Berichtgeving omtrent corona

Vanaf 1 juli kunt u zich  aanmelden voor de viering via een digitaal reserveringssysteem. Zie hier voor een handleiding. Verder kunt u zich telefonisch aanmelden via T: 06 8260 4863. De derde mogelijkheid is om u voor de aanvang van de viering te melden en te registreren bij de kerk.

Het heeft de voorkeur dat u zich voor de viering telefonisch of via de website aanmeldt om de doorstroom te bevorderen bij het begin van de viering.

De uitzending van de vieringen in Lichtenvoorde en Groenlo is te volgen via kerkdienstgemist.nl.

Bij de vieringen moeten we rekening houden met het protocol kerkelijk leven zoals dit door de bisschoppen is vastgesteld.

Groenlo, 18 maart 2020

Beste parochianen, broeders en zusters,

De mondiale crisis raakt ons allemaal! Vorige week hebben we u op de hoogte gebracht van de eerste maatregelen en de consequenties daarvan voor onze locaties. Elders op de websites kunt u ook de pastorale brief van bisdomstaf en kardinaal Eijk lezen. Met deze pastorale brief willen we u bemoedigen, onze verbondenheid onderstrepen en u informeren.

Een onzichtbare vijand

Door het coronavirus, een onzichtbare vijand, komt alles in heel korte tijd in een ander licht te staan en doet het een beroep op onze verbondenheid. Naast de negatieve kanten komen er ook positieve elementen naar voren, nu we noodgedwongen aan andere zaken toekomen. Er zijn al vele voorbeelden van initiatieven waarbij mensen elkaar te hulp komen en creatieve oplossingen zoeken en vinden. Verschillen vallen weg en veel problemen worden relatief. De crisis brengt ons in figuurlijke zin ook dichter bij elkaar en brengt het goede in de mens naar boven. Daarvan zijn gelukkig vele voorbeelden te noemen en die kent u wellicht ook zelf. Studenten bieden hun (oppas) hulp aan nu de scholen gesloten zijn, onverkoopbare bloemen vergezellen een hulde aan de mensen in de zorg, digitale gebedskringen en gebedsmomenten ontstaan, boerengezinnen besluiten dat er bij hen niemand vergeefs zal aankloppen, schaarse producten worden gedeeld. Jong helpt oud.
Mensen rondom ons nemen we in bescherming, proberen we hun ongemakken te verlichten en een sprankje hoop te brengen? Kostbare vriendelijkheid en medemenselijkheid.

God is aanwezig

In vroegere tijden werd er onder de Israëlieten in crisistijd, in woestijntijden, een vasten afgekondigd die opriep tot bezinning.

En zo vergaat het ons nu ook. De ontstane leegte en het gedwongen tot stilstand komen, stemt tot nadenken. We hopen en bidden voor alle mensen die op welke wijze dan ook getroffen worden. We bieden ruimte aan misintenties. Ook voor mensen die dit alles angstig maakt hebben we aandacht en daarom benadrukken wij graag onze pastorale presentie in de parochies en blijven we het pastoraal gesprek en het Sacrament van vergeving (Boete en Verzoening) aanbieden. De schepping lijkt op een noodknop te drukken. Virussen hebben geen nationaal gevoel en geen grens houdt ze tegen. We nodigen u uit om te proberen de crisis op te pakken en met z’n allen als een kans te zien om er voor elkaar te zijn, want in geen enkele situatie is God afwezig.

Doordat er geen openbare vieringen meer zijn, mag het ontbreken van het fysiek ontvangen van de Heilige Communie een verlangen in ons opwekken. Het maakt ons dieper bewust van het voorrecht dat wij hadden. Geloof is vooral een ontmoeting. Een ontmoeting van God met iedere individuele mens. We blijven in Gods Hand. Met premier Rutte citeren we van harte, kerk- en samenleving verbindend: “Let op elkaar en ik reken op u!”

