24 maart 2020

Alle vieringen en bijeenkomsten tot en met Pinksteren zijn afgelast

Uitzending van viering in besloten kring op zondag in Groenlo en Lichtenvoorde via kerkradio respectievelijk kerkdienstgemist.nl

Voor meer informatie zie de Pastorale brief 3 Vieren ten tijde van de Corona-crisis, dd 25 maart 2020.

De tijd na Pasen is traditiegetrouw ook de tijd van Roepingenzondag, dit jaar op 3 mei. Hoewel er geen vieringen gehouden worden is aandacht voor het roepingenpastoraat niet minder urgent. De roepingenraad van het Aartsbisdom Utrecht richt zijn aandacht vooral op de roepingen tot het priesterschap, het diaconaat en het religieuze leven; maar wil ook van de gelegenheid gebruik maken om aandacht te vragen voor de opleiding tot catecheet en diaconaal assistent, zo schrijft drs. P Kuipers, rector van het Ariënsinstituut en voorzitter van de Diocesane Roepingenraad. U kunt hier meer lezen over het roepingenpastoraat.
Omdat er geen kerkcollectes zijn kunt u uw gift voor opleiding en werving overmaken op NL64 ABNA 0810496488 t.n.v. het Fonds Priesteropleidingen Aartsbisdom Utrecht.

Gebed om Roepingen

Heer Jezus Christus,
U hebt gezegd:
‘De oogst is groot……’
en op dat woord zijn door de eeuwen heen
ontelbaar velen opgestaan
en gaven alles prijs om U te volgen.

Wij bidden U,
zend ook in deze tijd uw Geest
van wijsheid, inzicht en liefde voor uw Naam.

Zie met liefde neer
op onze gezinnen,
op onze geloofsgemeenschappen,
op onze parochies.

Roep jonge mensen tot uw dienst,
opdat zij in uw spoor de weg
van de onvoorwaardelijke liefde gaan.

Geef hen een trouw hart
dat uw roepstem blijft horen
en U geheel wil toebehoren.

Heilige Maria, moeder van de Kerk,
bid voor ons. Amen.

 

Pastorale noodwacht
Parochie Sint Ludger en
Parochie Sint Paulus
06-190 17 292

Uitvaart telefoon
Parochie Sint Paulus
06 - 24 85 52 01

29 juni 2020
19:00

Werkgroep pelgrimage: wandeling