogen we in 2020 weer op u rekenen.
Allemaal een voorspoedig en gezegend 2020 gewenst.