U bent niet alleen

Wat we meemaken is een volstrekt unieke tijd: voor ons persoonlijk leven, voor het leven van onze gemeenschappen, voor het leven van ons land. Toch willen we graag blijk geven van “creativiteit” en “apostolische ijver”. We zoeken naar manieren om dicht bij de mensen te staan. We zoeken in deze periode van verplichte afzondering naar kansen om God op het spoor te komen. We zullen u in de volgende weken in opgang naar Pasen daarbij helpen door nieuwsbrieven, informatie op de websites en dergelijke met u te delen. Houdt u de media goed in de gaten. In welke situatie u ook bent, weet dat u in ons gebed bent. Iedere dag. Voortdurend. Als we dat geloven, voelt u zich nooit alleen!

We blijven met u verbonden

Onderstaande presentie maken we graag bekend in het licht van bovenstaande:

  1. Beide parochiepriesters dragen zonder uitzondering dagelijks de H. Mis op. Naast de koster en de acoliet zal de priester -vanuit pastorale motivatie- mensen vragen om namens de kerkgemeenschap aanwezig te zijn in deze besloten viering van de Eucharistie.
  2. Pastoor De Jong zal deze besloten H. Mis dagelijks opdragen in de basiliek in Groenlo en pastor Den Hartog zal dit doen in zijn woonplaats Vragender, zodat beiden daarmee gehoor geven aan de verantwoording om zich niet onnodig te verplaatsen.
  3. Iedere dag bestaat de mogelijkheid om een intentie aan te vragen via de reguliere kanalen in onze parochies. Locaties kunnen de misintenties doorgeven aan de pastores. Reeds opgegeven intenties voor de weekenden worden genoemd op zondag in Groenlo (locaties St. Paulusparochie) en Lichtenvoorde (locaties St. Ludger Parochie).
  4. Dagelijks zijn deze vieringen via de kerkradio te beluisteren.
  5. Mariakapellen en kerken die gewoonlijk geheel of gedeeltelijk open waren, mogen vooralsnog open blijven onder de algemeen geldende regels van het RIVM, zoals gepaste afstand bewaren, geen fysiek contact, blijf thuis bij klachten als neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts, etc. Vele kaarsjes branden al dagelijks!
  6. Op zondagen zal de H. Mis, zowel in Groenlo als ook in Lichtenvoorde - dus in besloten kring - gevierd worden met een roulatie van beide priesters. De viering in Groenlo is te beluisteren via de kerkradio. De viering in Lichtenvoorde kan (ook later) bekeken worden via https://kerkdienstgemist.nl/stations/1258-St-Bonifatius-Ludger-kerk Beide vieringen zullen om 09.30 uur uitgezonden worden.
  7. Telefonische dagelijkse bereikbaarheid van het pastorale team blijft ongewijzigd: u kunt ook gerust inspreken, dan bellen we terug.

Komende periode

Hoe het met de Goede Week en Pasen zal gaan is nog onzeker, maar het ziet er niet naar uit dat we kunnen vieren zoals we dat gewend zijn. Voor de Eerste Communicanten treffen we maatregelen en proberen we eveneens te zoeken naar oplossingen die we met de betrokkenen zullen communiceren.
Tenslotte wijzen we graag op onderstaande mogelijkheden om verbonden te zijn in gebed:

Noveengebed www.bisdomhaarlemamsterdam.nl/?p=news&id=4074&t=noveengebed+coronavirus

Cirkel van gebed https://www.kro-ncrv.nl/katholiek/nieuws/cirkel-van-gebed-verbindt-katholieken

Klokken van troost en hoop https://www.raadvankerken.nl/nieuws/2020/03/nieuwsbrief-maart-2020/

Groet vanuit pastoraal team, met Gods rijke zegen

Pastoor H.A.M. de Jong   06 - 1237 9793   Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Pastor R.E.C. den Hartog   06 - 5733 0330   Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Diaken C.G.J. Peters   06- 5103 6579   Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Pastoraal werkster C.A.M. Roetgerink   06 - 2073 9564   Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Noodwachtdienst voor beide parochies   06 - 1901 7292  

 

 

Pastorale noodwacht
Parochie Sint Ludger en
Parochie Sint Paulus
06-190 17 292

Uitvaart telefoon
Parochie Sint Paulus
06 - 24 85 52 01

Geen evenementen