De voorbereidingen voor de Kerstpakkettenactie van de gezamenlijke kerken in Berkelland zijn al in september gestart. Eind oktober hebben de door de Sociale Dienst Oost-Achterhoek, de stichting Schuldhulp Op Maat en de Voedselbank geselecteerde cliënten het aanbod gekregen om een kerstpakket te ontvangen. Van 4 t/m 15 november kunnen zij aangeven dat ze van dit aanbod gebruik willen maken (telefonisch of per e-mail). De verwachting is dat er ca. 460 pakketten worden aangevraagd. Zodra het exacte aantal pakketten bekend is worden deze besteld bij de supermarkt. Medio december kunnen de pakketten worden afgehaald. 
Om de verwachte kosten (€ 19.800,-) te dekken worden er collectes gehouden in de kerken en ontvangt de Stichting Kerstactie giften van diaconieën, bedrijven en particulieren.

De Kerstactie wordt ook in de kerkbladen onder de aandacht gebracht. Hieronder twee artikelen die zijn verschenen n.a.v. de Kerstactie 2019:

Artikel 1: KERSTACTIE: NOG STEEDS NIET OVERBODIG

Toen begin september werd aangekondigd dat warenhuis “Hudson’s Bay” in Enschede gaat sluiten, verscheen vrijwel meteen een spotprent met de tekst “reden: hun vaste klant was ziek”. Volgens retail-experts was er een mismatch tussen het assortiment en de doelgroep.
In allerlei managementboeken kom je de formule “succes = kwaliteit x acceptatie” tegen. Niet alleen kwaliteit van het product is bepalend, maar ook of de consument er wel behoefte aan heeft en de prijs ervoor wil/kan betalen.

Als kerstpakkettenactie spreken we niet graag over “succes”. Want eigenlijk zou een kerstpakkettenactie voor de minima helemaal niet nodig moeten zijn in een welvarend land als Nederland!
Toch is de formule “succes = kwaliteit x acceptatie” voor ons wel herkenbaar. Na elke actie (dit jaar alweer de 14e) evalueren we en kijken wat er goed ging en wat er beter kan.
Bij “kwaliteit” denken we uiteraard aan een goed, evenwichtig samengesteld pakket, waarbij we ook letten we op het totaalgewicht (bijv. glazen potten vermijden) en zorgen voor een stevige doos met handgrepen.
Bij “acceptatie” gaat het erom of mensen die in aanmerking komen voor een pakket zich daarvoor ook aanmelden en daarna het pakket ook daadwerkelijk op komen halen. Daarom hebben we drie jaar geleden bijvoorbeeld de brieven die worden verstuurd aan cliënten van de Sociale Dienst, de Voedselbank en Schuldhulp Op Maat flink vereenvoudigd. Ook versturen we een week van tevoren een e-mail of kaartje om de aanmelder te herinneren aan het ophalen van zijn/haar pakket.

Helaas merken we dat een deel van onze doelgroep de post niet (tijdig) opent of de Nederlandse taal onvoldoende beheerst. Zij worden vaak wel ondersteund door bijv. vrijwillige maatjes of professionele hulpverleners, maar zij komen ook niet wekelijks langs. Daardoor krijgen we nog teveel aanvragen nadat de aanmeldingsperiode al is verstreken.
In oktober organiseren we daarom twee inloopavonden voor hulpverleners (vrijwilligers en professionals) om uitleg te geven over onze kerstpakkettenactie en ze te vragen om waar nodig hun cliënten te helpen bij het tijdig aanvragen van een kerstpakket.

Aan het “succes” van de kerstpakkettenactie 2019 kunt u ook een bijdrage leveren. Vanwege de BTW-verhoging van 6 naar 9 procent op 1 januari 2019 hebben we, om een gelijkwaardig pakket te kunnen aanbieden, de waarde van de pakketten verhoogd naar € 35,- voor een alleenstaande en € 45,- voor een gezin.
Met uw financiële steun kunnen we ook dit jaar weer vele huishoudens in december blij maken. Uw bijdrage is welkom op IBAN NL24 RABO 0135 6533 47 t.n.v. Stichting Kerstactie Kerken Berkelland. Bij voorbaat dank!
Meer informatie vindt u op www.kerstactieberkelland.nl.

