Afdrukken

Het parochiebestuur St. Paulus heeft op 10 september vergaderd. Daarbij zijn weer diverse punten ter tafel gekomen. Hieronder een overzicht...

Pastorale zaken
• Ondanks alle goede zorgen staat er een fout in de eerste Nieuwsflits in het Vieringenschema. Het aanvangstijdstip van de werkgroepvieringen in Lievelde is 9:00 uur en geen 10:30 uur. Op de website is de Flyer aangepast.
• Korenbeleid: meer inzetten op samenwerking van koren en de parochiekoren. Er zijn koren die alles willen houden zoals het is (was). De Zanggroep Rekken gaat stoppen.
• Het pastorale team is bezig een programma samen te stellen rond het thema “Jaar van de Eucharistie” dat in de advent start.

Bestuur
• Bestuurssamenstelling: er zijn geen ontwikkelingen, zijn voorlopig ook niet te verwachten.
• De Vitaliteitsmeting wordt niet verder uitgewerkt. We werken met wat er is.
• De parochie als werkgever moet een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE) hebben voor haar personeel. Is besproken, het Plan van Aanpak wordt ingevuld en acties in gang gezet. Het betreft o.a. brandvoorzieningen, nooduitgangen, ontruimingsplannen, status gereedschappen, e.d. Er moet het nodige worden geïnventariseerd.

Samenwerking met Paulus- en Ludgerbestuur
• Op 4 september was het periodieke gezamenlijke overleg tussen het Pastorale Team en de parochiebesturen van St. Ludger en St. Paulus.
• Visitatie. Er is een agenda opgesteld voor het bezoek van Kardinaal Eijk, Vicaris Pauw en dhr. Zuijdwijk op 26 september.
Het bezoek is inmiddels geweest. Naast inhoudelijke punten sprak Kardinaal Eijk zijn oprechte dank uit voor al het werk dat in de parochies verzet wordt onder de huidige, niet zo gunstige omstandigheden en vooruitzichten.

Financiën
• De jaarrekening van 2017 is goedgekeurd door het Bisdom.
• De jaarrekening 2018 is besproken en onder voorbehoud van controle door de Kascommissie (in oktober) goedgekeurd.
• Voorbereiding begroting 2020, deze wordt op de vergadering met de Budgethouders besproken op 14 oktober a.s.

Onroerend goed
Algemeen: De Kerkenvisie van de gemeente(s) zijn nog niet beschikbaar.

Begraafplaatsen
• Geen bijzonderheden

Volgende vergadering
• De volgende vergadering van het parochiebestuur is op 19 oktober 2019.