Berichtgeving omtrent corona

Vanaf 1 juli kunt u zich  aanmelden voor de viering via een digitaal reserveringssysteem. Zie hier voor een handleiding. Verder kunt u zich telefonisch aanmelden via T: 06 8260 4863. De derde mogelijkheid is om u voor de aanvang van de viering te melden en te registreren bij de kerk.

Het heeft de voorkeur dat u zich voor de viering telefonisch of via de website aanmeldt om de doorstroom te bevorderen bij het begin van de viering.

De uitzending van de vieringen in Lichtenvoorde en Groenlo is te volgen via kerkdienstgemist.nl.

Bij de vieringen moeten we rekening houden met het protocol kerkelijk leven zoals dit door de bisschoppen is vastgesteld.

Gezin basis van gelovige opvoeding

Achtergrondinformatie uit de media

Welke opvoedingsgewoontes helpen bij overdragen geloof?
De Amerikaanse socioloog Christian Smith deed onderzoek naar wat ouders kunnen doen om hun geloof over te dragen op hun kinderen. Hij vond veel zaken die niet, maar ook enkele die wél werken.
Er komt geen Jezus of Evangelie aan te pas
Smith interviewde voor het onderzoek honderden Amerikaanse tieners over hun geloofsopvattingen en ontdekte dat het geloof van de Amerikaanse jeugd eerder een “moreel therapeutisch deïsme”, een op waarden en normen sturend helend beginsel kan worden genoemd.


Dit houdt in dat het geloof voor jongeren draait om je “goed gedragen,” “je goed voelen” onder de bescherming van God die bovennatuurlijk is en sinds de Schepping niet meer ingrijpt. God is de maker van de wereld, maar God bemoeit zich niet met de wereld. Dat hoeft ook niet, want alles werkt prima volgens de natuurwetten. Eigenlijk kan je God vergelijken met een klokkenmaker: die zette een ingewikkeld uurwerk in elkaar, dat zonder zijn hulp gewoon blijft werken. Vanuit een katholiek standpunt komt er geen Jezus of Evangelie aan te pas. Dat zou betekenen dat de meeste Amerikaanse tieners niet wezenlijk katholiek, protestant, joods of wat dan ook zijn, maar in feite leven volgens normen en waarden in een wereld waar God Zich niet meer mee bemoeit.
Wat niet werkt
Ook interviewde Smith 235 ouders van verschillende religies en vroeg hun wat zij deden om hun geloof over te dragen op hun kinderen.
“Er zijn veel dingen die niet werken. Te passief of autoritair zijn werkt niet. Ouders moeten proactief zijn maar niet heerszuchtig. Enkel het voordoen van geloof en het geloof praktiseren zonder er over te praten werkt ook niet. Verwachten dat de kerk al het werk doet ook niet: ouders zelf zijn de belangrijkste mensen in het leven van hun kinderen wat betreft de geloofsopvoeding.
 “Hypocrisie (voorwenden van geloof, gevoelens, moraal of deugden zonder daar volledig achter te staan of de daaraan verbonden normen en waarden zelf in praktijk te brengen), bedrog en legalisme (de wet naar eigen inzicht te interpreteren) werken niet,” vervolgt Smith. “Ook katholieke scholing, meedoen aan missiereizen of zomerkampen werken alleen, wanneer zij nadrukkelijk worden ondersteund door de basisinvloed van een gelovige opvoeding binnen het gezin.
Zonder vorming van de ouders maken deze andere waardevolle invloeden geen verschil.”
Wat wel werkt
Wat werkt dan wel? Volgens onderzoeker professor Smith is het belangrijkste dat ouders echt werk wíllen maken van de geloofsopvoeding. Daarbij is het volgens Smith absoluut essentieel, dat ouders praten met hun kinderen over geloof. Niet eens per week maar vaker, de hele week door. Hij noemt het “één van de meest krachtige mechanismes voor succes of mislukking. Je geeft de sterke boodschap af dat iets belangrijk is.”
Belangrijk! Wat ook belangrijk is, wordt de autoritatieve opvoedingsstijl genoemd.
“Ouders moeten tegelijkertijd hoge standaarden en verwachtingen voor hun kinderen nastreven. Daarnaast moet er door het geven van open warmte en verbondenheid met het kind, genoeg vertrouwen en ruimte aan het kind geboden worden, om zelf meningen en waarden te ontwikkelen. Deze invloeden lijken te werken bij succesvolle geloofsoverdracht.”
Denk ook eens terug aan je eigen jeugd (…) Wie was er belangrijk voor jou in de overdracht van geloof.
Zelf herinner ik me een moment dat ik mijn opa zag bidden in  de keuken van het huis. Op z’n knieën en de ellenbogen op de zitting van de stoel. Huilend en biddend zag ik hem. Ik ken de reden niet en deze zal ik ook nooit meer kennen… Toch was dat een ogenblik waarin ik me heel bewust werd van een God Die je kunt aanspreken en Die je helpt en graag begeleidt op je levenspad.
Kinderen doen nog zo natuurlijk mee.
Ze staan nog zo dicht bij de Schepper, naar wiens voorbeeld zij geschapen zijn. Als een wonder komen kinderen in ons leven.
Een goed voornemen in de vastentijd, op weg naar Pasen, om hier serieus werk van te maken.

Pastorale noodwacht
Parochie Sint Ludger en
Parochie Sint Paulus
06-190 17 292

Uitvaart telefoon
Parochie Sint Paulus
06 - 24 85 52 01

Geen evenementen