Met vriendelijke groet,
Stichting Kerstactie Kerken Berkelland 

 

Artikel 2: KERSTACTIE: KERKEN BUNDELEN HUN KRACHTEN

Onze oudere generatie is opgegroeid in de tijd van de verzuiling waarin elke kerkelijke stroming haar eigen scholen, sportverenigingen, muziekverenigingen, krant, enz. had. Maar inmiddels is het kerkelijk landschap nogal veranderd. Lid zijn van een kerk is in Nederland geen vanzelfsprekendheid meer. Het aantal kerkgenootschappen is gedaald omdat ze zijn samengegaan, waarbij overbodig geworden kerkgebouwen zijn afgestoten. Sluiting dreigt ook voor meerdere katholieke kerken in Berkelland. Veel kerken hebben zorgen over hun toekomst.

Die zorgen kent de Kerstactie gelukkig niet. De Kerstactie is een initiatief van de gezamenlijke kerken in Berkelland. Het blijft mooi om te zien dat de kerken elkaar, ondanks de teruggang, op diaconaal gebied goed weten te vinden en de krachten bundelen.
Het omzien naar onze naasten, waarover in de kerkdienst regelmatig wordt gepreekt, wordt bij de Kerstactie in praktijk gebracht. Daarin ligt ook de motivatie van onze vrijwilligers.

Wat ons ook motiveert is de wetenschap dat veel mensen de Kerstactie een warm hart toedragen. We voelen ons bij het werk voor de Kerstactie gedragen door de geloofsgemeenschap die we vertegenwoordigen.
We merken het o.a. aan de vele giften die we mogen ontvangen voor het kopen van kerstpakketten en de collectes die in de kerken worden gehouden voor de Kerstactie. Eind september kwamen de eerste giften al binnen op onze bankrekening. We vertrouwen erop dat velen dit voorbeeld zullen volgen. We hebben geen strijkstok waar iets aan blijft hangen. Iedereen werkt als onbezoldigd vrijwilliger mee aan de Kerstactie.

Met uw financiële steun kunnen we in december weer vele huishoudens voor de Kerst een mooi levensmiddelenpakket aanbieden.
Giften zijn welkom op IBAN NL24 RABO 0135 6533 47 t.n.v. Stichting Kerstactie Kerken Berkelland. Kijk voor meer informatie op www.kerstactieberkelland.nl.

Met vriendelijke groet,
Stichting Kerstactie Kerken Berkelland 

 

Pastorale noodwacht: 06-190 17 292
Parochie Sint Ludger en
Parochie Sint Paulus

Agenda

20 nov 2019
19:30
Neede, Achterhuis
Filmavond
 
07 dec 2019
19:00
Zieuwent, H. Werenfriduskerk
Concert Mastreechter Staar
 
08 dec 2019
12:00
Lichtenvoorde, H. Bonifatiuskerk
Let it Snow
 
13 dec 2019
20:00
Lichtenvoorde, H. Bonifatiuskerk
Concert Neva Ensemble
 
14 dec 2019
20:00
Eibergen, r.-k. H. Mattheüskerk
Kerstconcert
 
15 dec 2019
16:00
Beltrum, OLV ten Hemelopnemingkerk
Kerstsamenzang
 
18 dec 2019
19:30
Beltrum, O.L.V. ten Hemelopnemingkerk
Spiritualiteit van het Weihnachtsoratorium
 
21 dec 2019
12:00
Winterswijk, H. Jacobuskerk
Kerstengelen kijken?
 
21 dec 2019
19:00
Lichtenvoorde, H. Bonifatiuskerk
Inspiratie voor Kerst
 
21 dec 2019
19:30

Messiah van G.F. Händel