Berichtgeving omtrent corona.

Vanaf 1 juli gaat aanmelden voor de viering via een digitaal reserveringssysteem. Zie hier voor een handleiding. De uitzending van de vieringen in Lichtenvoorde en Groenlo is te volgen via kerkdienstgemist.nl

Voor meer informatie zie de Pastorale nieuwsbrief 4 en Vieringen en activiteiten tot 1 september. Bij de vieringen moeten we rekening houden met het protocol kerkelijk leven zoals dit door de bisschoppen is vastgesteld.

Het parochiebestuur St. Paulus heeft op 6 augustus 2019 vergaderd. Daarbij zijn weer diverse punten ter tafel gekomen. Hieronder een overzicht...

Pastorale zaken
• Er is een flyer gemaakt (Nieuwsflits nr. 1) om alle parochianen te informeren over de voortgang en ontwikkelingen rond de “kerksluitingen”. Tevens is het nieuwe basisschema voor weekendvieringen voor 2020 erin weergegeven. De flyer is inmiddels gepubliceerd.

Bestuur
• Bestuurssamenstelling: er zijn geen ontwikkelingen.
• De Vitaliteitsmeting is nog niet afgerond voor wat betreft financiën en gebouwen. Die financiële beoordeling komt binnenkort beschikbaar.
• Paulusdag 2019: goed verlopen. De deelname vanuit de overige locaties laat te wensen over. Beltrum merkt op het jammer te vinden dat de voorbeden geen “kindertaal” was en dat de kinderen niet konden vertellen wat ze gedaan hebben in hun kindernevendienst.
• Het pastorale team is bezig een programma samen te stellen rond het thema “Jaar van de Eucharistie” dat in de advent start.
• Er wordt gezocht naar een nieuwe “uitvaartcoördinator” i.v.m. stoppen van één van de vrijwilligers.

Personeel & vrijwilligers
• De parochie als werkgever moet een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE) hebben voor haar personeel. Loopt.

Samenwerking met Paulus- en Ludgerbestuur
• Op 4 september is het periodieke gezamenlijke overleg tussen het Pastorale Team en de parochiebesturen van St. Ludger en St. Paulus.
• Visitatie. Namens het Bisdom komen Kardinaal Eijk, Vicaris Pauw en dhr. Zuidwijk op 26 september naar de Achterhoek voor overleg met het pastoraal team en met de parochiebesturen van St. Ludger en St. Paulus. Een agenda wordt opgesteld.

Gebouwen
• Eibergen:
Het Kadaster komt de aan De Klok verkochte grond inmeten. Henk Bos zal daarbij aanwezig zijn.

Communicatie
• De nieuwe website vereist nog nadere invulling op diverse vlakken. In het najaar komt de websiteredactie weer bijeen voor cursus/overleg.
• Het periodiek overleg tussen parochiebestuur en locaties was een gecombineerd overleg met locatievoorzitters en budgethouders. Het bestuur heeft besloten om dat weer op te splitsen in 2 separate overlegmomenten elk met eigen aandachtspunten zoals het in het begin ook was.

Volgende vergadering
• De volgende vergadering van het parochiebestuur is op 10 september 2019.

Pastorale noodwacht
Parochie Sint Ludger en
Parochie Sint Paulus
06-190 17 292

Uitvaart telefoon
Parochie Sint Paulus
06 - 24 85 52 01

Geen evenementen