24 maart 2020

Alle vieringen en bijeenkomsten tot en met Pinksteren zijn afgelast

Uitzending van viering in besloten kring op zondag in Groenlo en Lichtenvoorde via kerkradio respectievelijk kerkdienstgemist.nl

Voor meer informatie zie de Pastorale brief 3 Vieren ten tijde van de Corona-crisis, dd 25 maart 2020.

In het kader van het Jaar van de Eucharistie is door de parochies Sint Ludger en Sint Paulus een folder uitgebracht. Hierin staan de activiteiten die in de parochies Sint Ludger en Sint Paulus gepland zijn voor het Jaar van de Eucharistie.

Klik op de folder om deze te openen. De folder ligt ook achter in de kerken.

Pastorale noodwacht
Parochie Sint Ludger en
Parochie Sint Paulus
06-190 17 292

Uitvaart telefoon
Parochie Sint Paulus
06 - 24 85 52 01

29 juni 2020
19:00

Werkgroep pelgrimage: wandeling