Vredeszondag valt dit jaar op 15 september. U wordt uitgenodigd voor een oecumenische dienst in de RK-kerk te Lievelde. Aanvang 10.00 uur. Het thema van de vredesweek luidt dit jaar: “Vrede verbindt over grenzen”. In deze dienst zingt het dameskoor “Vivace”. Leden van de Oecumenische Raad van Beltrum, Groenlo en Lievelde verlenen medewerking. We staan stil bij 1 Samuël 19:8 -17 en Lukas 16:1-10. 1 Samuël 19 vertelt het dramatische verhaal dat koning Saul onbereikbaar is geworden voor God en voor de mensen om hem heen. Saul zit met een speer in zijn hand, verdedigt met hand en tand zichzelf. David hanteert de harp, bezingt, in zijn psalmen, Gods’ koningschap over onze wereld. Gerechtigheid, vrede, liefde, trouw scheppen toekomst. Wie kiest de kant van David? Wie durft dat?
Lukas schenkt inzicht in wat “wijs” is.

We lezen de gelijkenis over een rentmeester die fraude pleegt. Op het juiste moment weet hij te voorkomen dat hij aan de bedelstaf vervalt. Daarom wordt hij als “wijs” getypeerd. Wijs, omdat zijn hoop niet meer gevestigd is op de mammon, maar op de medemenselijkheid. Hij herstelt de menselijke relaties die door geldzucht waren beschadigd, doet gerechtigheid. Psalm 85 zingt: “Trouw en waarheid omhelzen elkaar, recht en vrede begroeten elkaar met een kus.” Een boodschap die niet alleen te zingen geeft, maar ook vertelt wat ons te doen staat!
Welkom in de Christus Koning-kerk te Lievelde!

ds. Wim Blanken

Pastorale noodwacht: 06-190 17 292
Parochie Sint Ludger en
Parochie Sint Paulus

Agenda

23 sept 2019
19:30

Thomas Merton-lezing
 
19 okt 2019
00:00

Romereis parochie
 
22 okt 2019
19:30

Maria in de christelijke kunst
 
20 nov 2019
19:30

Filmavond