24 maart 2020

Alle vieringen en bijeenkomsten tot en met Pinksteren zijn afgelast

Uitzending van viering in besloten kring op zondag in Groenlo en Lichtenvoorde via kerkradio respectievelijk kerkdienstgemist.nl

Voor meer informatie zie de Pastorale brief 3 Vieren ten tijde van de Corona-crisis, dd 25 maart 2020.

Op 20 november j.l. stond er een filmavond van de commissie Ontmoeting & Inspiratie op de agenda. Inmiddels uit ervaring wetende dat het meestal om bijzondere en inspirerende films gaat, had ik meteen de agenda geblokkeerd. En weer was het een bijzondere avond, maar weer heel anders dan daarvoor. Het betrof dit keer geen speelfilm maar een documentaire. Het verslag van paters die terugkeren vanuit Nederland naar plaatsen in de wereld waar ze jarenlang gewerkt hebben, vaak onder armoedige omstandigheden. Het betreft de paters Spiritijnen van de Congregatie van de H. Geest. Eerlijk gezegd kon ik mij niet herinneren dat ik ooit van ze gehoord had.
We zagen de paters terugkeren naar gebieden in Afrika en Brazilië.

Aangekomen op de voormalige werkplekken was het werkelijk een feest van herkenning. De bevolking ontvangt de paters niet als verloren zonen maar als verloren vaders met heel veel aanzien. Veel van wat ze ooit opgebouwd hebben, zoals een tehuis voor gehandicapten of voor ontheemden, bestaan nog. De mensen zijn ze niet vergeten en nog steeds intens dankbaar voor hun diaconale opbouwwerk. De ontmoetingen geschieden bijna in een vast patroon, eerst ongeloof, “is hij het echt?”, daarna volgt intense vreugde en vaak onstuimige begroetingen. De pater vertellen in de documentaire hoe het was toen ze er kwamen, wat ze aantroffen en hoe ze te werk gingen, hoe het werk vaak letterlijk op hun pad kwam. Niet zieltjes winnen, maar mensen helpen de leefomstandigheden te verbeteren, vaak door ze (tijdelijk) een plek, een dak boven hun hoofd geven, ze een vak leren en waarmee ze in staat zijn een nieuwe zelfstandige bestaansmogelijkheid in hun leven te creëren. De levensomstandigheden waren slecht, veel paters overleefden hun uitzending niet vaak omdat de medische hulp te ver weg was. In Brazilië getuigen diverse grafstenen daarvan.
Wat opviel is dat de paters de locale taal spreken. Logisch als je ergens langer leeft, wilt communiceren met de locale bevolking, maar toch nu nog niet altijd vanzelfsprekend.
Wat ook opviel waren die vele echt hartelijke begroetingen. Volgens de makers van de film hebben ze maar een fractie daarvan laten zien.
Wat mij het meest is bijgebleven is de pater die geconfronteerd met een dodelijk diagnose, terug wilde naar Afrika, naar zijn familie, om daar zijn laatste dagen door te brengen. Tegen alle adviezen in ging hij op reis, overleefde die en vond bij de zijnen warme zorg. Men nam die taak graag op zich om wat terug te kunnen doen. Ook zijn uitvaart en begrafenis is deel van de film.
Het bijzondere van die avond zat voor een groot deel in de film, maar ook in het feit dat de twee filmmakers (Nelleke Dinnissen en Paul van Laere) en twee paters die avond in Neede aanwezig waren om zaken toe te lichten en vragen van aanwezigen te beantwoorden. En die vragen kwamen er na die indrukwekkende getuigenis van hun levenswerk men
Al met al een hele inspirerende avond. Bijzonder geslaagd kun je wel zeggen.
Berry Brockötter

Pastorale noodwacht
Parochie Sint Ludger en
Parochie Sint Paulus
06-190 17 292

Uitvaart telefoon
Parochie Sint Paulus
06 - 24 85 52 01

21 apr 2020
19:30
Rekken, Los Hoes, Rekkenseweg 40
Afgelast: Dietrich Bonhoeffer: een mens uit één stuk, leven in verantwoordelijkheid
 
12 mei 2020
19:30
Beltrum, Onze-Lieve-Vrouw-Tenhemelopnemingkerk
Afgelast: Omarm jezelf!
 
29 juni 2020
19:00

Werkgroep pelgrimage: wandeling