Afdrukken

Voor de eerste keer de H. Communie ontvangen is niet zomaar iets - dat vraagt een goede voorbereiding. Op die manier wordt deze dag straks ook echt tot een groot feest met een blijvende waarde voor kinderen en (groot)ouders. Wanneer kinderen een sacrament ontvangen is dat niet alleen een aangelegenheid van de Kerk of van de school - het is juist belangrijk als ook de ouders er met hun kinderen over kunnen praten en achter deze nieuwe stap in het leven van hun kinderen staan. Daarom zijn wij al enige tijd onderweg met zowel de kinderen als de ouders ter voorbereiding op dat bijzondere moment.

Thema

Het thema van ons werkboek is “Blijft dit doen”. In de Eerste Heilige Communie zullen de kinderen Jezus zelf ontvangen. Dit motto geldt eigenlijk voor iedere dag in je leven, voor jong en oud. Blijft dit doen, heeft Jezus zelf gezegd tijdens Pesach maaltijd, het Joodse Paasfeest. Met dit feest wordt de verlossing uit Egypte, van het volk Israël, het volk van God, herdacht.
Ook nu nog wil God ons helpen en bijstaan op onze wegen.

Programma en ontmoeting

Zonder het hele programma hier te vermelden willen we graag delen dat we bijeenkomsten hebben met (groot)ouders en kinderen. Soms hebben de kinderen een eigen programma, soms doen we dingen samen. We ruimen plaats in voor een Paasactie, waarbij we gaan inzamelen voor kinderen en hun gezinnen die afhankelijk zijn van de Voedselbank. We hebben samen al twee films bekeken. Een film alleen met de ouders “The road to Emmaus”. Deze film vertelt de geschiedenis van de Emmaüsgangers, twee mannen onderweg van Jeruzalem naar huis, pratend over wat er zojuist gebeurd is: de kruisiging van hun rabbi Jezus. Ze begrijpen er niets van en zijn teleurgesteld. Was Jezus dan niet de beloofde Messias? Dan voegt zich een vreemdeling bij hen. Deze vreemde man begint uit te leggen wat er gebeurd is, hetgeen al lang geleden voorzegd was in de Bijbel. In deze gesprekken van deze Emmaüsgangers herkennen we veel van onze eigen vragen.
De andere film hebben we samen gekeken (groot)ouders en kinderen, over het leven van Jezus. Dit is een film gezien vanuit kinderogen die leefden in de tijd van Jezus. Soms komen we samen per parochie en wanneer mogelijk doen we dingen samen als Sint Paulus en Sint Ludger parochie. Dan zijn we met velen … dat geeft een fijn gevoel. We drinken koffie, thee en ranja samen. We ontmoeten elkaar!

 

Zingen

De kinderen leren zelf hun liedjes om tijdens de communieviering actief te kunnen deelnemen. Van de teksten van de liedjes leren we ook weer. Binnenkort gaan we samen eten. De kinderen brengen dan zelf broodbeleg en lekkere dingen mee, waarvan we kunnen delen.

We zijn blij

Als werkgroep St. Paulus- St. Ludger verheugen we ons over de trouwe en serieuze deelname van de ouders aan deze voorbereiding. Heel belangrijk! Heel fijn!

KINDEREN ZIJN EEN PAREL IN GODS HAND