Al een aantal jaren wordt door de Beleidsadviesgroep Diaconie de Sint Maartenprijs uitgereikt binnen het werkgebied van de Sint Paulusparochie. De prijs wordt uitgereikt aan een organisatie of persoon die zich heeft ingezet voor een bijzonder diaconaal doel. De uitreiking vindt altijd plaats rond 11 november,de feestdag van Sint Maarten. Sint Maarten staat door het delen van zijn mantel met een bedelaar symbool voor de diaconie.  In het werkgebied van onze parochie vinden, naar voorbeeld van Sint Maarten, tal van diaconale projecten plaats. Soms zijn het in het oog springende activiteiten soms zijn het kleine activiteiten en gebeurt het in stilte. Het kunnen allerlei activiteiten zijn, kerkelijk of niet kerkelijk maar dienstbaarheid aan de samenleving is hierbij telkens het sleutelwoord. Hieronder vindt u de toespraak uitgesproken tijdens de uitreiking van de Sint Maartenprijs:

Als voorzitter van deze groep is het mij een eer om vandaag de Sint Maartenprijs uit te mogen reiken aan het comité Dodenherdenking Eibergen. U bent als vertegenwoordigers van dit comité verantwoordelijk voor de jaarlijkse herdenking. Het komend jaar staat deze herdenking in het teken van 75 jaar bevrijding. Zo lang geleden maar voor velen nog zo vers in het geheugen. 

Wij gedenken dan de vele mensen die omkwamen in het oorlogsgeweld. Maar ook hen die zich, soms met gevaar voor eigen leven, in hebben gezet voor de medemens.
Die dienstbaarheid aan de medemens en de samenleving kende vele uitingsvormen. Zo werd er voedsel en onderdak geregeld voor onderduikers, werd een plaatsje opgeschoven in de schuilkelder om aan meer mensen plaats te bieden. Werden mensen die treurden om een geliefde getroost en geholpen.

Vele vormen van solidariteit werden getoond in een zeer turbulente tijd. In deze solidariteit, het omzien naar elkaar, wordt diaconie zichtbaar en tastbaar.

Uw comité organiseert elk jaar de herdenking op 4 mei. Tijdens deze herdenking staan we stil bij de gevallenen en eren ook die dappere medeburgers die, vanuit christelijke, humanistische of welke overweging dan ook naar de medemens omzagen. Zij betoonden compassie en solidariteit, dat zijn kernbegrippen voor de diaconie. Door elk jaar even stil te staan bij deze gebeurtenissen, staan we ook even stil bij de vele vormen van diaconie die toen hebben plaatsgevonden. Uw comité helpt ons herinneren. Dat is een belangrijk gegeven want zonder herinnering / zonder geschiedenis is er geen toekomst, ze zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Uw inzet willen wij vandaag waarderen met de Sint Maartenprijs 2019. Deze prijs reiken we aan u uit, waarbij uw prijs tevens symbool staat voor de waardering die we bij deze ook uitspreken naar al de andere comités in onze regio.

Graag overhandig ik u de Sint Maartenprijs met dank voor alles wat u tot op heden gedaan hebt en wens u toe dat u nog vele jaren deze betekenisvolle herdenking op 4 mei zult voortzetten. Nogmaals dank en gefeliciteerd met de prijs die u overigens naar eigen inzicht kunt aanwenden.

Peter Pothof, dinsdag 5 november 2019

 

Klik hier voor een impressie van de dodenderdenking door achterhoekfoto.nl

 

Pastorale noodwacht: 06-190 17 292
Parochie Sint Ludger en
Parochie Sint Paulus

Agenda

13 dec 2019
20:00
Lichtenvoorde, H. Bonifatiuskerk
Concert Neva Ensemble
 
14 dec 2019
20:00
Eibergen, r.-k. H. Mattheüskerk
Kerstconcert
 
15 dec 2019
16:00
Beltrum, OLV ten Hemelopnemingkerk
Kerstsamenzang
 
18 dec 2019
19:30
Beltrum, O.L.V. ten Hemelopnemingkerk
Spiritualiteit van het Weihnachtsoratorium
 
18 dec 2019
19:30
Groenlo, H. Calixtusbasiliek
Kerstconcert Ulfts Mannenkoor
 
21 dec 2019
12:00
Winterswijk, H. Jacobuskerk
Kerstengelen kijken?
 
21 dec 2019
19:00
Lichtenvoorde, H. Bonifatiuskerk
Inspiratie voor Kerst
 
21 dec 2019
19:30
Zieuwent, H. Werenfriduskerk
Messiah van G.F. Händel
 
21 dec 2019
19:30
Groenlo, H. Calixtusbasiliek
Kerstconcert muziekvereniging
 
22 dec 2019
12:00
Winterswijk, H. Jacobuskerk
Kerstengelen kijken?