Het parochiebestuur St. Paulus heeft op 16 oktober vergaderd. Daarbij zijn weer diverse punten ter tafel gekomen. Hieronder een overzicht...

Opening
Aan het begin van de vergadering wordt uitgebreid stilgestaan bij het overlijden van Johan Lansink. We verliezen in het parochiebestuur niet alleen een kundig penningmeester, maar ook een oplossingsgerichte bestuurder en een prettige collega waar mee het prettig samenwerken was.

Pastorale zaken
• Paulusdag 2020. Het pastoraal team heeft Rekken gevraagd om de Paulusdag volgend jaar te organiseren.
• Het programma rond het thema “Jaar van de Eucharistie” dat in de advent start begint vorm te krijgen.

Bestuur
• Bestuurssamenstelling: Door het wegvallen van Johan Lansink moet er nagedacht worden hoe de belangrijke post van penningmeester in te vullen.
• De ICT-commissie, bedoeld om alle ICT-zaken en taken voor de toekomst in beeld te krijgen, moet verder uitgerold worden.
• De visitatie onder leiding van Kardinaal Eijk was een goed bezoek. Wel werd duidelijk dat het opsplitsen van kerkgebouwen met behoud van de huidige liturgische functie geen optie is.

Samenwerking met Paulus- en Ludgerbestuur
• Voorgenomen fusie: na de bekendmaking ervan zijn er geen negatieve reacties vernomen. Wel opmerkingen waaruit bleek dat men het vroeg of laat wel verwacht had.
• Een fusiecommissie moet nu samengesteld worden.

Financiën
• Op 14 oktober heeft het regulier overleg van PB met Budgethouders plaatsgevonden.
• Daarin is het voornemen van het bestuur medegedeeld om de kerkelijke tarieven voor 2020 nagenoeg ongewijzigd te laten.
• Ook is daar de planning om het budget voor 2020 op tijd klaar te krijgen besproken.

Gebouwen
• Eibergen:
o Begraafplaats: om gevaarlijke situaties op het kerkhof te voorkomen moeten achteraan enkele oude bomen gekapt worden. Over de beuken vooraan volgt nog overleg met de Gemeente.
o Antoniusbeuk: er is goedkeuring gegeven om de laatste zaken te laten uitvoeren.

Communicatie
• Het verzoek om te onderzoeken of de vieringen uit Groenlo via Kerkradio of internet gevolgd kunnen worden, wordt bekeken.

Volgende vergadering
• De volgende vergadering van het parochiebestuur is op 3 december 2019.

 

Pastorale noodwacht: 06-190 17 292
Parochie Sint Ludger en
Parochie Sint Paulus

Agenda

20 nov 2019
19:30
Neede, Achterhuis
Filmavond
 
07 dec 2019
19:00
Zieuwent, H. Werenfriduskerk
Concert Mastreechter Staar
 
08 dec 2019
12:00
Lichtenvoorde, H. Bonifatiuskerk
Let it Snow
 
13 dec 2019
20:00
Lichtenvoorde, H. Bonifatiuskerk
Concert Neva Ensemble
 
14 dec 2019
20:00
Eibergen, r.-k. H. Mattheüskerk
Kerstconcert
 
15 dec 2019
16:00
Beltrum, OLV ten Hemelopnemingkerk
Kerstsamenzang
 
18 dec 2019
19:30
Beltrum, O.L.V. ten Hemelopnemingkerk
Spiritualiteit van het Weihnachtsoratorium
 
21 dec 2019
12:00
Winterswijk, H. Jacobuskerk
Kerstengelen kijken?
 
21 dec 2019
19:00
Lichtenvoorde, H. Bonifatiuskerk
Inspiratie voor Kerst
 
21 dec 2019
19:30

Messiah van G.F. Händel