24 maart 2020

Alle vieringen en bijeenkomsten tot en met Pinksteren zijn afgelast

Uitzending van viering in besloten kring op zondag in Groenlo en Lichtenvoorde via kerkradio respectievelijk kerkdienstgemist.nl

Voor meer informatie zie de Pastorale brief 3 Vieren ten tijde van de Corona-crisis, dd 25 maart 2020.

Op woensdag 1 april vindt in Beltrum de jaarlijkse gemeenschappelijke ziekenzalving plaats tijdens de eucharistieviering van 10.00 uur. Parochianen die hiervoor in aanmerking komen zijn van harte uitgenodigd om deel te nemen. Het sacrament van de zieken is bestemd voor hen die ziek zijn, door ouderdom verzwakt en voor wie het leven of de gezondheid broos is geworden. De ziekenzalving is bedoeld tot kracht en bemoediging en – zo mogelijk – tot genezing van de zieke. Het gezamenlijke gebed, de handoplegging en zalving schenken troost, verlichting en de genade van de heilige Geest. Voorganger is pastor Den Hartog.

Opgave graag bij mw. Te Boome, Beltrum. Telefoon: 0544 - 46 11 06.
Na afloop van de viering is er koffie en thee.

Het parochiebestuur St. Paulus heeft op 6 februari vergaderd. Daarbij zijn weer diverse punten ter tafel gekomen. Hieronder een overzicht...

Voedsel en water is niet overal op de wereld een vanzelfsprekendheid… De sobere maaltijd geeft je de kans om daar bij stil te staan. Het zijn “Inspiratie en Ontmoeting” van de PKN Neede die u namens de Diaconie en de Oecumenische werkgroep uitnodigen.

In deze veertigdagentijd wordt 2 x een maaltijd voor u aangericht op:
• woensdag 4 maart in “Diekgraven” achter de Grote Kerk
• woensdag 25 maart in “Het Achterhuis” naast de RK Kerk
Beide maaltijden beginnen om 18.00 uur.

Misschien iets om alleen, of met uw gezin of een groep vrienden naar toe te gaan.
We vragen per persoon min. € 3,50 en voor kinderen € 2,50 per maaltijd en dit bedrag wordt na aftrek van onze minimale onkosten dit jaar gegeven aan Vastenactie voor hun project voor de Venezolaanse vluchtelingen op de ABC eilanden (Aruba, Bonaire en Curaçao).

Zoals vorig jaar hebben we dit jaar ook een verzoek van het bisdom Keren in Eritrea om het hieronder omschreven project te ondersteunen in de vastentijd van 2020. Dit project wordt gecoördineerd door een van ons parochianen uit Eibergen.
In de meeste omliggende dorpen van de stad Keren zijn er geen middelbare scholen. Dat is de reden waarom studenten naar de dichtbij zijnde plaats of stad moeten reizen om hun school/opleiding voort te zetten. Dit is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Want iedere dag naar de stad reizen is niet haalbaar vanwege de grote afstand die de studenten moeten afleggen. In de stad een kamer huren is ook niet voor iedereen even makkelijk gezien de economische situatie van de dorpelingen, de schaarste en de hoge huurkosten die tot minimaal 500 nakfa (gemiddeld inkomen is 800 nakfa per maand) per kamer bedragen. De enige optie voor de ouders is hun kinderen thuis te laten blijven. Daarom probeert de RKK in het bisdom een beperkt oplossing te bieden door deze boardingschool (kostschool) als een verblijfsmogelijkheid voor de allerarmste kinderen uit de omliggende dorpen, zodat ze hun studie niet hoeven te onderbreken vanwege gebrek aan onderdak. Er is een commissie die de situatie van het gezin bestudeert en kijkt of de student in aanmerking komt. Één kind per gezin krijgt die deze kans, zodat de kans voor iedereen gelijk blijft.
Het project is renovatie van een bestaand gebouw.

Het parochiebestuur St. Paulus heeft op 21 januari vergaderd. Daarbij zijn weer diverse punten ter tafel gekomen. Hieronder een overzicht...

Ruim 50 belangstellenden vanuit de verschillende locaties van de parochies St. Paulus en St. Ludger waren naar Lichtenvoorde gekomen voor een informatie- en gespreksavond over de pastorale brief rond de Eucharistie. Het pastorale team, dat voltallig aanwezig was, heeft toelichting gegeven bij de brief. Na opening en gebed door pastor R. den Hartog, nam diaken C. Peters de aanwezige mee in de geschiedenis van de Eucharistie. Centraal staat het Emmausverhaal zoals we dat in het Lucasevangelie lezen (24, 13-35). De leerlingen herkennen in de vreemdeling Jezus, wanneer Hij brood neemt, zegent, breekt en deelt. De herinnering aan het laatste avondmaal, het lijden, sterven en verrijzen van Jezus blijven de eerste christenen gedenken op de achtste dag. De eeuwen door heeft de liturgie zich verder ontwikkeld zoals we die nu kennen. Pastoraal werker C. Roetgerink ging in op de orde van dienst van de Eucharistie. Na het bekijken van een video werd er in de groepen geoefend om de onderdelen van de mis in de juiste volgorde te zetten.

