Berichtgeving omtrent corona

Met directe ingang maximaal 30 personen per viering.

Mondkapje dragen tijdens viering.

In een brief heeft het bisdom bovenstaande maatregelen bekend gemaakt, Naar aanleiding hiervan heeft het pastoresteam een brief opgesteld, zie hier de brief van het pastoresteam.

Aanmelden voor de vieringen blijft verplicht, dit kan digitaal, telefonisch of bij aanvang van de viering bij de kerkdeur.

Het heeft de voorkeur dat u zich voor de viering telefonisch of via de website aanmeldt om de doorstroom te bevorderen bij het begin van de viering.

Klik hier voor verdere informatie over het aanmelden.

In de zomer van 2017 begon pastor Ronald den Hartog zijn pastorale arbeid in onze parochies. Hij was in mei diaken gewijd en op weg naar de priesterwijding die hij op 11 november zou ontvangen. Velen van ons hebben zijn wijding of Eerste Heilige Mis meegemaakt.
Met zijn komst ging ook de pastorale samenwerking tussen de Ludger en de Paulus van start.

Na 3 ½ jaar gaat deze gedreven pastor, die wij hebben zien groeien in zijn ambt, ons verlaten.
Per 1 februari is hij benoemd in de St. Johannes de Doperparochie te Mijdrecht e.o. Hij wordt pastoor van negen geloofsgemeenschappen in de Utrechts-Hollandse regio, tussen Utrecht en Amsterdam.

We verliezen door zijn vertrek een beminnelijk priester die met veel enthousiasme en gevoel voor de menselijke maat in ons midden heeft geleefd en gewerkt. Zijn korte en heldere preken zijn toegankelijk en leggen altijd een verbinding naar het alledaagse leven: Wat kan ik hiermee? Wat betekenen deze woorden voor mij?
Pastor Ronald den Hartog is een man die geniet van contacten, is serieus in zijn taakopvatting en straalt met zijn opgeruimd karakter een positieve houding uit. Hij is verbindend, ziet kansen maar is ook realistisch, stelt prioriteiten en maakt keuzes. En steeds houdt hij vast aan de essentie van zijn roeping die concreet wordt in het gebed en meer specifiek nog in het vieren van de Heilige Eucharistie.
Nou ja, ik wil hem niet de hemel in prijzen, maar ik had hem graag nog even hier bij ons, gehouden! In ieder geval is het duidelijk dat wij als teamgenoten en de leden van de parochiebesturen zijn vertrek als een enorme aderlating ervaren, die – hoe kan het anders – ook grote gevolgen zal hebben voor de uitvoering van pastorale taken.

In een gesprek met de vicaris is gebleken dat er geen opvolgende priester komt. Inmiddels zijn er meerdere grote parochies waar het team gekrompen is naar drie, soms twee pastorale krachten waarvan er één priester is.
Pastor Den Hartog zal na de jaarwisseling zijn taken afronden zodat er voor hem ruimte komt om te verhuizen en vrije tijd voor de overstap naar zijn nieuwe verantwoordelijkheden.

Zijn afscheid is gepland op zondag 10 januari.
De eucharistieviering is om 11.00 uur in de St. Bonifatiuskerk in Lichtenvoorde waarin pastor Ronald den Hartog als celebrant voor de laatste keer zal voorgaan, geassisteerd door zijn teamleden. Na de viering is er gelegenheid om afscheid te nemen.
Op dit moment weten we niet hoe het zal gaan met alle beperkingen, het aantal kerkgangers en of het afscheid niet op een andere manier georganiseerd zal moeten worden. Via onze media zullen we u op de hoogte houden.
Voor nu bedank ik pastor Ronald den Hartog heel hartelijk voor zijn inzet en zorg, voor wie en hoe hij voor velen van ons is geweest en voor hen betekend heeft.

Pastoor Den Hartog, wij wensen je Gods zegen toe in je nieuwe functie. Gods vrede gaat met je mee!

Namens het pastoraal team en de parochiebesturen,
pastoor H.A.M. de Jong

Pastorale noodwacht
Parochie Sint Ludger en
Parochie Sint Paulus
06-190 17 292

Uitvaart telefoon
Parochie Sint Paulus
06 - 24 85 52 01

Geen evenementen