Het parochiebestuur St. Paulus heeft op 16 oktober vergaderd. Daarbij zijn weer diverse punten ter tafel gekomen. Hieronder een overzicht...

Opening
Aan het begin van de vergadering wordt uitgebreid stilgestaan bij het overlijden van Johan Lansink. We verliezen in het parochiebestuur niet alleen een kundig penningmeester, maar ook een oplossingsgerichte bestuurder en een prettige collega waar mee het prettig samenwerken was.

Pastorale zaken
• Paulusdag 2020. Het pastoraal team heeft Rekken gevraagd om de Paulusdag volgend jaar te organiseren.
• Het programma rond het thema “Jaar van de Eucharistie” dat in de advent start begint vorm te krijgen.

Bestuur
• Bestuurssamenstelling: Door het wegvallen van Johan Lansink moet er nagedacht worden hoe de belangrijke post van penningmeester in te vullen.
• De ICT-commissie, bedoeld om alle ICT-zaken en taken voor de toekomst in beeld te krijgen, moet verder uitgerold worden.
• De visitatie onder leiding van Kardinaal Eijk was een goed bezoek. Wel werd duidelijk dat het opsplitsen van kerkgebouwen met behoud van de huidige liturgische functie geen optie is.

Samenwerking met Paulus- en Ludgerbestuur
• Voorgenomen fusie: na de bekendmaking ervan zijn er geen negatieve reacties vernomen. Wel opmerkingen waaruit bleek dat men het vroeg of laat wel verwacht had.
• Een fusiecommissie moet nu samengesteld worden.

Financiën
• Op 14 oktober heeft het regulier overleg van PB met Budgethouders plaatsgevonden.
• Daarin is het voornemen van het bestuur medegedeeld om de kerkelijke tarieven voor 2020 nagenoeg ongewijzigd te laten.
• Ook is daar de planning om het budget voor 2020 op tijd klaar te krijgen besproken.

Gebouwen
• Eibergen:
o Begraafplaats: om gevaarlijke situaties op het kerkhof te voorkomen moeten achteraan enkele oude bomen gekapt worden. Over de beuken vooraan volgt nog overleg met de Gemeente.
o Antoniusbeuk: er is goedkeuring gegeven om de laatste zaken te laten uitvoeren.

Communicatie
• Het verzoek om te onderzoeken of de vieringen uit Groenlo via Kerkradio of internet gevolgd kunnen worden, wordt bekeken.

Volgende vergadering
• De volgende vergadering van het parochiebestuur is op 3 december 2019.

 

Pastorale noodwacht:
06-190 17 292
Parochie Sint Ludger en
Parochie Sint Paulus

Agenda

26 jan 2020
15:00
Eibergen, Oude Mattheüskerk, Grotestraat 50
Mozes
 
22 feb 2020
06:42
Lievelde, Koptisch Orthodoxe klooster, Kloosterstraat 5
Van nacht naar dag
 
18 mrt 2020
19:30
Neede, Achterhuis, Borculoseweg 43
Verhef je hart, niet je telefoon!
 
21 apr 2020
19:30
Rekken, Los Hoes, Rekkenseweg 40
Lezing over Dietrich Bonhoeffer
 
12 mei 2020
19:30
Beltrum, Onze-Lieve-Vrouw-Tenhemelopnemingkerk
Omarm jezelf!
 
29 juni 2020
19:00

Werkgroep pelgrimage: wandeling