Het gesprek werd in 4 kleine groepen voortgezet o.l.v. een van de pastores.

De Passie 2020 van de St. Paulusparochie wordt dit jaar ten gehore gebracht in de Calixtuskerk Groenlo en in de St. Caeciliakerk Neede. De Passie in Groenlo is op Palmzondag 5 april en in Neede op dinsdag 7 april.
De repetities zijn afwisselend op dinsdag- en woensdagavond. We starten op 21 januari 2020. We repeteren 11 keer, telkens van 19.30 uur tot 20.30 uur. We willen graag dat je zeker 8 van de 11 keer aanwezig bent!!!
WIE KOMT ER VOL PASSIE MET ONS MEEZINGEN??????

Opgeven kan tot 19 januari 2020 via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of bij Anita de Lange (06-48486306)

Groet, namens de Paulus -Passie - Projectgroep

Het aartsbisdom organiseert bijeenkomsten voor jonge echtparen en/of jonge gezinnen, die behoefte hebben aan verdiepingsmomenten voor hun gezinsleven.
Data:
• 19 april 2020: Family planning / intimiteit
• 5 juli 2020: Bidden met kinderen/het gezin

Deze bijeenkomsten vinden iedere keer plaats op een andere plek binnen het Aartsbisdom. Voor de kinderen is er kinderopvang, waarbij het geloof spelenderwijs mee wordt gegeven. "Nodig vooral je vrienden, familie en kennissen uit", zeggen de organisatoren.

Het parochiebestuur St. Paulus heeft op 3 december vergaderd. Daarbij zijn weer diverse punten ter tafel gekomen. Hieronder een overzicht...

Op 8 januari was er een avond voor ouders van de eerste communicanten in de H. Calixtusbasiliek in Groenlo. Het thema was "Op weg naar Emmaus". De afbeelding op de banners van het "Jaar van de eucharistie" in de diverse kerken is een tafereel uit dit verhaal.
Zijn leerlingen herkenden Jezus aan het breken van het Brood, toen ze Hem op de derde dag na de dood onverwacht weer ontmoeten. Jezus loopt een stukje met hen mee en legt de oude Schriften uit. Alles was reeds beschreven en toch begrepen de leerlingen dit nog niet helemaal. Ze hadden nog vele vragen…

Onderstaande vragen hebben communie-ouders geformuleerd in deelgroepjes, nadat we samen een film over Emmaüs hadden bekeken. Emmaüs, – het herkennen van Jezus aan het breken van het Brood op de derde dag na de opstanding-, is het centrale verhaal in het Jaar van de Eucharistie en ook in het werkboek voor de communicanten en de vieringen van de eerste heilige communie in 2020. Het ene groepje ouders heeft de vraag bedacht en een ander groepjes ouders heeft een antwoord geformuleerd. Daaruit kwamen weer nieuwe vragen voort.
Wellicht inspireren deze mooie gedachten u ook? Daarom willen we deze met u delen.

In het Aartsbisdom Utrecht start op de Eerste zondag van de Advent (zondag 1 december 2019) een ‘Jaar van de Eucharistie’, dat loopt tot Christus, Koning van het Heelal (22 november 2020). In de aanloop naar dit jaar heeft kardinaal Eijk een pastorale brief geschreven, getiteld: ‘De Eucharistie (weer) beleven als het kloppend hart van het geloofsleven’. Als pastoraal team werken wij aan de samenstelling van een programma van activiteiten voor dit bijzondere jaar.
We starten op zondag 1 december met een eucharistieviering om 10.30 uur in het eucharistisch centrum van onze St. Paulusparochie, de H. Calixtusbasiliek in Groenlo. Op deze zondag is dit de enige viering in de St. Paulusparochie.
Kardinaal Eijk spreekt in de brief op de eerste plaats zijn grote dankbaarheid uit voor het gegeven dat “in de parochies van het Aartsbisdom Utrecht velen – priesters, diakens, pastoraal werkers en anderen, onder wie veel vrijwilligers – met geloof, liefde en toewijding zorgen dat op tal van plaatsen de Eucharistie gevierd kan worden.”
Hij benadrukt dat “de deelname aan de Eucharistie in geloof en overgave het meest intensieve sacramentele Godscontact tot stand brengt dat er in deze wereld bestaat. Het valt daarom te betreuren dat veel katholieken daar niet van doordrongen zijn en slechts circa 4 à 5 procent van hen deelneemt aan de Eucharistievieringen in onze kerken, op zondag, die we de ‘Dag des Heren’ noemen, omdat dit de dag is waarop de Heer uit de dood is verrezen.” Met het doel “om ons allen te doordringen van deze betekenis van de Eucharistie, waarin we heel het paasmysterie vieren, dat wil zeggen Jezus ontmoeten in zijn lijden, sterven en verrijzen, roept het Aartsbisdom Utrecht een Jaar van de Eucharistie uit,” zo licht kardinaal Eijk de reden voor dit bijzondere jaar toe.
“We hopen dat niet alleen praktiserende katholieken, de kerkgangers, van de inhoud van deze brief kennis zullen nemen en hierdoor en door de speciale activiteiten in het Jaar van de Eucharistie in hun geloof in dit sacrament zullen worden gesterkt. Tevens is het zaak te bidden – met name in de voorbeden tijdens de vieringen – dat katholieken die de zondagse vieringen wellicht zelden of nooit meer bezoeken, de waarde van de Eucharistie mogen herontdekken en de draad van de zondagse deelname aan de viering ervan weer zullen oppakken. Dit kan ook gebeuren als zij zien hoe overtuigde gelovigen de liefde die zij van Christus in de Eucharistie ontvangen, doorgeven in hun liefde en aandacht voor medemensen die in nood verkeren of het minder hebben. Kortom, we hopen en bidden dat alle katholieken de Eucharistie (weer) als het kloppend hart van hun geloofsleven mogen beleven.”
Pastoor H.A.M. de Jong

Klik hier om de pastorale brief te downloaden. Er liggen ook meeneem-exemplaren in de kerk.

 

Zondag 26 januari waren ruim 160 mensen muisstil tijdens de voorstelling Mozes door Helmert Woudenberg in de Oude Mattheüskerk te Eibergen.
Woudenberg speelt de voorstelling 'Mozes' in zijn eentje. Hij koos het verhaal van Mozes omdat het nog altijd heel relevant is. "In vluchtelingenverhalen wordt doorgaans niet zo goed uitgelegd hoe het is om je land te verlaten, je aan te passen aan een nieuwe cultuur en zelfs gedwongen te zijn om een nieuwe identiteit te ontlenen aan die nieuwe cultuur. In dit verhaal blijkt dat de meeste Israëlieten helemaal geen zin hadden om Egypte te verlaten en naar het beloofde land Kanaän te gaan. 'Wat zitten we hier met dat manna', zeggen ze. 'In Egypte hadden we van alles te eten.'"

Het parochiebestuur St. Paulus heeft op 10 september vergaderd. Daarbij zijn weer diverse punten ter tafel gekomen. Hieronder een overzicht...

Op 20 november j.l. stond er een filmavond van de commissie Ontmoeting & Inspiratie op de agenda. Inmiddels uit ervaring wetende dat het meestal om bijzondere en inspirerende films gaat, had ik meteen de agenda geblokkeerd. En weer was het een bijzondere avond, maar weer heel anders dan daarvoor. Het betrof dit keer geen speelfilm maar een documentaire. Het verslag van paters die terugkeren vanuit Nederland naar plaatsen in de wereld waar ze jarenlang gewerkt hebben, vaak onder armoedige omstandigheden. Het betreft de paters Spiritijnen van de Congregatie van de H. Geest. Eerlijk gezegd kon ik mij niet herinneren dat ik ooit van ze gehoord had.
We zagen de paters terugkeren naar gebieden in Afrika en Brazilië.

Op zaterdag 21 september vertrokken we om 07:15 uur met 4 misdienaars uit onze parochie naar Utrecht. Liefst 230 misdienaars en acolieten namen deel aan de Tarcisiusdag van het Aartsbisdom Utrecht. Dat waren er zo’n 100 meer dan vorig jaar oktober; net als toen was het een prachtige zonnige dag. De misdienaarsdag startte met een processie naar de kathedraal, waar kardinaal Eijk hoofdcelebrant was tijdens de Eucharistieviering.
Na de lunch splitste de groep zich op in acht deelgroepen die elk twee activiteiten deden: een actief spelelement en een inhoudelijke quiz.

Pastorale noodwacht
Parochie Sint Ludger en
Parochie Sint Paulus
06-190 17 292

Uitvaart telefoon
Parochie Sint Paulus
06 - 24 85 52 01

29 mrt 2020
17:00
Groenlo, H. Calixtusbasiliek
Afgelast: Oecumenisch avondgebed
 
21 apr 2020
19:30
Rekken, Los Hoes, Rekkenseweg 40
Afgelast: Dietrich Bonhoeffer: een mens uit één stuk, leven in verantwoordelijkheid
 
12 mei 2020
19:30
Beltrum, Onze-Lieve-Vrouw-Tenhemelopnemingkerk
Afgelast: Omarm jezelf!
 
29 juni 2020
19:00

Werkgroep pelgrimage: wandeling